Dünya

"Süreci bloke etmekten vazgeçin" LONDRA (A.A)

23 Ekim 2011 20:23

-"Süreci bloke etmekten vazgeçin" LONDRA (A.A) - 23.10.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin bütün zorluklara rağmen, AB'ye tam üyeliğin hem Ankara'nın hem de Brüksel'in yararına olduğu düşüncesiyle, bu hedefin gerçekleşmesi konusunda kararlı olduğunu belirterek, "AB'nin, Türkiye'nin katılım sürecini bloke etmekten vazgeçmesi gerektiğini" bildirdi. Bakan Bağış, The Guardian gazetesi için kaleme aldığı makalede, AB'ye "AB, Türkiye'nin katılım sürecini bloke etmekten vazgeçmelidir. Daha açık, hoşgörülü ve müreffeh bir Avrupa'yı beraber yaratabiliriz" diye seslendi. AB'nin geçen günlerde, Türkiye'nin yıllık reform sürecinin değerlendirildiği 2011 İlerleme Raporu'nu yayımladığını, ancak bu yılki raporun hızlı bir biçimde değişmekte olan Türkiye'deki durumu tam anlamıyla yansıtmakta başarılı olamadığını belirten Bağış, şunları kaydetti: "Rapor, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin, müzakereleri fiilen durma noktasına getiren bazı ülkeler tarafından bloke edildiği gerçeğini görmezden gelmiştir. Türkiye'nin katılım sürecinin bazı üye ülkeler tarafından uzun süredir devam etmekte olan Kıbrıs sorununun çözümüne bağlanmış olması sebebiyle, fasılların yarısından fazlasında müzakereler askıya alınmıştır. BM'nin Kıbrıs'ı yeniden birleştirme çabaları, Türkiye tarafından ciddi biçimde desteklenmesine rağmen, Kıbrıslı Rumlar gerginliği artırmayı tercih etmiştir. Bunun sonucu olarak, Kıbrıs sorununun bir çözüme kavuşturulması ihtimali düşük kalmaya devam etmektedir." Bağış, sorun çıkaran taraf olarak Kıbrıslı Rumların üstlenmiş oldukları rolün, Türkiye'nin büyüklüğü ve kültürü nedeniyle Avrupa Birliği'nde yer almasının imkansız olduğunu savunan bazı siyasetçilerin dar görüşleriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin üyeliği konusundaki bu muhalefet karşısında, AB'nin Türkiye'deki güvenilirliğinin azaldığını, Türk halkının AB üyeliğine verdiği desteğin gerilediğini" kaydetti. Türkiye'nin AB'ye üye olmasını isteyenlerin oranının yüzde 50'nin altına düştüğünü belirten Bağış, daha endişe verici bir hususun Türk halkının yüzde 92'sinin Türkiye'nin üyeliği söz konusu olduğunda AB'nin çifte standart uyguladığı görüşünde olması olduğunu bildirdi. İlerleme Raporu'nda yer alan ifadelerin, Türk kamuoyunda önceki yıllardaki kadar ilgi uyandırmıyor olmasının hiç şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Bağış, "Ayrıca Türk insanı, PKK terörü ile mücadelede, AB üyesi devletlerin Türkiye ile yeterince dayanışma içinde olmadıkları ve bu konuda destek vermedikleri için hayal kırıklığına uğramıştır" ifadesini kullandı. Bakan Bağış makalesine şöyle devam etti: "Türkiye, bu zorluklara rağmen, AB'ye tam üyeliğin hem Ankara'nın hem de Brüksel'in yararına olduğu düşüncesiyle, bu hedefin gerçekleşmesi konusunda kararlıdır. İlerleme Raporu'nda belirtildiği gibi, Türkiye, Avrupa'nın en büyük altıncı ekonomisidir ve dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomilerden biridir. Türkiye ve AB arasındaki ticaret ve yatırımlar artmakta, yeni iş alanları açılmakta ve sanayi gelişmektedir. Avrupalı tüketiciler ile Ortadoğu ve Orta Asya petrol ve gaz rezervleri arasında bir geçiş merkezi olan Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır." Buna ek olarak Avrupa'nın en büyük ordusuna sahip olan ve İslam dünyasıyla güçlü bağları bulunan Türkiye'nin Avrupa'ya, küresel düzeyde nüfuzunu artırma ve daha güçlü bir rol üstlenme fırsatı sunduğunu belirten Bağış, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa'ya bir göçmen akınına yol açacağı yönündeki endişelerin geride kaldığını, Türkiye ekonomisinin hızla büyümesiyle, on binlerce Türkün son birkaç yıl içinde ülkelerine geri döndüğünü kaydetti. Bağış, bugün AB üyesi ülkeler için de İlerleme Raporları yayımlansa idi, günümüz Türkiye'sinin pek çok AB üyesi ülkeden daha iyi durumda olduğunun görüleceğini de kaydetti.

ETİKETLER

haber