Gündem

"KARAR, PARLAMENTONUN YETKİSİNE YAPILMIŞ BİR MÜDAHALEDİR"   ANKARA (A.A)

08 Temmuz 2010 01:54

-"KARAR, PARLAMENTONUN YETKİSİNE YAPILMIŞ BİR MÜDAHALEDİR"   ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Anayasa Mahkemesi'nin kararına ilişkin, ''Bu kuvvetler ayrılığı ilkesine bir müdahaledir aslında. Parlamentonun yetkisine yapılmış bir müdahaledir'' dedi.  Ergin, NTV televizyonunda yaptığı açıklamada, ortaya çıkan sonucun iyi tahlil edilmesi gerektiğini belirtti. Ana muhalefet partisinin yaptığı müracaatın kısmen ret, kısmen kabul edildiğini bildiren Ergin, şunları söyledi: ''Bu kuvvetler ayrılığı ilkesine bir müdahaledir aslında. Parlamentonun yetkisine yapılmış bir müdahaledir. Bütün bunları tespit edelim. Anayasa Mahkemesi bunu ilk defa yapmıyor. Daha önce de parlamentonun yapmış olduğu Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceleyebileceği 148'inci madde çok net izah edilmişken, şekil çok net tadat edilmişken, tek tek sayılmışken, bunları aşarak farklı maddelerden 4. maddeden dolanarak esasa girip esas denetimi yapmıştır. Bugün de aynı şey yapılmıştır. Bu ortaya çıkan sonucu iyi tahlil etmemiz lazım. Şu anda gelinen noktada ana muhalefet partisinin yapmış olduğu müracaat kısmen ret, kısmen kabul şeklinde gerçekleşmiştir.'' Yapılacak referandumun çok önemli olduğunu belirten Ergin, ''Ben tüm milletimizin fertlerini, seçmenlerimizi 12 Eylülde sandığa gitmeye ve bu pakete onay vermeye davet ediyorum'' dedi. Söz konusu paketin Türk hukuk sistemine temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, insanlara hem kamu denetçisi hakkı getirmesi hem de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirmesi, sendikal hakları genişletmesi, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlanması, askeri sivil yargının sınırlarını yeniden çizmesi ve demokratikleşme noktasında önemli imkanlar sunduğunu ifade eden Ergin, paketin öneminin ortadan kalkmadığını vurguladı. -''METİN HALA ÇOK ÖNEMLİ OLMA ÖZELLİĞİNİ KORUMAKTADIR''-   Herkesi referandumda ''sandık başına'' davet eden Adalet Bakanı Ergin, ''Anayasa Mahkemesi şunu söylemiş oldu; 'Anayasa Mahkemesi'ndeki karardan sonra ortaya çıkan metin Anayasaya uygundur' görüşünü ortaya koymuş oldu. Dolayısıyla referanduma gidiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin süzgecinden de geçmiş olan bir metinle gidiyoruz. Bu metin hala çok önemli olma özelliğini korumaktadır'' diye konuştu.  ''Çıkarılan maddelerin metinden çıkmasıyla bu değişiklik ne kadar etkilendi?'' sorusu üzerine Bakan Ergin, şu açıklamalarda bulundu: ''Bu paketten madde çıkmadı. Maddenin içinden belli cümleler çekip alındı, tümceler değişti. Bizim öngördüğümüz modelde çoğulcu bir yapı vardı. Yani Yargıtay'ın ve Danıştay'ın kendi içinde yapacağı seçimlerle, kürsü hakimlerinin yapacağı seçimlerde çoğulcu, her değişik fikrin de kendini ifade edebileceği, temsilci gönderebileceğini sağlayacak bir düzenlemeydi bizim yaptığımız ve parlamentodan geçen. Oysa bu tek oy sisteminin Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilmesinden sonra ortaya çıkan tablo çoğunlukçu bir yapıyı teşvik edecektir. Bu da orta ve uzun vadede diğerine göre daha sağlıksız bir yapıyı öngörür. Bu paket içinde öngörülen son derece önemli maddeler vardır. Bu maddeler hala paketin içindedir, bu haliyle de reform niteliğini korumaktadır.''