Ekonomi

Altın fonlarından sağlanan gelirden vergi alınmayacak

Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazan&c

03 Şubat 2009 02:00

Portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına uygulanan yüzde 15 oranında Kurumlar Vergisi, sıfır'a çekildi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararnamesi, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kurumlar Vergisi Kanunun "istisnalar" ile ilgili maddesinde yapılan düzenlemeyle, portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarından Kurumlar Vergisi alınmayacak.

Kararnameye göre, emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, dağıtılsın veya dağıtılmasın, Türkiye'de kurulu menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları ve konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançlarına "yüzde sıfır" Kurumlar Vergisi uygulanacak.

Kararname uyarınca Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleriyle uğraşan kurumlara bu işleriyle ilgili olarak yapılan hak ediş ödemelerinden yüzde 3, kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden ise yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılacak.

Mevduat faizlerinden, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından ve kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar paylarından yüzde 15 oranında kesinti olacak.

Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan Gelir Vergisi Kanununda ilgili üç bendinde belirtilen kar payları üzerinden yüzde 15 stopaj uygulanacak.

2006'dan önce ihraç edilen menkul kıymetler

İpotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil her türlü tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden, devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerden vergi kesintisi yapılmayacak, diğerlerine yüzde 10 kesinti uygulanacak.

Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerden ise yüzde 15 vergi kesintisi uygulanacak.
Kararname, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilen söz konusu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

ETİKETLER

haber