Ekonomi

Ağustos 2011

a8

10 Ocak 2011 02:00

%01/07/2011 ~ 01/08/2011 + 2010 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi   % 01/07/2011  ~01/08/2011 + Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi   % 01/07/2011 ~ 01/08/2011 +Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)   %01/07/2011 ~ 01/08/2011 + Haziran 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)   % 01/07/2011 ~ 01/08/2011 + Haziran 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 09/08/2011 + 16-31 Temmuz 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi   %01/08/2011 ~ 10/08/2011 + 16-31 Temmuz 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi    % 01/08/2011 ~ 15/08/2011 + 2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı   % 01/08/2011  ~15/08/2011 + 2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı   % 01/08/2011 ~ 15/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   %01/08/2011 ~ 15/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 15/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 15/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 15/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 15/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi   %01/08/2011 ~ 17/08/2011 + 2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 17/08/2011 + 2011 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisininsinin Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 22/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu   % 01/08/2011  ~22/08/2011 % Temmuz 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu   % 01/08/2011 ~ 22/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu   % 01/08/2011 ~ 22/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu   % 01/08/2011 ~ 22/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu   %01/08/2011 ~ 22/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 22/08/2011 +Temmuz 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/08/2011  ~22/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 22/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 22/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 22/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 23/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı   % 01/08/2011 ~ 23/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı   % 01/08/2011 ~ 24/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı   % 16/08/2011 ~ 24/08/2011 + 1-15 Ağustos 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi   % 16/08/2011 ~ 25/08/2011 % 1-15 Ağustos 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 26/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 26/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 26/08/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 02/09/2011 + Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi   % 01/08/2011 ~ 02/09/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)   % 01/08/2011 ~ 02/09/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)   % 01/08/2011  ~02/09/2011 + Temmuz 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi