Gündem

Anayasa Mahkemesi'nden "eş durumundan pasaport engeline" iptal

AYM "Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır" biçimindeki düzenlemenin iptal istemini reddetti

25 Temmuz 2019 18:42

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların, genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilmesi"ne ilişkin düzenleme ile "kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri devlet veya vakıf üniversitelerinde mezun oluncaya kadar ödemeleri gereken ücretleri ödemeye devam edeceklerine" ilişkin iki düzenlemeyi iptal etti.
 
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin 15 Temmuz  darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) kabul edilmesine dair 5 Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemini karara bağladı.
 
Yüksek Mahkeme, düzenlemelerden ikisinin iptaline karar verdi. Düzenlemeler şöyle: 
 
- Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri devlet veya vakıf üniversitelerinde mezun oluncaya kadar ödemeleri gereken ücretleri ödemeye devam etmeleri.
 
- Pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilmesi.

İptal etmedi

Anayasa Mahkemesi, "Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır" biçimindeki düzenlemenin iptal istemini ise bu konuda ayrı bir düzenleme yapıldığı gerekçesiyle reddetti. 
 
Yüksek Mahkeme ayrıca, "gözaltı süresinin otuz günü geçemeyeceği", "tutuklu avukat görüşmelerinin teknik cihazla kaydedilebileceği, görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılabileceği" şeklindeki düzenlemelerin iptal istemlerinin reddine karar verdi. 

Cezai sorumluluk düzenlemesine iptal yok 

6749 sayılı Kanun'un, "Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirleyen bu Kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz." hükmünün de iptal istemi reddedildi. 
 
"Genelkurmay Başkanının, orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı’nca atanması"nı düzenleyen kanun maddesiyle ilgili iptal istemi hakkında ise daha önce bu konuda düzenleme yapıldığı için karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.