Gündem

ADALET BAKANLIĞI'NDAN DANIŞTAY'A YANIT ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2010 19:08

-ADALET BAKANLIĞI'NDAN DANIŞTAY'A YANIT ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Bakanlığımız her zaman olduğu gibi bugün de, hukuk devletine bağlı ve yargı kararlarına saygılı olmaya ve yargı kararlarını eksiksiz olarak uygulamaya devam etmekte olup, yargıya zarar vermenin devlete zarar vermek anlamına geleceğinin bilincindedir'' denildi. Yazılı açıklamada, sadece yasama ve yürütme değil, yargı da dahil olmak üzere, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının hukukun üstünlüğüne inanarak ve hukuk devleti ilkesine bağlı kalarak, Anayasa ve yasalardan kaynaklanan yetki ve görevlerini, yine Anayasa ve yasalara uygun bir biçimde objektif olarak yerine getirmek durumunda olduğuna işaret edildi. ''Benzer olaylarda, kurumlara ve şahıslara göre değişebilen farklı kararları eleştirmenin, çelişkileri ortaya koymanın ve yorum yapmanın, hukuka ve yargı kararlarına saygısızlık anlamına gelmeyeceği'' vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Nasıl ki, yasama ve yürütme kendisine yöneltilen tenkit ve eleştirileri olgunlukla karşılayıp, demokrasinin bir gereği olarak kabul ediyor ise yargı da kararlarına karşı yöneltilen eleştirileri aynı olgunlukla karşılayıp, bunu öz eleştiri için bir fırsat olarak değerlendirmeli, evrensel ve ideal hukuka ulaşmada bir araç olarak kullanmalıdır. Aksi düşünce, hakimleri kutsamak ve yargı kararlarını da dogma olarak kabul etmektir. Bunun sonucu da, yargıçlar devletidir (jüristokrasi). Yargıya duyulan güvenin ve gösterilen saygının, dolayısıyla yargı erkinin zarar görmemesi için herkesten önce yargı kurumları ile mensuplarının yargılama süreci ve sonrasında daha dikkatli ve özenli davranmaları, kamu vicdanındaki adalet duygusunu zedeleyici, tarafsızlığı gölgeleyici karar ve uygulamalardan da titizlikle kaçınmaları gerekmektedir.''