Gündem

Aleviler 'eşit yurttaşlık' için 7 Ekim'de Ankara'da

Mitinge Arif Sağ, Yaşar Kemal, Cahit Berkay, Erdal Erzincan, Rahmi Saltuk, Yavuz Bingöl’ün de aralarında bulunduğu 86 aydın ve sanatçı destek verdi

03 Ekim 2012 13:01

Alevi Bektaşi Federasyonu ve Alevi Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Laik Demokratik Türkiye İçin Eşit Yurttaşlık Mitingi" 7 Ekim Pazar günü Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda yapılacak.

Binlerce Alevinin katılacağı mitinge Arif Sağ, Yaşar Kemal, Cahit Berkay, Erdal Erzincan, Rahmi Saltuk, Yavuz Bingöl’ün de aralarında bulunduğu 86 aydın ve sanatçı yayımladıkları bildiriyle destek verdi. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahattin Özel, “Bizler, bu mitingde cemevlerinin yasal statüsünün tanınması, zorunlu cami uygulamalarına son verilmesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması, zorunlu din derslerinin kaldırılması için sesimizi yükselteceğiz” diye konuştu.

 

Sanatçılardan destek

 

Alevi Bektaşi Federasyonu ve Alevi Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Laik ve Demokratik Türkiye için Eşit Yurttaşlık Mitingi"ne sanatçılardan destek geldi. Sanatçılar, demokrat kamuoyunu mitinge davet eden bir çağrı metnini imzaya açtı. Çağrı metnine çok sayıda sanatçı, yazar, aydın imza atmaya başladı. Sanatçıların çağrısı şöyle:

"Değerli Sanatçı, Yazar, Aydın Arkadaşımız

Bugün ne yazık ki sanatsal değerleri ve estetikleri törpülenmiş bir toplum içinde sanat yapmaya, yazmaya, çizmeye çalışıyoruz. Her türlü zorlama ve engellemelere rağmen her birimiz kendi alanlarımızda hedeflediğimiz çizgilerimizi korumaya çalışıyoruz; öteleniyoruz, yalnızlaşıyoruz. Ama her şeye rağmen sanatın gücünü unutmadan birleşmeli ve beraberce yan yana durmalıyız. Buna en çok bugün ihtiyacımız var.
O yüzden toplumsal duyarsızlığın had safhada olduğu bu dönmede Alevilerin aşağıdaki davetini önemsiyoruz…
“7 EKİM’DE ANKARA’DAYIZ…
NEDEN Mİ?
Bu Miting;
Demokrasi İçindir,
Laiklik içindir,
İnsan hakları içindir,
Eşit yurttaşlık hakkı içindir.
Sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa içindir.
Bu Miting;
Ayrımcılığa son verilsin,
AHİM ve Danıştay kararları uygulansın, zorunlu din dersleri kaldırılsın,
Diyanet lağvedilsin,
Cem ve kültür evlerimiz yasal statüye kavuşsun,
Madımak Oteli müze olsun,
Alevi köylerine camii yapılmasın,
Asimilasyon politikaları son bulsun, diyedir.
Bu Miting;
Evler işaretlenmesin, tehdit şantaj olmasın,
Oruç tutan-tutmayan ötelenmesin,
İnanç ve inanç merkezlerine ’ucube’ denilmesin diyedir.
Bu Miting;
Özelleştirmeler, Sendikasızlaştırma, örgütsüzleştirme, Cinsiyetçi yaklaşımlar son bulsun,
Eşit iş’e, eşit ücret ödensin,
Seçim barajı kaldırılsın,
Dokunulmazlıklar kaldırılsın,
Barış gelsin, gözyaşı dinsin,
Annelerimiz artık ağlamasın,
Kürt sorunu demokratik, barışçıl yolla çözülsün,
Emperyalistler evine dönsün,
Yurt’ta barış, dünya’da barış olsun, diyedir.
Bu miting;
Eğitim, sağlık parasız olsun,
Şeriatçı yükseliş dursun,
Sanat ve sanatçı özgürleşsin
Kimse, dilinden, dininden, kökeninden dolayı sorgulanmasın, diyedir.
Bu miting senin içindir!
Sende katıl, güç ver, birlikte sesimizi yükseltelim.
Sen yoksan, bir eksiğiz.
Haydi Sıhhiye meydanına…
Alevi Bektaşi Federasyonu – Alevi Dernekler Federasyonu”
Biz, aşağıda imzaları bulunan sanatçılar, yazarlar, aydınlar bu daveti  önemsiyor ve 7 Ekim’de
Ankara’da yapılacak olan “Eşit Yurttaşlık Hakkı” mitingini destekliyoruz:
-          Coğunluğun azınlığı ezme düşüncesine dayalı demokrasi anlayışının olmadığı bir Türkiye için,
-          Hiçbir inancın sorgulanmadığı herkesin özgürce  inançlarını yerine getirebildiği bir Türkiye için,
-          İktidarların işgal ettikleri koltukları intikam aracı olarak görmedikleri bir Türkiye için,
-          Onlarca kültürün içiçe geçtiği bir ülkedeki en önemli değerin önce insan sonra sanat olduğu gerçeğinin algılandığı ve tüm bu farklılıklar arasındaki empatinin bu şekilde kurulabileceği düşüncesinin hakim olduğu bir Türkiye için,
-          Siyasetçiler tarafından Solingen’e karşı gösterilen hassasiyetin Sivas, Çorum ve Maraş’a da gösterilebildiği bir Türkiye için,
-          Sünni Türklerin de içinde bulunduğu onlarca inanç ve milliyetin olduğu gerçeğinin algılandığı ve buna göre siyasetin şekillendiği bir Türkiye için,
-          Sanatın sadece eğlence aracı olarak algılanmadığı dolayısıyla  yas kabul edilen günlerde bu kapsamdaki etkinliklerin iptal edilmediği bir Türkiye için,
-          Hazreti Muhammed’e yapılan hakareti şiddetle kınayanların Karacaahmet’e karşı yapılmasına aynı hassasiyati gösterebildiği bir Türkiye için,
-          “Toplumun çoğunluğun eşcinsellerle aynı havayı solumak istememesi, onların tercihlerinin elinden alınmasına sebep olmamalı” fikrinin güçlü olabildiği bir Türkiye için,
-          Müziğin sadece fon amaçlı kullanılmadığı bir Türkiye için,
-          Sanatın ve sanatçının özgürleşebileceği bir Türkiye için,
-          Gençlerimizin eğitimi ve geleceği üzerinde oynanan oyunların bozulabileceği, kara bulutların dağıtılabileceği, 4+4+4’e karşı milyonların ayağa kalkabileceği bir Türkiye için,
-          Kendi siyasi kaderini kendi tayin edebilecek, zincirlerini kırıp sömürge olmaya karşı duracak ve tarihsel jeopolitik önemini hatırlayacak bir Türkiye için,
-          Bizi biz yapan toplumsal değerlerimize kavuştuğumuz, kardeşlik ve dostluk duygularının toplumun her alanında yeşerebildiği bir Türkiye için,
-          Kadının başörtüsü, doğurganlığı, hamileliği üzerinden siyasetin yapılmadığı bir Türkiye için,
-          Diyanet işleri başkanlığının gereksiz olabileceği bir Türkiye için,
-          Nefret dilinin suç sayılacağı bir Türkiye için,
-          Hergün gencecik fidanların toprağa düşmediği bir Türkiye için,
-          Komşularımızla savaşın eşiğine gelmediğimiz, komşularımızla sıfır sorunlu bir Türkiye için,
-          Doğasının hırslara kurban verilmediği bir Türkiye için,
-          Yolsuzluğun, yoksulluğun, arsızlığın, hırsızlığın normal görülmediği bir Türkiye için,
-          İnancın seçim ve geçim aracı olarak kullanılmadığı bir Türkiye için,
-          Dersim, Maraş, Sivas, Başbağlar, Uludere gibi katliamların araştırldığı, sorgulandığı bir Türkiye için,
-          Adaletin herkese bir gün mutlaka lazım olabileceğinin algılandığı, adeletin özgür kaldığı bir Türkiye için,
-          Şiddetin yerine sevginin, düşmanlığın yerine kardeşliğin konuşulduğu tüm sorunların bu kardeşlik dili ile dillendirilen bir Türkiye için,
-          Temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasası olabilecek bir Türkiye için,
-          Kürd'e yapılan haksızlığa Türk'ün, Türk'e yapılan haksızlığa Kürd'ün, Aleviye yapılan haksızlığa Sünni'nin, Sünni'ye yapılan haksızlığa Alevinin karşı çıkabileceği bir Türkiye için,
SİZ DE BU DAVETİ ÖNEMSEYİN, BU MİTİNGİ DESTEKLEYİN…
Bu vesile ile de sanatçı, aydın, yazar olarak yeni bir başlangıca adım atalım ve bundan sonra hep beraber olalım.
Ülkemiz ve ülkemiz insanın en küçük bir sorunu bile bundan sonra bizim ortak duyarlılık alanımız olsun…
Ancak sanatın ve düşüncenin gücü bizi hedeflediğimiz yarına götürebilir ve bu yüzden bu beraberliğe en çok bugünlerde ihtiyacımız var…
Sanatsal duyarlılığımız sevgimiz ve saygımızla…
Arif Sağ, Ali Haydar Avcı, Ahmet Telli, Ahmet Abakay, Ali Çağan, Abdullah Nefes, Ahmet Nesin, Ali Murat İrat, Ali Erkazan, Ataol Behramoğlu, Arzu Şahin, Abidin Biter, Ali Mahzuni, Aydın Öztürk, Aynur Haşhaş
Bayram Atakul, Belkıs Akkale, Bülent Kayabaş
Cahit Berkay, Cengiz Özkan, Cem Çelebi
Dertli Divani, Derya Köroğlu, Derya Alabora, Devrim Kaya
Erdal Erzincan, Emre Saltık, Enver Aysever, Erdoğan Aydın, Emekçi, Ercan İpekçi, Eşber Yağmurdereli, Ercan Karakaş, Ender Balkır, Esrari, Esat Korkmaz, Erol Kızılelma, Emrah Mahzuni,
Faik Bulut, Ferhat Tunç, Feryal Öney, Fikret Başkaya, Fikri Sağlar, Filiz Kılıç
Gani Pekşen, Genco Erkal, Gülcihan Koç, Gülay, Gül Atmaca, Gülten Benli, Grup Bajar,
Halil Ergün, Hasan Harmancı, Hilmi Yarayıcı, Hüseyin Turan
Işıl Özgentürk,
İbrahim Bahadır, İlkay Akkaya, İlhan Cem Erseven, İhsan Öztürk, İlyas Salman, İsmail İlknur, İhsan Güvercin,
Lütfü Gültekin,
Kazım Gündoğan, Kerem Alışık, Kemal Yalçın, Kutsal Evcimen
Mazlum Çimen, Metin Üstündağ, Mercan Erzincan, Metin Karataş, Menderes Samancılar, Mehmet Ekici, Muharrem Temiz, Musa Eroğlu, Mustafa Özarslan, Mesut Gülşen, Medet Aslan, Mehmet Çoban,
Nebil Özgentürk, Necdet Saraç, Nilüfer Akbal, Niyazi Koyuncu, Nurettin Rençber, Nurettin Güleç, Nilüfer Sarıtaş
Özlem Taner, Ozan Şiar,  Ozan Şahturna
Pınar Aydınlar,
Rahmi Saltuk, Recai Aksu, Recai Helvalı,
Sadık Gürbüz, Selda Bağcan, Selçuk Yöntem, Servet Kocakaya, Sema, Sadık Öztürk, Suavi, Sümer Ezgü
Tarık Akan, Tolga Sağ, Tolga Çandar, Tuncel Kurtiz, Taner Akyol, Prof.Dr. Tahir Özgü, Taner Özdemir, Tayyar Erdem, Tuncay Balcı,
Vedat Yıldırım (Kardeş Türküler), Veyis Çelik,
Yaşar Kemal, Yashar Behnoud, Yaşar Seyman, Yavuz Bingöl, Yavuz Top, Yılmaz Çelik, Yolcu, Yücel Feyzioğlu, Yüksel Işık, Yeninur Ada,
Zafer Gündoğdu