Gündem

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, reddedilen 2020 yılı kesin hesabı için dava açtı

16 Haziran 2021 11:38

CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, 3'ü CHP'li 7 meclis üyesinin hayır oyu kullandığı, belediyenin 2020 yılı kesin hesabının reddedilmesine ilişkin meclis kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtı.

CHP'li Adalar Belediyesi'nin 2020 yılı kesin hesabı, ilçe meclisinin 21 Mayıs oturumunda oyçokluğu ile reddedilmişti. Oylamada 5 kabul oyuna karşılık 7 ret oyu kullanılmıştı. 7 ret oyunun 3'ünü CHP'li üyeler kullanmıştı. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, ret kararını meclise iade ederek Adalar Belediye Meclisi'ni 26 Mayıs günü olağanüstü toplamış, sonuç değişmemişti. Sözcü'de yer alan habere göre, Bunun üzerine ilgili yasanın kendisine verdiği hukuki hakları kullanan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, meclis kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

“Şahsi ve siyasi sebeplerle reddedildi"

Dava dilekçesinde, bütçe kesin hesabının belediyenin yıl başından yıl sonuna kadar gerçekleşen, bir yıla ait gelir ve giderlerini ile finansmanını gösteren, belediye meclisinin onayıyla kesinleşen bir hesap olduğu, bu hesabının meclis üyelerince sadece şahsi ve siyasi sebeplerle reddedilmesinin bütçenin denetlenmesinden çok hizmetlerin kamu ile buluşmasını geciktirici bir sonuç yaratacağı belirtildi. 21 Mayıs tarihli ilçe meclisinin birinci toplantısında oybirliği ile kabul edilen raporun sonrasında kesin hesabın oylamasına geçildiğinde, ret oyu kullanan meclis üyelerinin tamamının “ret” demek dışında kanuni zorunluluk olan gerekçeli muhalefet şerhi düşme görevlerini yerine getirmedikleri anlatıldı.

Dilekçede “Ret oyu veren 7 meclis üyesi, bu hatalarını 26 Mayıs tarihli ikinci toplantı öncesi fark etmiş olacaklar ki, ancak o tarihte yazılı ya da sözlü olarak muhalefet şerhlerini ortaya koymuşlardır. Ret yönünde oy kullanan 7 meclis üyesinin hiçbir somut, maddi veya görünür gerçekliğe dayalı sebepleri gerekçe göstermeden sadece şahsi çıkar ve siyasi saiklerle, 2020 yılına ait kesin hesabını reddettiği, kendisine verilen görevi yapmaktan çekinerek belediyeye ait işleri sekteye uğrattığı bariz şekilde ortadadır” denildi.

“Aynı şerh, yazıp imzaladılar"

Meclis üyeleri Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil ve Fatma Bucak'ın tamamen aynı şerhi yazıp ayrı ayrı imzaladığı belirtilerek “İddia edilen gerekçeler keyfi, gerçek dışı olmakla beraber siyasi ikbal ve şahsi hırstan ibarettir” denildi. Yazılan ret gerekçesinde gelir- gider arasındaki farka yansımadığı iddia edilen 11 milyon TL'nin geçmiş dönemlerden gelen ve 2020 yılından 2021 yılına devrederek emanet hesaplarına alınan borç miktarı olduğu aktarıldı.

Ret oyu kullanan meclis üyelerinin kayıp olduğunu iddia ettiği araçlarla ilgili de “2020 yılı itibariyle belediyenin taşınır kayıtlarında deniz taşıtları dahil toplam 58 adet araç bulunmaktadır. Belediye araçlarına dair tüm kayıtlar, tüm meclis üyelerinin denetimine açıkken, bu hususa dair herhangi bir tartışma hiçbir evrede yaşanmamışken, kesin hesabın reddine dair türlü bahaneler ve hukuk tanımaz tutumlarda bulunulması kanuna ve görevlerinin gereklerine aykırı davranmaları sonucu oluşturmuştur” denildi.

"Belediye başkanı ile yakın çalışamadım"

Ret oyu kullanan meclis üyelerinden Muzaffer Yıldırım'ın gerekçesini, “Belediye Başkanıyla yakın mesai arkadaşı olarak çalışamama, kutuplaşma ve inatlaşmanın meydana gelmesi, kendisinin Belediye Başkanı ile yakın çalışma isteğinin gerçekleşmemesi, basın yayın organlarında belediye ile ilgili kim haberler çıkması ve aklanma isteği” olarak açıkladığı aktarıldı. Şahsi ve subjektif nitelikteki  bu beyanların kamu görevinin ve kanuni kuralların devamlılığına halel getirdiği vurgulandı.

“Meclis üyeleri hiçbir işlem yapmadılar”

Dilekçede özetle şunlar kaydedildi:

“Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kesin Hesap raporunun başta belediye başkanının denetiminden geçerek, Belediye Encümeninde incelenerek karar bağlanmış olması ve daha sonra da Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından da incelenerek kabul edildikten sonra meclis onayına sunulma sürecine kadar geçen üç aşamada da eğer varsa içindeki hesap hatalarının tespit edilerek düzeltilmesi imkanı varken, ret oyu veren meclis üyeleri bu aşamalarda hiçbir işlem yapmamışlardır.

Kesin hesaba karşı ret oyu kullanan meclis üyelerinden Fatma Bucak’ın Encümen’de, İsmail Hakkı Durmuş’un da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev yaptıkları ve görevleri sebebiyle her aşamada her bilgi ve belgeye sahip oldukları bariz olduğu düşünüldüğünde, yapılan işlemin sadece siyasi saikler ve şahsi çıkarlar için gerçekleştirildiği açıkça görülecektir.”