Dünya

ABD'liler ve Avrupalılar işte bu sosyal-politik konularda çok benzer görüşlere sahip

Atlantik'in iki yakasındaki halklar, birbirlerine sanıldığı kadar uzak değil

17 Ağustos 2018 22:10

T24 Haber Merkezi
Çeviri: Saliha Gözel​

ABD ve Batı Avrupa'da belirli sosyal ve politik konuların nasıl değerlendirildiğine dair araştırmalar, Atlantik'in iki yakasındaki halkların bazı konularda birbirlerinden çok da farklı düşünmediklerini ortaya koydu. Pew Research Center anketlerine göre, ABD'liler ve Batı Avrupalılar'ın benzer görüşlere sahip oldukları konuların başında göçmenlerin ülke ekonomisine olan etkisi, gay ve lezbiyen hakları, halkın seçilmişlere duyduğu şüphe ve hükümetin ticareti düzenlemesi geliyor.

Göçmenlerin ekonomiye etkisi

ABD'lilerin ve Batı Avrupalıların çoğu, göçmenleri ekonomilerine külfet olarak değil, aksine ekonomilerine faydalı olarak görüyor. Amerikalıların yaklaşık üçte ikisi (% 65) geçen yaz, göçmenlerin çok çalıştığını ve yeteneklerinden dolayı ülkelerini güçlendirdiğini belirtti. Sadece % 26'lık kısım göçmenlerin iş, konut ve sağlık hizmeti aldıkları için ülke ekonomisine yük olduğunu söyledi.

Batı Avrupa'da da, % 66'lık bir oran, göçmenlerin kendi ekonomilerini daha güçlü hale getirdiğini ifade etti. Sadece İtalya'da, halkın işini çaldıkları iddiasıyla göçmenler araştırmaya katılanların % 44'ü tarafından ekonomiye yük olarak görüldü. Katılımcıların % 45'i ise göçmenlerin çalışkanlığı ve yeteneklerinden dolayı ekonominin güçlendiğini düşündüğünü ifade etti.

Gay ve lezbiyenlerin hakları

Çoğu Batı Avrupalı ve ABD'li, gay ve lezbiyenler için belirli hakları destekliyorlar. İtalya hariç bütün Avrupa ülkelerindeki insanların yaklaşık üçte ikisinden fazlası gaylerin ve lezbiyenlerin çocuk evlat edinebilmeleri gerektiğini belirtiyor. Ankete katılan ülkelerden sadece İtalya'da aynı cinsiyete sahip çiftlerin evlat edinilmesine çoğunluk (%52) karşı çıkarken sadece % 42 bu fikri destekliyor.

ABD'de, eşcinselliğin kabulü artıyor: Geçen yıl ABD'lilerin çoğunluğu eşcinselliğin toplum tarafından kabul edilmesi gerektiğini, gay ve lezbiyenlerin yasal olarak evlenmelerine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Seçilmişlere duyulan şüphe

Batı Avrupalılar ve ABD'liler seçilmiş yetkililere karşı benzer oranda şüphe duyuyorlar. Anket yapılan sekiz Batı Avrupa ülkesinin altısında, yarıdan fazla oranda, seçilmiş memurların diğer insanların düşündüklerini umursamadıkları düşünülüyor. 

Benzer şekilde, Ocak-Şubat 2018 tarihleri arasında yürütülen ankete göre, Amerikalıların dörtte üçü, seçilmiş yetkililerin halkın çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri fikrine çok az ya da hiç inanmıyor.

ABD'lilerin ve Batı Avrupalıların, sıradan vatandaşların ülkenin sorunlarının çözümü için seçilmiş memurlardan daha iyi bir iş yapıp yapamayacakları konusundaki fikirleri ise biraz değişken:

Batı Avrupalıların ve ABD'nin % 44'ü sıradan vatandaşların seçilmiş memurlardan daha iyi bir iş çıkaracağını düşünüyor. Ancak Fransız, İtalyan ve İspanyolların yaklaşık yarısı, sıradan vatandaşların kendi ülkelerinin sorunlarını çözmek konusunda seçilmiş memurlardan daha başarılı olacağını düşünüyor.

Hükümetin ticareti düzenlemesi

Batı Avrupalıların çoğunluğu hükümetin ticareti düzenlemesini destekliyor, ancak ABD'liler düzenlemelerin kamu yararı için gerekli olup olmadığı konusunda görüş birliğine sahip değil.

Batı Avrupa'daki insanlar, hükümetin ticareti düzenlemesinin genel olarak toplum için faydalı olduğuna inanıyor. Geçtiğimiz yıl ankete katılan sekiz ülkede % 57'lik bir oranla hükümetin ticareti düzenlemesi olumlu bulunurken, bu oran İspanya'da % 72 ve İngiltere'de % 68'e çıkıyor.

ABD'liler ise hükümetin ticareti düzenlemesinin kamu faydasını korumak için gerekli olup olmadığı konusunda görüş birliğine sahip değil. %50'lik oran bunu kamu faydası için gerekli olarak görürken, % 45 bu düzenlemelerin faydadan çok  zarara neden olduğunu düşünüyor.


Bulgular, Pew Araştırma Merkezi'nin sekiz Batı Avrupa ülkesinde ekim aralık ayları arasında yapılan araştırmasına ve 2017 ve 2018'de ABD'yi ulusal düzeyde temsil eden anketlerine dayanmaktadır.