Dünya

ABD'DEN İSTANBUL'A DESTEK WASHINGTON (A.A)

05 Mart 2011 09:13

-ABD'DEN İSTANBUL'A DESTEK WASHINGTON (A.A) - 05.03.2011 - ABD yönetiminin, İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi konumuna yükseltilmesi hedefine, enformasyon paylaşımı ve teknik yardımlar yoluyla destek sağlayacağı bildirildi. Türkiye-ABD Ekonomik Ortaklık Komisyonu'nun (EOK) 6. toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selim Yenel ve ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jose Fernandez'in başkanlık ettiği heyetlerin katılımıyla dün Washington'da yapıldı. Toplantının ardından Türkiye ve ABD tarafından yayımlanan ortak açıklamada, EOK toplantısının, ABD Başkanı Barack Obama'nın 2009 yılındaki Türkiye ziyareti sırasında, Obama, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan, iki ülke arasındaki güçlü siyasi ve askeri ilişkilerin paralelinde stratejik ekonomik işbirliğinin de geliştirilmesi taahhüdüne uygun olarak düzenlendiği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamaya göre, ortak açıklamada, EOK'nin, Ekim 2010'da yapılan Türkiye-ABD Stratejik, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Çerçevesi toplantısında belirtildiği üzere, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesinin kilit bir unsurunu oluşturduğu vurgulandı. Toplantıda, iki ülkenin iş çevreleri arasındaki bağların artırılması, inovasyonun desteklenmesi ve işbirliği alanlarının geliştirilmesine dair fırsatların araştırılmasına odaklanıldığı, her iki ülkeden temsilcilerin ticaret, yatırımlar, girişimcilik, üçüncü ülkelerde işbirliği, Türkiye'nin finansal sektörü, ilaç sanayi, enerji ve tarım gibi geniş çapta bir dizi konuyu ele aldıkları bildirildi. EOK toplantısında Türk ve Amerikan heyetleri, bu yıl Girişimcilik Zirvesine ev sahipliği yapacak olan Türkiye'nin desteklenmesi de dahil olmak üzere, girişimcilik alanındaki işbirliğinin devam ettirilmesi üzerinde mutabık kaldılar. Başta Irak ve Afganistan ile Afrika ülkeleri olmak üzere üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar ve üretimlerin desteklenmesinde işbirliği alanlarının masaya yatırıldığı toplantıda, üçüncü ülkeler konusundaki işbirliği olanaklarının daha da araştırılması yolunda görüş birliğine varıldı. Elektrik üretimi ve dağıtımı konusunda yatırımlar ve işbirliği fırsatlarının de tartışıldığı toplantıda Türk heyeti, yenilenebilir enerji alanındaki yeni kanun ile enerji üretimine dair planlarıyla ilgili bir sunum yaptı. Toplantıda, ABD'nin İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi konumuna yükseltilmesine yardım etmek amacıyla Türkiye ile birlikte çalışma taahhüdü ele alınırken, ABD'nin, enformasyon paylaşımı ve teknik yardımlar yoluyla bu hedefi desteklemeyi kabul ettiği kaydedildi. EOK toplantısında, komisyonun, Türkiye ve ABD'ye, iş çevreleri arasındaki bağları artırmaları, girişimcilik ve inovasyonu desteklemeleri ve çeşitli alanlardaki işbirliği alanlarını genişletmelerinde yardım eden yararlı ve etkili bir mekanizma olarak oynadığı rolün üzerinde duruldu. Heyetler, bu toplantıların yapıcı ve işbirliği içerici ruhunu not ederken, Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin gerçek potansiyeline yükseltilmesini desteklemek için komisyon bünyesindeki işbirliğinin devamını taahhüt ettiler. Ortak açıklamada, Türk ve Amerikan heyetlerinin, EOK toplantısından bir gün önce özel sektör toplantılarına da katıldığı, bu toplantılarda ortak ticaret ve yatırımlara dair gelecek vadeden alanları ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde özel sektörün oynadığı rolün önemini dile getirdiği belirtildi. EOK toplantısında, Dışişleri Bakanlığının ikili işler ve kamu diplomasisinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Selim Yenel'in başkanlık ettiği Türk heyetinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış Ticaret ve Hazine Müsteşarlıkları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan temsilciler, ABD Dışişleri Bakanlığının ekonomi, enerji ve iş çevrelerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jose Fernandez'in başkanlık ettiği ABD heyetinde de ABD Dışişleri, Ticaret, Hazine, Tarım ve Enerji Bakanlıkları, ABD Ticaret Temsilciliği, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı, Deniz Aşırı Özel Yatırım Kuruluşu, Amerikan Küçük İşletmeler İdaresi ve ABD Ex-Im Bank'tan temsilciler yer aldı.