Ekonomi

Ali Babacan: Tek çaremiz daha iyi işleyen bir demokrasi ve hukukun üstünlüğü

Ali Babacan: İhtiyacımız, orman kanunlarının geçerli olduğu bir Türkiye değil, kuralların işlediği, hukuk devletine yakışan bir iş ortamıdır

24 Nisan 2014 14:28

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesis edilmesinin önemine değinerek, “İhtiyacımız, orman kanunlarının geçerli olduğu bir Türkiye değil, kuralların işlediği, hukuk devletine yakışan bir iş ortamıdır” dedi. Bazı ülkelerin imkanları dolayısıyla, demokrasi insan hakları gibi dertlerinin olmayabileceğini belirten Babacan, “Bizim öyle bir lüksümüz yok, bizim tek çaremiz daha iyi işleyen bir demokrasi, temel hak ve özgürlükler konusunda en ileri standartlara ulaşabilmek, hukukun üstünlüğünün Türkiye’de en iyi şekilde uygulanıyor olması” dedi.

Babacan , Dünya Gazetesi ve DHL Express işbirliği ile düzenlenen İhracatın Yıldızları ödül törenine katıldı. 

 

'Önce hukuk'

 

Babacan, Türkiye için Avrupa Birliği’nin hukuk standartlarının referans olduğunu belirterek, “Başka yerlerde bunu aramayacağız. Eğer hukuk devleti olamazsak, demokrasi de eksik kalır, ekonomimiz arzu ettiğimiz noktaya ulaşamaz” diye konuştu.

Babacan, “İster Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun ister Türkiye’de iş yapmak için bulunsun, herkesin ‘Ben Türkiye Cumhuriyeti yargısına teslim olurum ve oradan hızlı ve adil karar çıkar’ diye bir güven içerisinde olması. Bunları sağlayamazsak 2023 hedeflerimiz sadece bir hayal olarak kalır” ifadelerini kullandı.

 

'11 bin dolara çıkamıyoruz'

 

Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Zaten bakın 2007-2008 yılından bu yana kişi başı gelirde 10 bin doları geçtik ama bir türlü 11 diyemedik. 10 binden 11 bine atlamakta dahi güçlük çekmeye başlıyoruz. Kurallı piyasa ekonomisi önemli, orman kanunlarının geçerli olduğu bir Türkiye değil, kuralların işlediği, hukuk devletine yakışan bir iş ortamı. Fırsat eşitliği, hiç kimseye hiçbir ayrımcılık yapılmaması. Bütün şirketlerimize rekabet içerisinde aynı zamanda fırsat eşitliği içerisinde davranmak durumundayız. Mutlaka adaletli olmak zorundayız.”

 

'Yolsuzluğun hesabı sorulmalı'

 

Dev­le­tin şef­faf, he­sap ve­re­bi­lir ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de di­le ge­ti­ren Ba­ba­can, “Bun­lar çok önem­li il­ke­ler, şef­faf­lık yok­sa ka­ran­lık var­sa ora­da bi­lin ki bir şey­ler yan­lış gi­di­yor de­mek­tir. Yol­suz­luk­lar­la mü­ca­de­le­de as­la to­le­rans ol­ma­ma­lı her tür­lü id­di­anın so­nu­na ka­dar üze­ri­ne gi­dil­me­li ki, bir ku­ral var­sa bu ku­ra­la uy­ma­yan yap­tı­rım­la kar­şı­la­şı­yor­sa an­cak o ku­ral iş­ler. Bü­tün bun­lar ön­gö­rü­le­bi­lir ül­ke ol­mak için ol­maz­sa ol­maz ko­nu­la­r” di­ye ko­nuş­tu.