Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin davasına ret ANKARA (A.A) 

30 Ocak 2012 15:15

-Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin davasına ret ANKARA (A.A) - 30.01.2012 - Anayasa Mahkemesi, 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı reddetti.  CHP, kanunun 14 maddesinin bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı. Davayı esastan görüşen Yüksek Mahkeme, kanunun iptali istenen bazı hükümleri yürürlükten kaldırıldığından konusu kalmayan bu bölümlere ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.  Heyet, iptali istenen diğer hükümlerin ise anayasaya aykırı olmadığına karar vererek iptal istemlerini reddetti.

ETİKETLER

haber