Gündem

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda eylem gerginliği

Anayasa Uzlaşma Komisyon'un gündemi, polisin orantısın güç kullanması, MGK'nin görüşünün alınması ve hükümet üyeleri arasında Taksim Gezi Parkı'na ilişkin birbiriyle çelişen açıklamalar oldu.

04 Haziran 2013 01:05

MHP'li  Faruk Bal, " Türkiye'de sosyal bir olay yaşanıyor. Bu OHAL ilan edilecek boyutta  değil., sıkıyönetim ilan edilecek boyutta değil; ancak bu gibi olaylara  karşı  MGK'nin görüşü alınmalı" dedi.

Anayasa Uzlaşma  Komisyonu, Kızılay  Meydanı'nda eylemler sürerken  toplandı. Komisyon'un gündemi,  polisin orantısın  güç kullanması,  MGK'nin görüşünün  alınması ve hükümet üyeleri  arasında  Taksim Gezi Parkı'na ilişkin  birbiriyle  çelişen açıklamalar  oldu.  Kızılay Meydanı'na çok yakın  ek binada  çalışan komisyonda, uzmanlardan biri gaz bombaları  arasından çıkıp  toplantıya perişan bir halde gelince, konu 'gaz bombası' oldu.

Komisyonun MHP'li  Üyesi Faruk Bal, "Türkiye'de sosyal bir olay yaşanıyor. Bu OHAL ilan edilecek boyutta  değil. Sıkıyönetim ilan edilecek bolutta değil. Ancak,  devletin vatandaşı ile karşı karşıya gelmemesi için  MGK'nin de görüşü alınmalı" dedi.  AKP, CHP ve BDP, bu öneriye karşı çıktı.

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan başkanlığında toplanan Anayasa Yazım Komisyonu, "Başkomutanlık ve Milli Savunma" ile "Olağanüstü Yönetim Usulleri" başlıklı maddeleri yeniden müzakere etti.

 

MGK görüşü kaldırıldı

 

Komisyon, olağanüstü hal süresini 6 aydan 2 aya indirilmesini kararlaştırdı. Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmeden önce Milli Güvenlik Kurulu'nun da görüşünün alınması uygulaması kaldırıldı.

Komisyonun üzerinde anlaştığı düzenlemelere göre, tabii ya da insan kaynaklı afet; tehlikeli salgın hastalıklar; ağır ekonomik bunalım; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi 2 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilecek.

 

TBMM tatilde ise toplantıya çağrılacak

 

Olağanüstü hal ilanına karar verilmesi durumunda, bu karar Resmi Gazete'de yayınlanacak ve hemen TBMM'nin  onayına sunulacak. Meclis tatilde ise derhal toplantıya çağrılacak. Meclis, Bakanlar Kurulu'nun  istemi üzerine her defasında 2 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilecek veya olağanüstü hali kaldırabilecek.

Savaş ya da savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde AKP  Başkan'ın, CHP ve BDP Bakanlar Kurulu'nun talebiyle TBMM'nin seferberlik ve savaş haline karar verebileceğini önerdi.MHP, Milli Güvenlik Kurulu'nun görüşünün alınmaya devam etmesini ve olağanüstü hal süresinin 4 ay olmasını istedi.
 

 

Top of Form 1

 

Komisyon, olağanüstü hal süresini 6 aydan 2 aya indirilmesini; uygulamada Başbakan'a karşı sorumlu olan Genelkurmay Başkanı'nın, Milli Savunma Bakanı'na bağlanmasını benimsedi.

 

Başkomutanlık  düzenlemesi

 

Komisyon, mevcut anayasadaki "Başkomutanlık, TBMM'nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur" ve  "Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, TBMM'ye karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur" fıkralarında çok fazla değişikliğe gitmedi. Bu fıkralar, "Başkomutanlık,  TBMM'nin manevi şahsiyetine ait olup Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir" ve "Milli savunmadan ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM'ye karşı, Bakanlar Kurulu sorumludur" şeklinde benimsedi.

AKP,  "Cumhurbaşkanı" ibaresini, "Başkan" olarak değiştirilmesini; milli savunmadan ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından  Başkan'ın sorumlu olmasını önerdi.