Gündem

"TESTERE CİNAYETİ" HABERLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA ANKARA (A.A)

14 Şubat 2011 19:46

-"TESTERE CİNAYETİ" HABERLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Yalçın, basın yayın organlarında ''testere cinayeti'' olarak adlandırılan olaya ilişkin çıkan haberlerde sanığın 31 Aralık 2010 ya da 31 Ocak 2011 tarihinde salıverildiğine ilişkin haberlerin gerçek olmadığını bildirdi.  Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesinin yürürlüğe girdiği 31 Aralık 2010 tarihinden sonra 3 Ocak 2011 tarihinde dairelerine teslim edildiğini kaydetti.  Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'na göre, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenen tebliğnamenin sanık müdafileri ve müdahiller vekilinin dava dosyasındaki bilinen son adreslerine (İzmir'e) tebliğ olunması zorunluluğu nedeniyle dava dosyasının esas yönünden incelenmesinin mümkün olamadığını ifade eden Yalçın, CMK'nın 102/2. maddesinde belirtilen azami tutukluluk süresinin dava dosyasının dairelerine teslim edilmesinden önce dolmuş olduğundan sanığın 5 Ocak 2011 tarihinde salıverilmesine karar verildiğini vurguladı.  Açıklamasında, ''sanığın 31 Aralık 2010 ya da 31 Ocak 2011 tarihinde salıverildiğine ilişkin haberler gerçek değildir'' ifadesine yer veren Yalçın, şunları kaydetti: ''Tebligat işlemlerinin tamamlanması üzerine dava dosyası esas yönünden incelenmiş, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince bozma ilamımıza uygun olarak verilen müebbet hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı, dairemizin 9 Şubat 2011 tarihli kararıyla onanmıştır. Onama kararı ilam haline dönüştürülmüş ve hükümlü durumuna düşen sanığın 10 Şubat 2011 tarihinde yakalanması mümkün olmuştur.'' -MANİSA'DAKİ YAĞMA VE 2 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI- Mehmet Yalçın, ''Halen Yargıtayda olan dosyaları 5 yıldır görüşülmeyen katiller 20 gün sonra çıkacak'' şeklindeki haberlere de değinerek, söz konusu haberlere konu olan olayın, Manisa'da işlenen yağma ve yağma suçunu kolaylaştırmak maksadıyla 2 kişinin öldürülmesi olduğunu ifade etti.  Manisa Ağır Ceza Mahkemesince verilen 19 Haziran 2008 tarihli hükmün dairelerinin 11 Şubat 2010 tarihli ilamıyla bozulduğu ve dava dosyasının yerel mahkemeye gönderildiğini dile getiren Yalçın, bozmadan sonra konuya ilişkin dava dosyasının bugün itibariyle dairelerine gelmediğinin anlaşıldığını bildirdi.