Ekonomi

Alternatifbank Katarlılara satılırken ticari menfaat mi sağlandı?

Hülya Elmalıoğlu, Alternatifbank'ın satış sürecinde hisse senedi alıp satarak ticari menfaat sağlamakla suçlanıyor

28 Şubat 2014 12:07

Anadolu Endüstri Holding’in tepe yöneticilerinden Hülya Elmalıoğlu’nun, grup bankası Alternatifbank’ın Katarlılar’a satışından önce Borsa’da hisse senedi alıp satarak ticari menfaat sağladığı iddia edildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Elmalıoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Anadolu Grubu’nun temellerini İzzet Özilhan ile birlikte atan Kamil Yazıcı’nın kızı Hülya Elmalıoğlu, Alternatifbank’ın Commercial Bank of Qatar’a satışından hemen önce Borsa’da bankanın hisse senetlerini alıp satarak ticari menfaat sağlamakla suçlanıyor.

 

Hisseler uçuşa geçti

 

SPK’nın suç duyurusuna konu olan tespitlerine göre Anadolu Grubu’nda Anadolu Isuzu, Çelik Motor ve Efes Biracılık gibi şirketlerin de tepe yönetiminde bulunan Hülya Elmalıoğlu, 6 Aralık 2012’den itibaren Alternatifbank hisse senedi almaya başladı.

Olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine bakılarak anlaşılan bu alımların sonrasında Alternatifbank’ın satış haberi geldi. Gruptan 24 Aralık 2012 yani alımlar başladıktan 3 hafta sonra yapılan açıklamada, “Alternatifbank ana hissedarı Anadolu Endüstri Holding A.Ş, bankadaki çoğunluk hisselerinin satışı ile ilgili olarak Commercial Bank of Qatar ile görüşmelere başlanması hususunda anlaşmıştır” denildi. Elmalıoğlu’nun 7 Ocak 2013 tarihine kadar elindeki hisseleri sattığı anlaşıldı.

SPK Bülteni’ne yansıyan suç duyurusunda şu ifadeler kullanıldı: “Alternatifbank A.Ş. pay piyasasında 06.12.2012-07.01.2013 döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin mülga 2499 sayılı SPK Kanunu’nun 47/1-(A)-1 ve 6362 sayılı SPK Kanunu’nun 106/1 maddesinde tanımlanan bilgi suistimali suçunun unsurlarını oluşturması nedeniyle, işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslar hakkında 106’ncı madde kapsamında işlem yapılmak üzere, Kanun’un 115 inci maddesi uyarınca suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

 

1 ayda ikiye katlandı

 

Alternatifbank’ın Borsa’da sözkonusu tarihlerdeki fiyat seyrine bakıldığında satış haberinin çıkmasının ardından hissenin neredeyse yüzde 100’e yakın prim yaptığı dikkati çekiyor. SPK’nın incelediği tarihler yani 6 Aralık 2012 ile 7 Ocak 2013 tarihleri arasında Abank hisselerinde sert fiyat hareketi yaşanmıştı. 6 Aralık’ta 1.21 TL olan Abank hisseleri 7 Ocak’ta 2.09 TL’den kapandı. Hisseler 28 Aralık’ta 2.32 TL’ye kadar çıkmıştı.

 

Madde 106 ne diyor?

 

Bilgi suistimali

MADDE 106 (1) Doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları ya da ihraççılar hakkında, ilgili sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki ve henüz kamuya duyurulmamış bilgilere dayalı olarak ilgili sermaye piyasası araçları için alım ya da satım emri veren veya verdiği emri değiştiren veya iptal eden ve bu suretle kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden;

a) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticileri,

b) İhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,

c) İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle bu bilgilere sahip olan kişiler,

ç) Bu bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişiler,

d) Sahip oldukları bilginin bu fıkrada belirtilen nitelikte bulunduğunu bilen veya ispat edilmesi hâlinde bilmesi gereken kişiler, iki yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, bu suçtan dolayı adli para cezasına hükmedilmesi hâlinde verilecek ceza elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

 

1.2 milyar TL değerle satıldı

 

Alternatifbank’ın yüzde 70.84’ünün Commercial Bank of Qatar’a (CBQ) satışı konusunda 18 Mart 2013’te sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamada, hisse satın alma bedeli Banka’nın 30 Haziran 2013 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan bağımsız denetimden geçmiş UFRS’ye göre tespit edilen ana ortaklığa ait özkaynaklarının 2 katı olaracak şekilde belirlendi. Özkaynakları 585.08 milyon TL seviyesinde bulunan Abank, hesaplamalarına göre 1.17 milyar lira değer üzerinden satıldı. Satışa konu olan yüzde 70.84 hissesi değeri ise 828.9 milyon liraya (yaklaşık 460 milyon dolar) denk geliyor. CBQ, 16-27 Eylül 2013 tarihlerinde borsadaki ortaklara yaklaşık 2.90 TL fiyattan çağrı yaptı.