Gündem

55 şirket, vatandaştan topladıkları enerji fonunu devlete ödememiş

Sayıştay, şirket isimleri ile tahsil edilemeyen miktarı gizledi

30 Eylül 2021 12:30

Elektrik satışı yapan 197 şirketten 37’sinin Elektrik Enerjisi Fonu adı altında tahsil ettikleri parayı devlete ödemediği, 18’inin de eksik ve gecikmeli ödeme yaptığı tespit edildi. Sayıştay raporunda şirket isimleri ve tahsil edilemeyen tutar gizlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2020 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, elektrik satışı yapan şirketlerden tahsil edilemeyen Elektrik Enerjisi Fonu’na (EFF) ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Raporda, EFF’nin 2001 yılında kaldırıldığı ancak “Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı” adıyla sürdüğü ve elektrik faturaları üzerinde halen “Elektrik Enerjisi Fonu” olarak kesilmeye devam edildiği ifade edildi. Raporda, konut ve işyerlerine elektrik satış yaptığı bildirilen 197 şirketten 37’sinin tüketicilerden tahsil ettikleri EFF’yi devlete hiç yatırmadığı, 18 şirketin ise eksik ve gecikmeli yatırdığı kaydedildi.

Şirket isimleri gizlendi

Rapora göre 13 şirket iç tüketim nedeniyle itirazda bulunurken, 2 şirket de başka grup şirketlerince ödendiği için fon tahsiline itiraz etti. Geçtiğimiz yıl EFF adı altında şirketlerden 831 milyon 308 bin TL tahsil edilirken, bu yılki tahsilat miktarı ise 1 milyar 2 milyon 652 bin TL’yi buldu. Sayıştay raporunda, devlete ödeme yapmayan şirket isimleri ile tahsil edilemeyen miktar gizlendi. Raporda, EFF ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Tam olarak tahsil edilemiyor

“Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler tarafından, tüketici elektrik faturaları üzerinden tahsil edilerek bakanlık banka hesabına yatırılıp bütçeye gelir kaydedilmesi gereken Elektrik Enerjisi Fonu-EEF tutarlarının, tam olarak tahsil edilemediği görülmüştür. Bu gelirlerin takip ve tahsili hususunda Bakanlıkça işlemler yapılmakta, hiç yatırmayan veya eksik yatıran şirketlerle ilgili olarak Vergi Denetim Kuruluna yazı gönderilmektedir. Ancak halen hiç ödemeyen veya eksik ödeyen Şirketler ile ilgili sorunlar bulunmaktadır.

Tespit görevi bakanlığın

Elektrik enerjisi fon gelirlerinin takibi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edilmiştir. Ancak yatırmayan veya eksik yatıran Şirketlerin yatıracağı tutarların tam olarak tespiti Bakanlıkça yapılamamaktadır bu hususta Bakanlığın ön değerlendirmeleri Vergi Denetim Kuruluna bildirilmektedir.”