Dünya

ABD, AB'YE TİCARET SAVAŞI AÇMAYI PLANLAMIŞ   ANKARA (A.A)

04 Ocak 2011 14:01

-ABD, AB'YE TİCARET SAVAŞI AÇMAYI PLANLAMIŞ   ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Wikileaks'te yayımlanan yeni bir belgeye göre, ABD'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'nın, Monsanto şirketinin genetik değişikliğe uğratılmış mısırını yasaklama girişiminde bulunması üzerine AB'yi cezalandırma tavsiyesinde bulunmuş. Guardian'da yayımlanan belgede, ABD Büyükelçiliği Washington'a, genetik değişikliğe uğratılmış ürünlere karşı çıkan her AB ülkesine karşı askeri tarzda ticaret savaşı başlatılmasını tavsiye ediyor. Belgeye göre, Fransa'nın 2007'de Monsanto'nun GDO'lu mısırını yasaklama girişimine cevap olarak Büyükelçi Craig Stapleton, Washington'dan gerek AB'nin gerekse GDO'lu ürünlerin kullanımını teşvik etmeyen diğer ülkelerin cezalandırılmasını istedi. Büyükelçi Stapleton, AB'ye karşı ticaret alanında bir hedef misilleme listesi hazırlanması tavsiyesinde bulundu. -ABD'Lİ DİPLOMATLAR GDO İÇİN ÇALIŞMIŞ- Konuyla ilgili diğer belgelerde de ABD diplomatlarının, tüm dünyada GDO'lu ürünleri hükümet açısından ve ticari açıdan stratejik bir zorunluluk olarak dayattıkları görülüyor. Belgelere göre, gelişmekte olan ülkelerde Katolik piskoposlar bu tartışmalı ürünlere karşı çıktıkları için ABD, Papa'nın danışmanlarına özel baskı uygulamış. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın biyoteknoloji özel danışmanı ve Kenya'daki hükümetin biyoteknoloji danışmanları, Papa'nın GDO'lu ürünlere destek vermesi için Vatikan yetkilileri nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunmuşlar. Bunun yanı sıra belgeler, Amerikalı diplomatların başta Monsanto olmak üzere GDO şirketleri için doğrudan çalıştıklarını da gösteriyor. Ayrıca,  Avrupa Birliği'ni biyoteknoloji yasalarını sıkılaştırmamaya ikna için İspanya ile ABD'nin birlikte çalıştığı da belirtiliyor. Yazışmalardan birinde, Madrid'deki ABD elçiliği, "İspanya düşerse Avrupa'nın geri kalanı da düşer" diyor.