Gündem

AKYÜREK'E DÖNÜŞ YOLU ANKARA (A.A)

09 Mayıs 2011 16:40

-AKYÜREK'E DÖNÜŞ YOLU ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Ankara 14. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakanlığının, Ramazan Akyürek'in Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınarak, Polis Başmüfettişi olarak atanmasına ilişkin kararını iptal etti. Alınan bilgiye göre, mahkemenin kararında, Ramazan Akyürek'in İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınmasına gerekçe gösterilen Hrant Dink cinayeti kapsamındaki iddialarla ilgili olarak mülkiye başmüfettişleri tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde Akyürek'e isnat edilebilecek herhangi bir olumsuzluğun ortaya konulamadığı belirtildi. Kararda, yine Akyürek hakkında suçların önlenmesinde memuriyet görevini gereği gibi yerine getirmediği iddiasıyla ilgili olarak Trabzon Valiliğinin 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına yapılan itirazın Trabzon Bölge İdare Mahkemesince reddedilerek kesinleştiği kaydedildi. Mahkemenin kararında, ''Öte yandan, davalı idare tarafından davacının İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınmasını haklı gösterecek başkaca somut bir bilgi ve belge de ortaya konulamadığı anlaşıldığından dava konusu atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır'' denildi. Söz konusu nedenlerle İçişleri Bakanlığının dava konusu işleminin iptaline karar verildiği ifade edildi.