Gündem

Anayasa Mahkemesi Sayıştay Yasası'nı iptal etti

Anayasa Mahkemesi yılın son haftasında yaptığı toplantıda Sayıştay’ın denetim yetkisine tırpan vuran düzenlemeyi oybirliğiyle iptal etti

30 Aralık 2012 11:24

Anayasa Mahkemesi, hükümetin harcamalarını denetleyen Sayıştay'ın yetkilerini kısıtlayan "Sayıştay Yasası"nı iptal etti. CHP'li Akif Hamzaçebi, "CHP olarak milletin bütçe hakkına sahip çıkmak hem görevimiz hem de sorumluluğumuzdur" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Sayıştay’ın, daha önce iptal edilen hükümleri dayanak göstererek 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile 2011 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı ekinde TBMM’ye göndermediği raporları göndermesini beklediklerini bildirdi.

Hükümet’in 4 Temmuz 2012’de çıkardığı 6353 sayılı Yasa ile kendini hesap verme yükümlülüğünden kurtaran düzenlemeler yaparak, TBMM’nin “bütçe hakkı’’na darbe indirdiğini belirten Hamzaçebi, bu düzenlemeyle Hükümetin 2011 Yılı Kesin Hesap Kanunu’nun, Sayıştay raporları olmadan görüşüldüğünü ve Hükümet'in 2011 Bütçesi ile yaptığı harcamaların hesabını TBMM’ye vermediğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi’nin, bu konuda açtıkları iptal davasını iki gün önce karara bağladığını anımsatan Hamzaçebi, Yüksek Mahkeme’nin demokrasiye sahip çıkarak, düzenlemeyi iptal ettiğini belirtti.


'Artık bahane kalmadı'


Hamzaçebi, şunları söyledi:

“Şimdi Sayıştay’dan, daha önce iptal edilen hükümleri dayanak göstererek 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile 2011 yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı ekinde TBMM’ye göndermediği raporları göndermesini bekliyoruz. Artık Sayıştay’ın raporları göndermemek için gerekçe gösterebileceği yasal bir engel de bulunmamaktadır. Anılan kanun tasarılarının yasalaşmış olması raporların gönderilmemesine gerekçe olamaz. CHP olarak milletin bütçe hakkına sahip çıkmak hem görevimiz hem de sorumluluğumuzdur. Konuyu millet adına takip edeceğiz.’’


Sayıştay’a tırpana veto


Anayasa Mahkemesi yılın son haftasında yaptığı toplantıda Sayıştay’ın denetim yetkisine tırpan vuran düzenlemeyi oybirliğiyle iptal etti.

Mahkeme böylece, bütçe görüşmelerine damgasını vuran Sayıştay’ın göndermediği 132 adet denetim raporunun TBMM’ye gönderilmesinin yolunu açtı.

Sayıştay’ın denetim yetkisi temmuz ayında Meclis’te kabul edilen bir torba kanunla daraltılmış, Sayıştay denetçilerinin “etkililik, verimlilik, ekonomiklik” gibi açılardan kamu kurumlarında denetim yapamayacağı öngörülmüştü.

Düzenleme Sayıştay’ın, kamu idarelerinden verilen görüşe aykırı rapor düzenlemesini de ortadan kaldırıyordu.

 

Doğan Akın: Torba yasada skandal; devlet Sayıştay denetiminden nasıl kaçırıldı?