Ekonomi

AA Yönetim Kurulu'ndan açıklama ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2011 14:39

-AA Yönetim Kurulu'ndan açıklama ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, Anadolu Ajansı T.A.Ş'yi karalamaya yönelik, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türk-İş Yönetim Kurulundan açıklama yapıldığı, kamuoyunu yanıltıcı bu tür beyanatlar nedeniyle açıklama yapılma gereği duyulduğu belirtildi. Anadolu Ajansı'nın 2010 yılı giderinin yaklaşık 86 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, kurumun kendi öz kaynaklarından toplam gelirin 21 milyon lira olduğu, 65 milyon lira ''zarar'' anlamına gelen bütçe açığı verdiği bildirildi. Bütçe açığının Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Anadolu Ajansından hizmet alımı yoluyla Hazine tarafından sübvanse edildiği belirtilerek, kurumun bütçe harcamalarının yüzde 85'inin personel gideri, yüzde 15'inin ise diğer harcamalar olduğu kamuoyuyla paylaşıldı. Kurum kimi zaman personel ücretlerini ödemek için banka kredisi kullanarak yüksek miktarda faiz ödediğini, halen kurumun 9 milyon TL banka kredisi borcu olduğu bildirilen açıklamada, emeklilikleri geldiği halde kurumda çalışmaya devam eden 115 personele her yıl 20 Milyon TL ödendiği, Basın İş Kanunu'na tabi sendikalı bir emeklinin kuruma maliyetinin ise aylık ortalama 12.000 (oniki bin) TL olduğu vurgulandı. Emeklisi dolanlara, emekli olmaları halinde ödenecek kıdem tazminatının toplam tutarının 37.5 milyon TL olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi: ''Altyapı ve teknolojisi çökmek üzere olan kurumun, eskiyen sistem yüzünden haber yayınının tehlike sinyali vermesine rağmen, her yıl emekli olması gereken personele 20 milyon TL ödeme yapması, izah edilemez bir durumdur. Bu durum Türkiye Gazeteciler Sendikası yöneticilerine iletilmiş ve sendika yönetimi belirli sayıda çalışanın emekliliğe teşvik edilmesinin doğru olacağını beyan ve kabul etmiştir. Sendika yöneticileri, emeklilikle ilgili bu görüşlerini yeni atanan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk'ü 16 Ağustos 2011 tarihindeki ziyaretlerinde tekrar etmişlerdir. Ajans yönetimi, çalışanlarla yaptığı görüşmelerde, gönül rızalarıyla emeklilik dilekçelerini almış, bazı çalışanlara hediyeler vermiş ve karşılıklı hoşgörü ile emeklilik süreci başlatılmıştır. Yaklaşık 60 kişinin dilekçe vermesinin ardından, TGS Başkanı ve bazı sendika yöneticilerinin de emekliliğinin dolduğu, emekli olan çalışanlar tarafından gündeme getirilmiş, yönetimden adaletli tutum takınılması istenmiştir. Bu konunun duyulması üzerine, 12 gün boyunca 60 kişinin emekli olmasına ses çıkarmayan ve kurumdaki çalışma koşullarından şikayet etmeyen TGS yönetimi aniden tutum değiştirmiş ve basın açıklaması yapma kararı almıştır. Yapılan yazılı basın açıklamasında bahsedildiği gibi, Anadolu Ajansı yönetimi hiçbir çalışanına baskı uygulamamıştır. Ajans çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesi'nden (TİS) doğan tüm hakları yönetimin garantisi ve taahhüdü altındadır.'' -''Kimsenin iş akdi feshedilmemiştir''- Kurumda çalışan bazı personelin iş akitlerinin feshedildiği, aldıkları ücretin azaltıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kimsenin iş akdi feshedilmemiştir, aldıkları ücret düşürülmemiştir. Zarar eden bir kurumun daha fazla zarar etmemesi için emekliliği hak eden personelden bir talepte bulunulmuş ve bu kişiler de kabul etmiştir. Bunun ne kanunlara ne de TİS'e aykırı bir tarafı vardır. Emekliliğe hak kazanan Basın İş Kanunu'na tabi sendikalı personele ortalama 350.000 (üç yüz elli bin) TL kıdem tazminatı ve yaklaşık 130.000 (yüz otuz bin) TL Anadolu Ajansı Yardım Sandığı payı ödenecektir. Bu kişilere, emeklik taleplerinin ardından ortalama 2.500 TL emekli aylığı bağlanacaktır. Dolayısıyla emekli olanların maddi mağduriyeti söz konusu değildir. Mesai saatleri ve çalışma günleri değiştirilmemiştir. Haksız yere hiç kimse hakkında soruşturma açılmamıştır. Haberci ciddiyeti taşımayan ve kurumun saygınlığını zedeleyenler hakkında, kanun ve TİS'den doğan, yönetimin soruşturma hakkını kullanması eleştirilemez. Kurum içi görev yerleri değişiklikleri, çalışma temposunu arttırma amaçlıdır ve bunun TİS'e aykırı bir tarafı bulunmamaktadır. Kurum içinde iş barışı yüksektir ve baskı, tehdit uygulandığı iddiaları iftiradır.'' -''Yeni bir sayfa açmaya kararlıyız''- Mustafa Kemal Atatürk'ün 91 yıl önce kurduğu Anadolu Ajansını, dünyanın en etkin 5 ajansından biri yapma hedefinin paylaşıldığı açıklamada, kurum tarihinde yeni bir sayfa açma kararlılığı vurgulandı. Anadolu Ajansı T.A.Ş. Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, kamuoyu ile şu görüşler paylaşıldı: ''Biz Anadolu Ajansı yönetimi olarak; Yeni bir döneme başladığımıza inanıyor ve Ajansın tarihinde yeni bir sayfa açmaya kararlıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 91 yaşındaki bu kurum, hak ettiği yerde değildir. Tüm sermayesini ve enerjisini personel giderlerine harcayan, köhne ve geri kalmış bir ajans imajını, tüm çalışanlarımızla reddediyor ve değiştirmeyi taahhüt ediyoruz. Değişen dünyayı, medya sektörünü, teknolojik gelişimi ve bölgesel güç olan Türkiye'yi anlamaktan uzak kişilerin karalama ve yıpratma kampanyaları hiçbir fayda vermeyecektir. Anadolu Ajansı, kimsenin arka bahçesi ve çiftliği değildir. Burada saygın ve itibarlı haberciler çalışır. Tüm milletimiz ve kamuoyu, bu karalama kampanyasını yönetenlerin aslında kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmediğini bilmelidir. 'Dünyanın en etkin 5 ajansından biri olma' hedefimiz, habercilerimiz arasında bir heyecan ve çalışma azmi yaratmıştır. Bu heyecanla haber, fotoğraf, görüntü üretiminde yüzde 140'a varan artışlar olmuştur. Ajansın çok nitelikli, haberci ruhu ve refleksi taşıyan, kurumuna bağlı bir kadrosu vardır. Emekli olan büyüklerinin yerlerine şimdi bu kadrolar gelmiş ve Türkiye'ye yakışır bir haber ajansı olmak için gönüllü olarak daha fazla çalışmaktadırlar. Biz çok çalışmaya, mesai mefhumu gözetmeksizin haberin peşinde koşmaya kararlıyız. Gönüllü olarak bizimle haberin peşinden koşmak isteyen çalışanlarımızla kol kola bu güçlü devlete ve güzel millete yakışır bir ajans oluncaya kadar yolumuza devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

ETİKETLER

haber