Ekonomi

"Yerli katkı tarımsal üretimi artıracaksa olumlu" ANKARA (A.A)

21 Eylül 2011 14:47

-"Yerli katkı tarımsal üretimi artıracaksa olumlu" ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, EPDK'nın cari açığın azaltılması ve yerli biyoyakıtların üretiminin teşviki için akaryakıta tarımsal ürün katkısı konusunda yaptığı düzenleme konusunda, ''bu düzenleme Türkiye'de tarımsal üretimi artıracaksa, üretimi teşvik edecekse olumlu'' değerlendirmesinde bulundu. Eker, ''gıda fiyatlarını artırdığı için'' insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin akaryakıt üretiminde kullanılmasını doğru bulmadığını ifade etti. EPDK'nın cari açığın azaltılması ve yerli biyoyakıtların üretiminin teşviki için akaryakıta tarımsal ürün katkısı konusunda yaptığı düzenleme konusunda, ''Bu düzenleme Türkiye'de tarımsal üretimi artıracaksa, üretimi teşvik edecekse, çiftçiye ek gelir sağlayacaksa, yerli üretimi ve yerli ürün kullanımını artıracaksa olumlu'' diyen Eker, akaryakıta yerli tarımsal ürün katkısını ''mevcut ürünler kullanılarak değil, mevcut üretimi artırarak yapıldığı takdirde olumlu'' bulduğunu vurguladı. -''İstihdam ve katma değer yaratılmış olacak''- Bu arada, EPDK'nın bu düzenlemeye gitmeden önce çeşitli kurumlardan görüş aldığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın düzenlemeye ilişkin şu görüşü ifade ettiği öğrenildi: ''Bakanlığımızca Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli oluşturulmuş olup, destekleme uygulamaları, 2010 yılından itibaren bu modele göre gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin iklim, toprak, topoğrafya ve arazi sınırları dikkate alınarak 30 tarım havzası belirlenmiş, her havzada bitki çeşitlerinin ekolojik istekleri ile ilişkilendirilerek hangi ürünün daha verimli ve ne kadar üretebileceği belirlenmiş ve sağlıklı bir tarım envanteri oluşturularak geleceğe yönelik talep projeksiyonlarının yapılabilmesi sağlanmıştır. Bakanlığımızca yürütülen destekleme uygulamaları, özellikle yağlı tohumlu bitkiler olmak üzere biyoyakıt hammaddesi olarak kullanılan bitkisel ürünlerin üretim miktarlarında önemli artışlar sağlamıştır. Avrupa Birliği üyeliğine aday olan ülkemizde, biyoyakıtların akaryakıt ile harmanlama oranının AB kriterlerine uygun haline getirilmesi ile biyoyakıt kullanımı cazip hale getirilecek ve bu sayede hem biyoyakıt hammaddesi olarak da kullanılmakta olan bitkilerin üretimi cazip hale getirilerek ülkemiz çiftçisinin gelir düzeyi artırılacak hem de biyoyakıt işleme tesislerindeki mevcut atıl kapasite değerlendirilerek istihdam ve katma değer yaratılmış olacaktır.'' -Sektörün görüşleri- Öte yandan, Biyodizel Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (BİYOSİAD) sunduğu görüşte de, bu konudaki düzenlemenin Türkiye'de yağlı tohum bitkisi tarımına ve dolayısıyla yerli kaynaklardan elde edilmiş biyodizel üretimine büyük ölçüde destek olacağı kaydedildi. Alternatif Enerji ve Biyodizel Üreticileri Birliği Derneği (ALBİYOBİR) ise dünyadaki biyodizel uygulamalarının ''biyodizelin bitkisel yağ üretiminin artmasını sağlayan lokomotif görevi gördüğünü'' belirterek, biyodizelle alternatif müşteri potansiyeli yaratılmasının tarıma ve çiftçilere önemli avantajlar sağlayacağını, ''rekabetin ülkede yağlı tohum üretimini arttıracağını, bundan da Türk tarımı ve çiftçisinin karlı çıkacağı'' görüşünü sundu.

ETİKETLER

haber