Gündem

52 ülke 'Önceliğimiz su' dedi

52 ülkenin belediye başkanı ‘İstanbul Su Mutabakatı’nı imzaladı. Ortak taahhütte bulundu. Hedef 180 ülkenin imzası.

21 Mart 2009 02:00

52 ülkenin belediye başkanı ‘İstanbul Su Mutabakatı’nı imzaladı. Mutabakat, belediye başkanları ve yerel otoriteleri küresel değişimler karşısında kentsel su kaynakları yönetimi konusunda ortak bir taahhüt vermeye çağırıyor. Hedef 180 ülkenin imzası.


Belediye başkanları ve yerel otoriteleri küresel değişimler karşısında kentsel su kaynakları yönetimi konusunda ortak bir taahhüt vermeye çağıran "İstanbul Su Mutabakatı" önceki gün (19 Mart 2009) Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 52 ülkenin belediye başkanı tarafından imzalandı. İlk bölümü bir bildiri, ikinci bölümü ise yerel yönetimler ve şehirlerin şartları doğrultusunda şekillenen bir taahhütname olan mutabakat, dün ilgili ülkelerin bakanlıklarının onayına sunuldu.

180 ülkenin daha imzalaması bekleniyor

İstanbul Su Mutabakatı, kentsel ve kırsal su problemlerini bu konudaki tasarrufların gelişmesini sağlamak amacıyla yerel, ulusal ve küresel gündeme taşıma amacı güdüyor. Mutabakatın ilerleyen günlerde 180 ülke belediyesince imzalanması bekleniyor. Mutabakat dün Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezi’nde Bakanlar, Parlamento Üyeleri ve Belediye Başkanları katılımıyla gerçekleşen Üst Düzey Üçlü Görüşme’de siyasi otoritelere sunuldu. Mutabakat, suyun insanlara ulaştırılması konusunda yerel yönetimlere büyük görev düşmesine dikkat çekiyor. Mutabakatta, kaynakların eşit dağılımın sağlanabilmesi için devletler düzeyinde işbirliklerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Hizmetin insanlara ulaştırılmasının belediyeler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılırken devletlerin de yerel ve bölgesel yönetimlerin görevlerini yeniden tanımlamaları gerektiğine dikkat çekildi. İklim değişikliği nedeniyle belediyelere artık daha büyük görevler düştüğü de hatırlatılırken felakete hazırlık ve gereken tedbirlerin alınmasında bilimden ve deneyimlerden faydalanılması gerektiği söylendi. Suyun sadece insan hakkı değil, canlı hakkı olduğu hatırlatılırken vatandaşların da suya daha fazla saygı gösterilmesi istendi.

Taahhüt ediyoruz ki...

Katılımcı 52 ülke bu mutabakata imza attı.

- Yerel su kaynakları üzerindeki baskıların, suda yaşayan canlıların biyolojik çeşitliliği ile sistemdeki farklılık ve zorlukların bir listesini oluşturmak.

- Sivil toplumlar dahil olmak üzere tüm paylaşımcılar ile yerel/bölgesel düzeydeki diyalogu geliştirerek temel birimler (yerel ve bölgesel idareler, tedarikçiler, kullanıcılar, bilimsel çevreler) arasında yerel öncelikleri ve su sektöründeki faaliyet planını oluşturacak ortak bir görüş meydana getirmek.

- Yerel su kaynaklarını ve sistemlerini tehdit eden gelişmelere uyarlanması için yerel ve bölgesel idare politikaların güçlendirilmesi.

- Bölgesel düzeyde daha iyi bir su yönetimi için su idaresinin oluşturulması.

- Küçük başlangıç yatırımları ile öncelikleri belirleyerek yerel su kaynakları ve sistemlerinin esnekliğini artıran ilk somut değişiklikleri yapmak üzere belirli uygulamalara olanak tanıyan ve masrafları engelleyecek erken hareket sistemini oluşturmak.

- Şehirlerin yukarıdaki faaliyetlerinde yaşanan zorlukları ve gerçekleştirilen işlemleri içeren raporları oluşturarak, 2012’de düzenlenecek Dünya Su Forumu’nda diğerleri ile paylaşmak.

ETİKETLER

haber