Ekonomi

AB KENDİNİ ANLATMAK İÇİN 5,3 MİLYON AVRO AYIRDI  ANKARA (A.A)

23 Mayıs 2011 16:23

-AB KENDİNİ ANLATMAK İÇİN 5,3 MİLYON AVRO AYIRDI  ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Avrupa Birliği (AB), kamuoyunda AB üyeliği hakkında olumlu görüşleri artırmak ve AB'nin değer ve politikalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak üzere uyguladığı ''Sivil Toplum Diyaloğu'' projesi için bu yıl Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerine 5,3 milyon avro hibe desteği sağlayacak. Hibe desteğinin 2,8 milyon avrosu STK'ların tarım ve balıkçılık, 2,2 milyon avrosu da kültür sanat projelerine verilecek. Destekten yararlanmak için, 42 proje uygun bulundu.  AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci, AB müktesebatına uyum çalışmaları, hükümetler düzeyinde yürütülürken; Türkiye ile AB vatandaşları arasında işbirliği ve diyaloğu geliştirmek üzere, doğrudan doğruya AB Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından ''Sivil Toplum Diyaloğu'' adı altında bazı projelere destek sağlanıyor. Hükümet düzeyinde yürütülen üyelik müzakerelerini tamamlayıcı nitelikteki bu ''Sivil Toplum Diyaloğu'' çerçevesinde, projelerine destek sağlanan Türkiye'deki STK'ların AB'deki STK'lar ile işbirliği yapması ve böylece AB değerlerine ve mevzuatına yakınlaşma sağlanması hedefleniyor.  ABGS'den verilen bilgiye göre; ''diyaloğa'' duyulan ihtiyaçtan yola çıkarak, AB, 2005 yılında, aday ülkeler ile AB sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğun güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir strateji geliştirdi. Sivil Toplum Diyaloğu adı verilen bu stratejinin uygulanması, müktesebat uyumu ve reform sürecinin gerçekleştirilmesi ile eşit önemde değerlendiriliyor.  -''KAMUOYUNDA AB HAKKINDA BİLGİ YETERSİZ VE ÖNYARGILAR VAR''-   Türkiye'de AB üyeliğinin güçlü bir şekilde desteklenmekle birlikte kamuoyunun ''AB'nin tarihi, işleyişi, kuralları ve politikalarına'' ilişkin bilgisinin yetersiz olduğuna işaret edilirken, ayrıca Türkiye ile AB arasında karşılıklı ''önyargılar'' bulunduğuna dikkat çekiliyor.  Verilen bilgiye göre, Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye'nin AB içinde tanıtımına katkı sağlarken, Türk vatandaşlarının da AB'nin değer ve politikalarını daha iyi anlamalarına olanak sağlayacak. Bu çerçevede iş dünyası, meslek örgütleri, sosyal ortaklar, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, gençlik, medya, kültürel faaliyetler, Sivil Toplum Diyaloğu'nun hedef kitlesini oluşturuyor.  ABGS tarafından uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Projesi'nin ilk aşaması 2009 yılının Kasım ayında tamamlandı ve bu kapsamda 119 projeye yaklaşık 19,5 milyon avro hibe destek sağlandı. Diyalog kapsamında, Türkiye'deki belediyeler, meslek örgütleri, üniversiteler ve gençlik, AB ülkelerindeki muadilleriyle diyalog kurdu.  ''Tarım-Balıkçılık'' ile ''Kültür-Sanat'' konularında faaliyet gösteren Türkiye ve AB STK'larının işbirliklerine imkan tanıyan Sivil Toplum Diyaloğu'nun ikinci aşaması ise 2011 yılında uygulanacak.  Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II Projesi'ne toplam 5,3 milyon avro hibe desteği ayrıldı. Hibe desteğinin 2,8 milyon avrosu 23 tarım-balıkçılık projesine, 2,2 milyon avrusu da 19 kültür-sanat projesine kullandırılacak. Ayrıca, STK'ların basit ve kısa süreli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mikro hibe programı için de bir miktar kaynak bulunuyor. -TARIM VE BALIKÇILIK HİBE PROGRAMI Hedef kitlelerin AB politika ve uygulamaları konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaların sağlamak ve üye ülkeler ile Türkiye'de tarım, gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı ve balıkçılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında iletişim ve karşılıklı deneyim paylaşımını güçlendirmeyi hedefleyen program, ilgili kuruluşların AB katılım sürecine hazır hale getirilmesini öngörüyor.  Hibe programına, Türkiye'nin çeşitli ve köklü STK'ları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, kooperatifler, birlikler, tüketici örgütleri, ticaret odaları ile AB üye ülkeleri ve aday ülkelerdeki muadil kuruluşları, ortaklık çerçevesinde başvurdu. Başvurular arasında, kültür balıkçılığı, organik tarım, pestisit yönetimi ve gıda sektöründe izlenebilirlik gibi çok çeşitli proje konuları yer alıyor.  Projelerin faaliyetleri Türkiye'deki 19 ilde ve farklı AB üye ülkelerinde gerçekleştirilecek. -KOCAELİ BELEDİYESİ'NİN SULAMA PROJESİNE, 185,2 BİN AVRO HİBE VERİLECEK-  Verilen bilgiye göre, bu yıl hibe desteği verilecek projeler Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) ''Daha Güvenli Gıda İçin Daha İyi Eğitim'', ''Gıda Sektöründe İzlenebilirliğin Uygulanması ve Bilgiye Erişimi Üzerine Eğitim'' projesi bulunuyor. Bu projeleri için ETO, Türkiye'deki ve AB'deki partnerleri ile işbirliği yapacak ve her bir proje için ayrı ayır 113 bin 732 avro ve 113 bin 4 avro hibe desteği alacak.  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ''Kocaeli'de tarımsal Sulama Yöntemlerinin Modernizasyonu'' projesine de 185 bin 193,58 avro hibe verilecek.  Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, ''Aflatoksinden Ari Ordu Fındığı'' projesi için 94 bin 694,72 avro hibe desteği alacak. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, ''Türkiye'de Kerevit Üretiminin ve Pazarlamasının Geliştirilmesi'' projesi için South Bohemia Üniversity ile işbirliği yapacak ve 135 bin 748 hibeden yararlanacak.  Alanya Muz Üreticileri Birliği ''Avro-Türk Muz Bağlantısı'' projesi için 113 bin 680 avro hibe desteği alacak.  Sinop Güzelkent Belediyesi'nin ''Türk ve İtalyan Balıkçılar Birlikte Uyum İçin Çalışıyor'' projesi de 154 bin 784 avro hibe ile desteklenecek.  Projeleri hibe desteğinden yararlanacak STK'lar arasında, Kumluca (Antalya), Bucak (Burdur), Sarıyer ve Küçükçekmece (İstanbul) belediye başkanlıkları, Simav, Uzunköprü, Ordu, Mersin, Isparta STO'ları ve bazı üniverside damızlık yetiştiricileri birliği bulunuyor.  Projelerin süresi 10-18 ay arasında değişiyor.  ABGS, bu yıl Sivil Toplum Diyaloğu-II kapsamında hibe desteklerden yararlanacak SKT'ların yetkililerine, hibe fonların yararlanılmasında bir sorun çıkmaması için, 25-26-27 Mayıs günlerinde Ankara'da düzenleyeceği bir programla teknik eğitim verecek.  -MİKRO HİBE PROGRAMI Tarım-Balıkçılık ve Kültür-Sanat projeleri dışında, mevcut kaynaklarıyla belirli girişimleri veya faaliyetleri gerçekleştirme imkanı olmayan STK'ların basit ve kısa sürede ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Mikro Hibe Programı uygulanıyor,.  Bu sayede, Türkiye ve AB'deki küçük ölçekli ve yerel düzeydeki STK'lar arasında diyaloğun geliştirilmesine imkan tanıyor. Şimdiye kadar seçilen projeler Türkiye'den STK'ların yanı sıra Hollanda, İtalya, Macaristan, Polonya, İngiltere, Almanya, Belçika ve Fransa ile üyelik müzakereleri süren Hırvatistan STK'ları ile birlikte uygulandı.  Bu kapsamda, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Uşak, Yalova, Şanlıurfa gibi Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteren STK'lar, seminer, konferans, çalıştay vb faaliyetler için küçük ölçekli hibeler kullandı.  Proje konuları arasında, sivil toplum ve faaliyetlerine katılımın önemi, dezavantajlı gruplara yönelik bilgi-deneyim paylaşımı, STK'lar ve iş dünyası arasında deneyim paylaşımı, kadın girişimciliğinin desteklenmesi gibi başlıklar yer aldı. 

ETİKETLER

haber