Gündem

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği'ne 5,4 milyon lira borçlu çıktı

Sayıştay, Gökçek yönetimindeki belediyenin 5.4 milyon liralık borcunu ödemediğine dikkat çekti

02 Ocak 2015 10:00

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili tartışmalar devam ederken AKP’li Melih Gökçek yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü’ne 5 milyon 436 bin lira kira borcu olduğu ortaya çıktı. Alacağın “dikkatle takip ve tahsil edilmesi” gerektiğini belirten Sayıştay, Mustafa Kemal Atatürk’ün “bağış mektubu”na da dikkat çekti. Sayıştay, imar planlarının bu mektuba, AOÇ Kuruluş Yasası’na uygun olması için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini istedi.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, Sayıştay’ın “AOÇ Müdürlüğü 2013 Yılı Denetim Raporu”nda dikkat çeken tespitler yer aldı. AOÇ’nin 1. derece doğal ve tarihi sit alanı ilan edildiğine dikkat çekilen raporda, “Ancak tüm bu çabalara rağmen, ulu önder Atatürk’ün ülkenin çeşitli bölgelerinde 150 bin dekar arazi üzerinde tesis ederek, 1937 yılında yazmış olduğu bağış mektubu ile millete mal ettiği 5 çiftliğin en büyüğünü teşkil eden AOÇ bağışlandığı tarihlerde 55 bin 539 dekar iken, çeşitli tarihlerde yapılan bağış, satış ve işgaller sonucu giderek küçülmüş ve 2013 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 33 bin dekara kadar gerilemiştir” denildi.

Mektup ile Atatürk’ün bağıştan beklentilerini ve çiftlik arazilerinin hangi amaçlarla kullanılması gerektiğini açıkladığına işaret edilen raporda, “Araziyi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka gezecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhi yerler temin eylemek…” amaçlar arasında sayılmıştır” vurgusu yapıldı.

 

 ‘Yeni bir faaliyet yapılamaz’

 

Raporda AOÇ’nin kendisine verilen faaliyetleri yürütürken gereken finansmanı, mal ve hizmet satışları yanında gayrimenkullerin kiraya verilmesiyle sağlanan kira gelirlerinden karşıladığı, ancak bu durumun kiracılarla yaşanan önemli sorunları da beraberinde getirdiği ifade edildi. Raporda AOÇ Müdürlüğü’nün sorunlarının başında kiracıların kiraladığı açık ve kapalı alanları sürekli genişletme eğilimleri ve müdürlük aleyhine haksız kazanç sağlama girişimleri geldiğine dikkat çekildi.

Raporda, AOÇ arazileri 1. derece doğal ve tarihi sit alanı ilan edildiği için, bu alanlarda önceden süregelen çalışmaların dışında yeni bir faaliyetin yapılmasının da mümkün olmadığı vurgulandı.

 

 ‘Takip ve tahsil edin’

 

Raporda AOÇ’nin alacaklarına da dikkat çekildi. Hazineye en borçlu belediyeler sıralamasında ikinci sırada yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AOÇ’ye de borcu olduğu ortaya çıktı. Rapora göre AOÇ’nin resmi dairelerden 15 bin 874 lira, kanuni takipteki alacaklardan 5 milyon 480 bin 187 lira, gerçek ve tüzelkişilerden 38 bin 193 lira alacağı bulunuyor. AOÇ’nin kanuni takipteki alacaklarının 43 bin 599 lirasını eski hobi bahçesi kiracılarından olan aidat alacakları oluşturuyor. Kanuni takipteki geri kalan 5 milyon 436 bin 588 lira ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden olan kira alacağı. Rapora göre, belediye, AŞTİ’nin üzerinde yer aldığı AOÇ arazisinin kirasını ödemedi. Belediye kira bedelini yargıya taşıdı. Ancak Yargıtay’dan döndü.

2013 yılında borcuna mahsuben, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, 1 milyon TL tahsilat gerçekleştirildiğine işaret edilen raporda, “2013 yıl sonu itibarıyla, 5 milyon 436 bin 588 TL tutarında alacak mevcut olup, söz konusu alacağın dikkatle takip ve tahsil edilmesi gerekmektedir. Kira bedeli dava konusu olmuş olan AŞTİ kompleksi arazisi ile ilgili olarak; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden olan kira alacağının takip edilmesi ve tahsilinin gerçekleştirilmesi önerilir” denildi.