Gündem

AKP'li Arınç HDP'li vekilin sözünü kesti: Terörist cenazelerinde gezeceğinize komisyona gelseydiniz...

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi, Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi

21 Şubat 2019 21:09

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören 5 maddelik yasa teklifinin Meclis Milli Eğitim Komisyonu görüşmelerinde AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, ”Siz bu Komisyona kaçıncı defa katılıyorsunuz? İlk defa değil mi?  Bunların hepsinin tartışılacağı bir ortam vardı daha önce, siz yoktunuz” diyerek eğitim sorunlarını anlatan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın konuşmasına müdahale etti. Arınç, konuşmasını bölmemesini söylediği HDP’li Dağ’a “Terörist cenazelerinde gezeceğinize Komisyona gelseydiniz, konuşurdunuz bunları” diye karşılık verdi.

Komisyon başkanı tarafından da görüşülen teklif üzerinde konuşması istenen Dağ, ”Bu şiddetin kesinlikle toplumsal olduğunu düşünüyorum. Özellikle, şu an gördüğümüz de aslında toplumsalın, o şiddet uygulamaların bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu gibi tartışmaların aslında seçim öncesi kalkıp da müttefikine, iktidarın müttefiki olan MHP'ye jest amaçlı değil de keşke gerçekten Alparslan Türkeş'e değer verdiğimiz için, MHP'nin 50'nci yılını kutlamak için yapılmış olduğunu düşünseydik” diye konuştu.

Komisyondaki  tartışma şöyle:

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Ben de aslında Sayın Alparslan Türkeş şahsında değil ama yerel seçimler öncesi AKP’nin müttefiki olan MHP’ye jest yapılması için bu üniversitenin adının değiştirilmesini, böyle bir teklifi tartıştığımızı düşünüyorum. Keşke bu Komisyonda aslında bunu değil de eğitimde çok daha fazla sorunlarımız olan, önemli olan sorunlarımızı tartışmış olsaydık. Bilindiği üzere eğitimimizde ve üniversitelerde şu anda ciddi sorunlarımız var.  eğitim sisteminde sorunlarımızın başında gelen, en büyük sorunun ana dilde eğitimin olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde üniversitelerin birçok problemi var. Öğrencilerin barınma, üniversite kampüslerinin aslında şehir merkezlerinin dışında yapılması, şehir merkezine uzak yapılması ve öğrencilerin sosyal yaşamdanuzaklaştırılması, bireyselleştirilmesi ve üniversite kampüsleri içinde hiçbir şekilde sosyal aktivitelerin yapılmıyor oluşu yine aynı şekilde büyük bir sorun.

Barınma sorunu diyoruz. Çok fazla üniversitemiz var, 206 üniversitemiz var dedik ve aynı zamanda çok fazla da öğrencimiz var. Bu kadar öğrencimiz varken yurtların bu kadar yetersiz olması ve öğrencilerin aslında cemaatlere mecbur kılınıyor olması büyük bir sorun. Biliyoruz ki şu an sadece ve sadece barınma sorunundan dolayı FETÖ cemaatinde yer almış birçok kişi güvenlik soruşturmasına takılıyor ve mülakatı geçemiyor. Aslında bu da, yine, aynı şekilde, büyük bir sorunumuz.

Mülakat demişken bence bir diğer sorunumuz da, aynı şekilde, mülakat. Çünkü Bakanımız yaptığı açıklamada aslında mülakatlarda eksi 3 ve artı 3 puanın verileceğini söylemişti ama mülakat sonuçlarına baktığımızda bunun pek de öyle olmadığını görüyoruz. Birkaç tane örnek vermek gerekirse, Arife Kayrın -okul öncesi öğretmenliği branşında- aslında sınavda 87 almışken mülakatta 55 verilerek elenmiştir. Yine, aynı şekilde, Ayhan Bağışkondu - felsefe öğretmenliği branşında- 87 almışken mülakatta yine 55 verilerek elenmiştir. Bunun gibi birçok aslında... Yine, 93 alan Ayşe Duman'ın mülakatta 55 verilerek elenmesi aslında bunun, mülakatın şeffaf yapılmadığı, Bakanın kendi sözüne dahi sadık kalmadığı, kendi kendini yalanladığını görüyoruz. Eksi 3, artı 3 uygulamasının uygulanmadığını görüyoruz ve buna bağlı olarak aslında "Mülakat nedir?", "Mülakat şeffaf mıdır, değil midir?", "Bunun için elimizde bir kanıt var mıdır, yok mudur?" soruları da yine aynı şekilde aklımıza gelmektedir. Mülakatın yapıldığı yerde bir kamera sistemiyle aslında bunların kayıt altına alınması, mülakatın yapıldığı sırada sorulan soruların, verilen cevapların aynı şekilde kayıt altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu mülakatlarda en azından şeffaf olunup olunmadığı ve denetlenebilir olması açısından böyle bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Yine, aynı şekilde, eğitimdeki şiddet olayları bence tartışılma sı gereken ve eğitimdeki ciddi sorunlardan biridir. Biliyoruz ki daha geçenlerde genç bir öğretim üyemiz bir öğrencisi tarafından öldürüldü. Yine, aynı şekilde, İstanbul Avcılar'da 3 7'nci sınıf öğrencisi yani 13-14 yaşındaki öğrenciler birbirini bıçakladı ve 1 ölümle sonuçlandı maalesef. Ben bunun artık güvenlik zafiyeti olduğunu düşünmüyorum, bunun daha çok toplumsal bir olay olduğunu düşünüyorum çünkü...

AHMET MÜCAHİT ARINÇ (İstanbul) - Bir şey sorabilir miyim size?

BAŞKAN - Pardon, müdahil olmayalım.

AHMET MÜCAHİT ARINÇ (İstanbul) - Siz bu Komisyona kaçıncı defa katılıyorsunuz? İlk defa değil mi?

BAŞKAN - Sayın Arınç, lütfen...

DERSİM DAG (Diyarbakır) - Evet, ilk defa katılıyorum ama konuşmamı bölmezseniz...

AHMET MÜCAHİT ARINÇ (İstanbul) - Bunların hepsinin tartışılacağı bir ortam vardı daha önce, siz yoktunuz.

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) - Konuşmamı bölmezseniz...

BAŞKAN - Sayın Dağ, lütfen toparlar mısınız.

AHMET MÜCAHİT ARINÇ (İstanbul) - Terörist cenazelerinde gezeceğinize Komisyona gelseydiniz, konuşurdunuz bunları.

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) - Eğitimdeki şiddet olaylarında, yine, aynı şekilde, 13-14 yaşındaki kişilerin Avcılar'da birbirlerini bıçaklayarak ölmesi gerektiğini...

MEHMET RUSTU TİRYAKİ (Batman) - Sizi niye rahatsız ediyor?

AHMET MÜCAHİT ARINÇ (İstanbul) - Bunların hepsi tartışıldı.

BAŞKAN - Sayın Dağ, konuya gelir misiniz?

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) - Tamam, tartışılmış olabilir, tartışılmış olabilir.

BAŞKAN - Lütfen, İç Tüzük gereği, görüşmekte olduğumuz kanun teklifi hakkında konuşursanız...

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) - Siz de, lütfen, rica ediyorum, konuşmamı bölmezseniz...

AHMET MÜCAHİT ARINÇ (İstanbul) - Bunların hepsi konuşuldu, tartışıldı.

BAŞKAN - Sayın Arınç, lütfen...

MEHMET RUSTU TİRYAKİ (Batman) - Bir dakika...

BAŞKAN - Lütfen, konu hakkında konuşur musunuz Sayın Dağ.

MEHMET RUSTU TİRYAKİ (Batman) - O kadar ayıp bir şey söylüyorsunuz ki, çok ayıp bir şey söylüyorsunuz.

BAŞKAN - Sayın Tiryaki...

MEHMET RUSTU TİRYAKİ (Batman) - "Ezberletilmiş..." ne demek ya?

AHMET MÜCAHİT ARINÇ (İstanbul) - Beyefendi, bir Komisyonun asil üyesinin...

MEHMET RUSTU TİRYAKİ (Batman) - Bakın, milletvekili kendi el yazısıyla yazdığı notlar üzerinden konuşuyor.

BAŞKAN - Arkadaşlar, böyle bir uygulama yok. Sayın Tiryaki, Sayın Arınç; lütfen, karşılıklı konuşmayalı m.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) - Konumuz bu değil efendim, konumuz bu değil.

AHMET MÜCAHİT ARINÇ (İstanbul) - Komisyonun bir üyesi eğer gelmeyip bunları...

MEHMET RUSTU TİRYAKİ (Batman) - Ama diyorsunuz ki: "Size ezberletilmiş sözler..." Size ezberletilmiş sözler ne demek ya?

BAŞKAN - Pardon...

MEHMET RUSTU TİRYAKİ (Batman) - Bir milletvekilliyle konuşuyorsunuz ya.

BAŞKAN - Sayın Dağ, lütfen, toparlar mısınız, konuyla ilgili konuşun.

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) - Saygı çerçevesini aşmazsak iyi olur.

AHMET MÜCAHİT ARINÇ (İstanbul) - Beyefendi, terörist cenazelerinde gezmek yerine Komisyona gelseydi eğer bunların hepsini söylerdiniz, biz de dinlerdik.

BAŞKAN - Sayın Arınç, lütfen...

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) - Ben de aslında bu konunun değil farklı konuların konuşulması gerektiğini düşünüyorum.

BAŞKAN - Sayın Dağ, bakın, Komisyonumuzun üyesisiniz ve bu toplantılarımıza ilk defa katıldınız.

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) - Evet, olabilir.

BAŞKAN - Biz bu konuların tartışılacağı zeminleri Komisyon üyelerimiz için hazırladık, ilgili bakanlarımızla müteaddit toplantılar yaptık, bundan sonra da yine yapacağız.

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) - Ben de burada kendi düşüncelerimi söylüyorum, müdahale edip sözümü bölmezseniz...

BAŞKAN - Lütfen, eğer, bu konuları tartışmak istiyorsanız, sayın bakanlarımızın bilgilendirme toplantılarına katılırsanız, orada içinizi istediğiniz gibi dökersiniz ama bunun yeri burası değil.

Lütfen, şimdi konuyla ilgili görüşünüzü aktarın yoksa...

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) - Yalnız, sabahtan beri, geldiğimden beri dinliyorum, konuşulanların dışında çok aykırı bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Neden bu uygulama sadece bana özgü?

BAŞKAN - Hayır, ben diğerlerine de "Toparlayın." diye ikazda bulundum, toparladılar, lütfen.

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) - Tamam, zaten çok uzattığımı düşünmüyorum yani uzatmış olsaydım...

BAŞKAN - Aslında, yani, eğer, İç Tüzük'ü uygularsak -lütfen- herkesin kanunla ilgili konuşması lazım ama maalesef kimse uymuyor.

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) - Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu şiddetin kesinlikle toplumsal olduğunu düşünüyorum. Özellikle, şu an gördüğümüz de aslında toplumsalın, o şiddet uygulamaların bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu gibi tartışmaların aslında seçim öncesi kalkıp da müttefikine, iktidarın müttefiki olan MHP'ye jest amaçlı değil de keşke gerçekten Alparslan Türkeş'e değer verdiğimiz için, MHP'nin 50'nci yılını kutlamak için yapılmış olduğunu düşünseydik.