Gündem

68 Kuşağı Mülkiyelileri: Son nefesimize kadar “Hayır!”

"Her zaman 'Önce Türkiye' idi son nefesimize kadar da 'Önce Türkiye' olacak"

23 Ocak 2017 23:25

68 Kuşağı Mülkiyelileri Anayasa değişikliği ve referanduma ilişkin kamuoyuna “Son Nefesimize Kadar Hayır” başlığıyla bir çağrı yaptı.

Aralarında TBMM Başkanvekilliği, bakanlık, genel müdürlük yapmış isimlerle akademisyenlerin de bulunduğu 68 Kuşağı Mülkiyelileri Anayasa değişikliği ve referanduma ilişkin kamuoyuna bir çağrı yaptı. 

Evrensel’de yer alan habere göre, Murat Karayalçın, Uluç Gürkan, İstemihan Talay, Baskın Oran’ın da aralarında bulunduğu 143 Mülkiyeli ülkenin giderek karanlığı sürüklendiğine dikkat çekti. “Son Nefesimize Kadar Hayır” başlıklı açıklamada, referanduma sunulacak anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanının hem yürütmeyi, hem yasamayı, hem de yargıyı eline geçirdiği teokratik karakterli bir dikta rejimi öngördüğüne vurgu yapıldı. Teklifin, Osmanlı’nın “padişahlık” düzeninin dahi gerisinde olduğunun belirtildiği açıklamada, “Demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti” olan Türkiye Cumhuriyeti için bu teklife her zeminde karşı çıkılacağı kaydedildi.

Açıklamanın tamamı ve imzacı listesi şöyle:

“Ülkemizin içinde bulunduğu durum, hepimizin bilgisi dahilindedir. Ülke giderek karanlığa doğru sürüklenmektedir. Geçmişte, siyasette, kamuda ve özel sektörde çeşitli sorumluluklar almış, Mülkiye 68 kuşağın özgür yetişmiş bireyleri olarak daha fazla suskun kalmamızın doğru olmadığı düşüncesi ile aşağıdaki bildiriyi halkımızla paylaşıyoruz.

AKP’nin anayasa teklifi, sert kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik bir başkanlık sistemi değildir. Cumhurbaşkanının hem yürütmeyi, hem yasamayı, hem de yargıyı eline geçirdiği teokratik karakterli bir dikta rejimdir. 

Bu teklifte ayrıca, cumhurbaşkanının partili olması nedeniyle rejimin meşruiyetinin kaynağı azınlık temelli olacaktır.  

Buna rağmen, Cumhurbaşkanı tüm yönetim işlerini yapabilecek, bugün başbakan ve bakanların kullandığı bütün yetkileri kullanabilecektir. Meclisi kapatabilecek, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yasama yetkisine ortak olacak, kanunları veto edebilecektir. Yüksek mahkemelere, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na üye atayacak, yargıyı belirleyecektir. 

Bütün bunları yaparken hiçbir şekilde hesap vermeyecek, işlemlerinden sorumlu tutulamayacaktır. Herkese dokunabilen ama kendisine dokunulamayan bir kadir-i mutlak kişi olacaktır.

Çünkü bu rejimde denge-denetleme mekanizmaları yoktur. Düzen, Cumhurbaşkanında toplanan yetkilerin hiçbir şekilde sınırlanmaması üzerine kurgulanmıştır.

AKP teklifi, Osmanlı’nın “padişahlık” düzeninin dahi gerisindedir. 

AKP’nin “Türk tipi” dediği rejim arayışı, Türk devlet geleneğine aykırı bir düzendir. Daha çok Roma döneminin “monokrasi” anlayışına paraleldir.

Roma’nın “monokrasi” anlayışı, sonraki yıllarda Avrupa’da, egemenlik hakkını Tanrı’dan aldığını iddia eden krallıklar tarafından sürdürülmüştür. Şimdi Türkiye’de “seçilmiş krallık” olarak canlandırılmak istenmektedir. AKP iktidarının bu dayatmasına biz,MHP liderliğinin yaptığı gibi boyun eğemeyiz. “Madem cumhurbaşkanı hukuka uymuyor, o halde hukuku cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zorladığı fiili duruma uyduralım” diyemeyiz. Böylesi bir teslimiyetçilik, cumhuriyetin laik ve demokratik karakterinin yanı sıra üniter bir hukuk devleti olmasından da vazgeçilmesi anlamına gelir.

Başkanlık koalisyonunun kriz ve biriken sorunlara çözüm için tek bir önerisi var: Erdoğan için başkanlık görünümlü rejim değişikliği…

Latife olarak, zaman zaman bizlere takılanlara net olarak belirtiyoruz ki, her zaman “Önce Türkiye” idi son nefesimize kadar da “Önce Türkiye” olacak.

“Demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti” olan Türkiye Cumhuriyeti için bu teklife her zeminde karşı çıkıyor ve  “Hayır” diyoruz.

1968 kuşağı Mülkiyelileri”

İMZACI LİSTESİ: 

Macit Akman, Sudi Kocaimamoğlu, Uluç Gürkan, Erkan Oyal, Baskın Oran, Mustafa Kemal Çamkıran,Muharrem Kılıç, Hüner Tuncer, Murat Karayalçın, Hüseyin Bölükbaşı Ünan, Coşkun Günhan, İstemihan Talay, Aslan Sonat, Firuz Demir Yaşamış, Sami Urfalı, Tayfun Kalkan, Cüneyt Tunca, Çağlar Ünal,Ahmet Öziş, Kenan Yüksel, Ata Murat Kudat, İlham Küsmenoğlu, Narin Coşar, Engin Türker, Mustafa Özgen, Tuba Kayahan Ayberkin, Nazime Gürkan, Doğan Tuncer, Aslan Eren, Nezahat Eren, Nurcan Aktürk, Akın Evren, Onur Arı, İbrahim Özkartal, Cengiz Şenocak, Sahir Koçak, Emin Erdem, Nesrin Kaya,Nejat Kumbasar, Köksal Bağdu, Zerrin Edipoğlu, Mustafa Pekdemir, Nadir Önen, Yener Kalyoncu, Zeki Güngör, Doğan Yaşar Ayhan, Tahir Göksoy, Altay Utkan, Kevser Abışgil, Yurdakul Alpay, Sönmez Özyürek, Akın Erkan, Fırat Topçuoğlu, Latife Büyüktaşkın, Şener Büyüktaşkın, Mustafa Kırcı, Emine Öztekin, Zeynepgül Özşen, Andaç Atak, Kemal Tosyalı, Zeynep Akıncı, Mehmet Ali Çatal, Necat Olcay,Mustafa Polat, Hayri E.Özen, Ömer Ali Bostancıoğlu, Muhammet Atmaca, Ülfet Cinbiş, Cüneyt Akalın,Ali İhsan Hasıcıoğlu, Erol Özgürel, Akın Ergüden, Hayat Apak, Savaş Aldoğan, Önder Sezer, Ünal Er,Hülya Özün, Demet Kayıran, Süleyman Coşkun, M.Savaş Özkan, Hasan Kalaycı, Mehmet Şadi Ander,Aysel Aslansan, Yüksel Erdoğmuş, Taşkın Karaca, Gülbün Kocaimamoğlu, Asuman Yücel, Eray Günay,Emel Uygur, Ender Nitas, M.Kemal Mısırlıoğlu, Ülkü Atabey, Savaş Sönmez, Necil Nedimoğlu, İsmail Yedidal, Yalçın Saraçoğlu, Çınar Aldemir, Noyan Aydınoğlu, Kuday Genç, M.Kemal Öke, Demir Erman,Lale Alev Ertem, Meriç Havva, Tuğrul Bilen Ünal, Ümran Timur, Aysel Eryamaç Deligönül, Ayhan Sağocak, Hale Boysal, Osman Alpak, Mine Emine Alpak, Erhan Tezgör, Ahmet Semih Bilgin, Şule Soysal, M.Arif Toraganlı, İbrahim Dinç, Hayri Muşlu, Turgay Bilgin, Sami Tezveren, Fahri Uzunefe, Berati Arısoy, Belma Güner, Kürşat Abakay, Erdoğan Gerçel, Bülent Akyavuz, Oğuz Akhan, Nedret Uluğbay,Sezer Türktan, Kemal Danacı, Hasan Eskil, Mehmet Buçukoğlu, Rıfkı Güngör, Gülizar Baggson, Funda Tezok, Arif Özsaygı, Yılmaz Özin, Aysel Özkan, Neşe Kılıç, Samiye Ayder, Engin Alev Alpkan, Mehmet Yıldırım, Ersal Yazgan, Gönel Şahin, Ahmet Özdemir.