Ekonomi

6 durumu kapsıyor: Dövizle ödeme yasağı esnetildi

28 Şubat 2024 09:46

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.

Yapılan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden belirlendi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı. 

NTV'de yer alan habere göre, düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. 

Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar şöyle:

• Döviz cinsinden kıymetli evraklar

• 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar

• Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri

• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar

• Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri

• Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi