Dünya

AB daha fazla reform istiyor

Avrupa Birliği Komisyonu,14 Ekim'de ‘Türkiye İlerleme Raporu’nu açıklayacak.

09 Ekim 2009 03:00

Avrupa Birliği Komisyonu,14 Ekim'de ‘Türkiye İlerleme Raporu’nu açıklayacak.

Geçen yıllara kıyasla daha olumlu olarak değerlendirilen raporda, demokratik açılımdan Ermenistan ile ilişkilere, Rum gemilerine limanların açılmamasından ifade özgürlüğü ile azınlıklarla ve Doğan Grubu’na verilen vergi cezasına kadar birçok konu yer alıyor. NTV'nin haberine göre, AB Komisyonu’nun Türkiye İlerleme Raporu 94 sayfadan oluşuyor. Rapor, Türk hükümetinin son bir yılda olumlu reformlar gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor.

Raporda olumlu bahsedilen konular içinde, Avrupa Birliği - Türkiye ilişkilerine bir başmüzakerecinin atanması, TRT Şeş'in yayın hayatına başlaması, askeri mahkemelerin yeniden yapılandırılması ve demokratik açılım çabaları dikkat çekiyor.

Öte yandan, demokratik açılımın mutlaka içinin doldurulması ve toplumsal bir mutabakatla uzlaşı sağlanmasının önemine değiniliyor. Raporda ayrıca, Ermenistan'la Türkiye arasında varılan mutabakat da memnuniyet verici ve tarihi bir adım olarak niteleniyor.

Limanların açılması

Eleştirilerin de yer aldığı raporda, Türkiye'nin limanlarını Rum yönetimine açması için tanınan sürenin sonbaharda sona erdiği ve Ankara'nın bu çerçevede yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtiliyor.

Kıbrıs'ta müzakerelerin sürdüğünün hatırlatıldığı Avrupa Birliği Komisyonu raporunda, üye ülkelerden talep gelmedikçe, 8 başlığa ek olarak yeni müzakere başlıklarının askıya alınması önerilmiyor.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun henüz bağımsızlığına kavuşmadığı belirtilirken, sivil asker ilişkilerinin de Avrupa Birliği standartlarına ulaşmadığına vurgu yapılıyor.

Ruhban Okulu’nun henüz açılmadığına, patrikhanenin ekümenik statüsünün tanınmadığına ve dini azınlıkların hakları konusunda sorunlar yaşandığına dikkat çekiliyor.

İfade ve basın özgürlüğü konusundaki eksiklere dikkat çekilirken, Doğan Grubu’na kesilen vergi cezasının grubun geleceğini etkileyebileceği ifade ediliyor.

Bir ilk: Petrol arama çalışmaları

İlerleme raporunun ilkleri arasında, Akdeniz'deki petrol arama çalışmaları konusu yer alıyor. Avrupa Komisyonu bu konuda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden yana bir tavır sergileyerek, Türk Deniz Kuvvetleri’nin Akdeniz'deki sivil petrol arama çalışmalarına engel olmasını kınayan ifadeye yer veriyor.