Gündem

Afetlere karşı riskli kamu binaları belirlenecek ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 13:32

-Afetlere karşı riskli kamu binaları belirlenecek ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Yaşanabilecek afetler nedeniyle zarar görme ihtimali yüksek olan kamu binalarının envanteri önümüzdeki yıl çıkarılacak. Van'da yaşanan depremin ardından gözler, hükümetin afetlerle ilgili önümüzdeki yıl uygulayacağı programa çevrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere, Afet Acil Durum Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve yerel yönetimlerin, 2012 yılında afetlere karşı alacakları tedbirler ve yapılacak düzenlemeler belirlendi. Hükümetin 2012 Yılı Programı'nda, iklim ve çevre koşullarındaki bozulmanın etkisiyle dünyada ve Türkiye'de doğal afetlerin şiddeti ve sıklığının arttığı, arazi kullanım kararlarındaki ve yapılaşmadaki hataların afetlerin olumsuz etkilerini ağırlaştırdığı belirtildi. Türkiye'de bir yerleşim yerini etkileyebilecek tüm tehlikeleri birlikte ele alan bütünleşik afet tehlike haritalarının oluşturulamadığı, mevcut tehlike haritalarının ise güncellenemediği ifade edilen programda, bütünleşik afet tehlike haritalarının hazırlanmasına yönelik standart ve kılavuzların geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Programa göre, tehlike haritalarına dayanan afet risklerini doğru bir şekilde tespit etmek, değerlendirmek ve devamında risk azaltma planlarını rasyonel bir şekilde hazırlayabilmek için yapı stoku kalitesi, zemin karakteristiği ve afet senaryolarına ilişkin analizlere ihtiyaç duyuluyor. -Önümüzdeki yıl hayata geçirilecek düzenlemeler- Önümüzdeki yıl afetlerle ilgili mevzuat, risk yönetimine ağırlık verilerek ve imar mevzuatı ile bağlantısı kurularak yeniden ele alınacak. Risk azaltma, hazırlık, müdahale ve yeniden yapım süreçlerinde gerçekleştirilecek faaliyetler, sorumlu kuruluş-faaliyet-bütçe ilişkisi içinde değerlendirilerek afet yönetiminin etkinliğinin artması sağlanacak. Ulusal Afet Yönetim Stratejisinin Ulusal Deprem Stratejisi ile bütünlüğü kurulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğunda belediyeler ve il özel idarelerince güçlendirme ve dönüşüm ihtiyacı olan yerleşim yerleri ve kamu binaları için programlar geliştirilecek. Olabilecek afetler sebebi ile zarar görme ihtimali yüksek olan kamu binaları ve yapılarının envanteri çıkarılarak yapılacak güçlendirme ve dönüşüm çalışmalarının önceliklendirilmesi ve bir program dahilinde gerçekleştirilmesi sağlanacak. -Doğal Afet Sigortaları Kanunu çıkarılacak- Afet sigorta sistemi, yaptırımlar dahil olmak üzere, tüm afet türleri ve ülkenin tamamını kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak, gerekli yasal düzenlemeler tamamlanacak. Programa göre, tüm afet türleri ve ülkenin tamamını kapsayacak Doğal Afet Sigortaları Kanunu tasarısı hazırlanarak, TBMM'ye sevk edilecek ve yasalaştırılacak.

ETİKETLER

haber