Gündem

Albay Üçok'un ''görevi kötüye kullanma'' davası  ANKARA (A.A)

14 Aralık 2011 22:12

-Albay Üçok'un ''görevi kötüye kullanma'' davası  ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Hava Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un, bazı soruşturmalar sırasında ''zincirleme olarak memuriyet görevini kötüye kullandığı'' iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Genelkurmay Askeri Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Üçok ve avukatı ile iddianamede ''mağdur'' olarak yer alan kişilerin avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Hakim Yarbay Mehmet Yüzbaşıoğlu, Anayasa Mahkemesinin, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu'nun 25. maddesinin, ''Milli Savunma Bakanınca hazırlık soruşturması açılmasına izin verildiği takdirde, düzenlenmiş olan evrak, gereği yapılmak üzere ilgilinin görevli bulunduğu yere en yakın askeri mahkemenin savcısına gönderilir'' hükmünü içeren 2. fıkrasını iptal ettiğini ve iptal hükmünün 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine karar verdiğini hatırlatarak, önceki celse, müşteki ve avukatlarına, iptal kararını inceleyerek beyanda bulunmaları için süre verildiğini anımsattı. Avukat Musa Öncel, mahkemenin, sanığı yargılama konusunda görevli ve yetkili olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesinin, ''iptal kararının 1 yıl sonra yürürlüğe girmesine'' karar verdiğini, buradaki amacın, kanun koyucu tarafından bir düzenleme yapılması olduğunu söyledi. Kanun koyucunun 1 yıl içinde herhangi bir düzenleme yapmaması durumunda, hukuksal bir boşluğun doğacağını savunan Öncel, ''Mevcut meri hukuk kaideleri icabında mahkemenizin görevli olduğunu ve yargılamaya devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz'' dedi. Avukat Vedat Örnek de mahkemenin sadece sanık haklarını değil, katılanların ve mağdurların da haklarını korumakla yükümlü olduğunu dile getirerek, mahkemenin yargılamaya devam etmesini talep etti. -Sanık Üçok- Sanık Hava Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok da Anayasa Mahkemesinin, ''en yakın askeri mahkeme'' ibaresini iptal ederken, sadece salt bir mekanı değil, açıkça adil yargılanma hakkı, hakimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi kavramlar açısından adli, idari ve askeri yargıçlar arasında herhangi bir fark gözetilemeyeceğini belirttiğini, iptal kararının, bu gerekçe göz önüne alınarak değerlendirmesini istedi. Adli, idari hakimlerin statüleri gereği nerelerde yargılanıyorsa aynı statüdeki askeri hakimlerin de aynı yargılama usulüyle yargılanması gerektiğini ifade eden Üçok, ''Bu nedenle öncelikle mahkemenizin Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda görevsizlik kararı vermesini, aksi kanaatteyse bu hususu bekletici mesele yapmasını talep ederiz'' dedi. -Mahkemenin kararı- Mahkeme Başkanı Yüzbaşıoğlu, verilen aranın ardından kararı açıkladı. Mahkeme, Anayasa Mahkemesince 357 sayılı kanunun 25. maddesinin 2. fıkrasının, Anayasanın 2, 10, 36, 138, 139, 140 ve 145. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi karşısında, yasa koyucu tarafından bir düzenleme yapılıncaya kadar beklenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, ''bekletici mesele'' ye ilişkin kararı oy çokluğuyla aldı. Karara, Üye Hakim Yüzbaşı Erhan Ermişoğlu muhalefet şerhi koydu. İddianamede, Üçok'un, ''makam aracını özel işleri için kullandığı'' da ileri sürülüyor.