Ekonomi

Ankara ile ilgili projelere hibe ANKARA (A.A)

11 Ekim 2011 14:01

-Ankara ile ilgili projelere hibe ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara ve ilçelerinde bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelere hibe verecek. Ankara Kalkınma Ajansından edinilen bilgiye göre, Doğrudan Faaliyet Destek Programı ile Teknik Destek Programı kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ile birlik ve kooperatiflere hibe desteği sağlanacak. Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında ayrılan 1 milyon liralık bütçe, engelliler, kültürel endüstri, coğrafi yığınlaşma, bilişim sektörü, tarım, işsizlik, ilçelerin ekonomik faaliyet ve potansiyel istihdam ve küresel iklim değişikliği projelerinin öncelikli olacağı faaliyetlere çeşitli oranlarda hibe verilecek. Asgari destek tutarı 20 bin lira, azami destek tutarı ise 75 bin lira olan projeler için kurumlar, 9 Aralık 2011 tarihine kadar Ankara Kalkınma Ajansına yapacak. -Teknik Destek Programı-  Ankara'daki tüm kamı kesimi, özel sektör ve sivil toplum aktörlerini bir araya getirmek, yerel kalkınma potansiyelini harekete geçirmek ve sürdürülebilir bölgesel gelişmeyi hızlandırma amacına yönelik olan Teknik Destek Programı kapsamında ise eğitim, program ve proje hazırlamaya katkı, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi faaliyetler için 500 bin liralık bütçe ayrıldı. Azami teknik destek maliyetinin 15 bin lira olduğu programda, katılımcılık ve sosyal içerme konusunda duyarlılığı geliştirme, kurumsallaşma ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, proje hazırlama ve yönetimi ile girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, kurumlar arası işbirliği ağları oluşturması, yerel ekonomik faaliyetlerini araştırılması ve stratejilerin belirlenmesi, çevre, yenilikli teknoloji faaliyetlerine öncelik verilecek. Projelere hibe için kurumlar, 30 Kasım 2011 tarihine kadar Ankara Kalkınma Ajansına başvurabilecek.