Gündem

"YARIN NE OLUR ONU BİLEMEYİZ" ANKARA (A.A)

08 Temmuz 2010 01:18

-"YARIN NE OLUR ONU BİLEMEYİZ" ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ''(Esas yönünden inceleme) Bugün itibariyle böyle bir şey oldu ama yarın ne olur onu bilemeyiz. Her olay her değişiklik kendi şartları içerisinde değerlendirilir ve bir sonuca varılır' Kılıç, Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanunun iptaline ilişkin davada alınan kararlarla ilgili, ''Burada arkadaşlarımızın verdiği oylar çok değişik. Oy birliğiyle var, oy çokluğuyla var'' dedi. Kılıç, anayasa değişikliği paketinin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada verilen kararı açıklamak üzere düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin sorusu üzerine Kılıç, ''Mevcut Anayasa'daki hüküm uygulanmaya devam edecek. Daha doğrusu anayasa değişikliği paketiyle ilgili ne varsa eğer referandum sonucunda kabul edilirse bu tabii ki uygulamaya devam edilecek'' dedi. Kılıç, bir başka soru üzerine, ''Anlamı şu, Yargıtay, Danıştay, YÖK ve saydığımız kuruluşlarda da Anayasa Mahkemesi'ne üye seçilecek, bir boş yer için 3 tane aday seçiliyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderiliyor, Cumhurbaşkanı da bundan birisini seçiyordu. Şimdi burada getirilen düzenlemede Yargıtay, Danıştay ve bu seçimi yapacak olan kurullardaki üye arkadaşlar ancak bir tane, 3 kişiden 1'ini tercih ederek seçimi yapabilecek iken bu bölüm iptal edildi ve artık bundan sonra böyle tek tercih değil, 3 tercih yapma durumuyla karşı karşıya kalacak.'' Kılıç, bir başka gazetecinin ''Kararlar oy birliğiyle mi, oy çokluğuyla mı alındı?'' şeklindeki soruya, ''Bununla ilgili kısa kararımızı yarın tamamlayacağız. Şu an ben sizlere bir bilgi olarak sunuyorum. Yoksa bir kısa karar şeklinde şu anda kararlaştırdığımız, kısa karar haline getirdiğimiz, daha doğrusu tutanakları kısa karar haline getirdiğimiz bir karar şu anda yok, ama bun gece bunları hazırlayacağız. Yarın bu kısa karar arkadaşlarımız tarafından imzalanacak. Burada arkadaşlarımızın verdiği oylar çok değişik. Oy birliğiyle var, oy çokluğuyla var yani bunu ancak o kısa kararı gördüğümüzde daha doğrusu kararın gerekçesi yayımlandığında daha sağlıklı bilgiler almış olacaksınız.'' Anayasa değişikliğiyle ilgili kamuoyunda bazı maddelerin yoğun şekilde tartışıldığının anımsatılması üzerine Kılıç, şu yanıtı verdi: ''Bunlara ilişkin bu iptaller daha ziyade 2 maddede söz konusu. Yani Anayasa Mahkemesi ile Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndaki düzenlemelerin içerisinde biraz önce tırnak içinde söylediğim o ibareler iptal edildi. Onun dışında kalan bölümler tamamen reddedildi. Dolayısıyla bu haliyle referanduma sunulmuş olacak.'' Alınan kararlarda Kılıç, ''Bu iptallere ilişkin bölümde zaten en az 7 ve üzeri oyun olması gerekiyor. Dolayısıyla burada şu anda rakam vermek istemiyorum. Bunu kararımız açıklandığında göreceksiniz. Gizli kapaklı bir şey yok'' dedi. Kılıç, Yüksek Mahkemenin hangi kararların oy birliğiyle alındığının yeniden sorulması üzerine de Kılıç, ''Tırnak içindeki bölümler oy birliğiyle iptal edildi. Sadece bunu söyleyebilirim'' diye konuştu. Kılıç, diğer kararın ''oy çokluğuyla alındığını'' kaydetti. Bir gazetecinin, Anayasa'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanunun iptaline ilişkin davanın bugün görüşülecek olmasının basına geç haber verilmesinin nedenini sorulması üzerine Kılıç, ''Bunun özel nedeni, tabii ki basının bu güne kadar Anayasa Mahkemesi'ne karşı yapmış olduğu yayınlar nedeniyle arkadaşlarımız çok ciddi anlamda bundan rahatsız olmuşlardır. Ben bu mahkemenin başkanı olarak arkadaşlarımızın rahat bir ortam içerisinde bu tür görüşmeleri, bu müzakereleri sürdürme görevini, imkanını yaratmak zorundaydım. O nedenle bu konuda sizlere bugün görüşüleceğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi'' yanıtını verdi. Kılıç, bir başka soruyu da şöyle yanıtladı: ''Ben size işin başında şekil yönünden iki türlü iddia vardı. Birisi tamamıyla ilgili şekil yönünden iddialar, ikincisi de Anayasa'nın dördüncü maddesinde teklif yasağına ilişkin biraz önceki maddelerini saydığım 8, 14, 16, 19, 22, 25, 26'ncı maddelerin teklif edilmezlik yasağı içerisinde olduğunu, bu nedenle de iptali gerektiği iddiaları vardı. Bu tamamıyla ilgili şekil yönünden iddiaların tamamı reddedildi. Diğer bölümde oy çokluğuyla işin esasına girmek suretiyle bir değerlendirme yapıldıktan sonra, ancak bunun yasa kapsamında olup olmadığı sonucuna varıldı. Dolayısıyla yasa kapsamında olmayan, yasa kapsamında olan ve tırnak içinde söylediğim ibareler iptal edilmiş oldu.'' Haşim Kılıç, ''Anayasa Mahkemesi bundan sonra da esasa ilişkin inceleme yapacak mı?'' sorusuna, ''Bugün itibariyle böyle bir şey oldu ama yarın ne olur onu bilemeyiz. Her olay her değişiklik kendi şartları içerisinde değerlendirilir ve bir sonuca varılır' Anayasa'nın değişiklik yapılan maddelerinin referanduma götürülmesinde sakınca olup olmadığı yönündeki soruya, ''Bir sıkıntı yok, rahatlıkla 26 maddede referanduma götürülebilir nitelikte'' karşılığını verdi. Kılıç, ayrıca şunları kaydetti: ''Burada bir kanunun Anayasaya uygunluğu veya aykırılığı konusunda yapılan denetimle buradaki durum farklı. Biz yasalardaki Anayasaya aykırılık konusunda inceleme, denetim yapıyoruz. Anayasaya uygunluk konusunda denetim yapıyoruz ancak burada 4'üncü madde kapsamında değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez kapsamında olup olmadığının tespiti ile ilgili bir denetim yapılmış oluyor. Dolayısıyla yasalar için yapılan anayasal denetimle bu denetimi birbirine karıştırmayın lütfen.''