Ekonomi

"GÜMRÜKLER KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLER ALMALI" İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2010 15:04

-"GÜMRÜKLER KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLER ALMALI" İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, hem yasal ticaretin kolaylaştırılması, hem de yasa dışı ticaretin önüne geçilmesi için gümrük idarelerinin yerel özelliklerinden sıyrılıp, uluslararası arz zincirinin bir halkası haline gelmesinin kritik önem taşıdığını söyledi. Yazıcı, "gümrük idaresi, statükodan uzak, dinamik ve tümüyle basiretli bir tacir vizyonu içinde, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak her tür kolaylaştırıcı tedbiri almalıdır" dedi. Yazıcı, ''2010 Dünya Gümrük Forumu''nun açılışında yaptığı konuşmada, Dünya Gümrük Örgütünün bu yılki en önemli organizasyonu olan Forumda gümrüklerin geleceği ve gümrük-özel sektör işbirliği konularında yeni ufuklar açan fikirlerin ortaya konulacağını belirtti. Hızla küreselleşen dünyada uluslararası ticaretin, ekonomik kalkınma ve gelişmenin anahtarı konumunda olduğunu vurgulayan Yazıcı, uluslararası ticaretin bir yandan refah düzeyini yükseltirken, diğer taraftan dünyada yoksulluğun azaltılmasına, daha istikrarlı, daha güvenli ve yaşanabilir bir dünya hazırlanmasına katkıda bulunduğunu söyledi. İletişim teknolojilerindeki yenilikler, taşımacılık sektöründeki gelişmeler ve ticaretin serbestleştirilmesi gibi unsurların uluslararası ticarette yeni gelişmelerin yaşanmasına neden olduğunun altını çizen Yazıcı, bu gelişmelerin gümrük idarelerinin kendilerini geliştirmelerini kaçınılmaz kıldığını, kendini modern çağın gerekliliklerine göre organize eden gümrük idarelerinin, 2009 yılı itibarıyla yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşan dünya ticaretinde yaşanan artışa katkı sağlayan en önemli bileşenlerden birini oluşturduğunu ifade etti. -''GÜVENLİK TEHDİTLERİNİN YOK EDİLMESİNİN ANAHTAR İDARELERİ''- Günümüzde modern gümrük idarelerinin iki temel hedefi bulunduğunu, bunlardan birincisinin yasal ticareti kolaylaştırmak, ikincisinin ise yasa dışı ticareti etkin biçimde önlemek olduğunu belirten Yazıcı, artık gümrüklerin dış ticaret işlemlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra her geçen gün artan uluslararası güvenlik tehditlerinin yok edilmesinin anahtar idareleri haline geldiğine dikkati çekti. Devlet Bakanı Yazıcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bu noktada, hem yasal ticaretin kolaylaştırılması, hem de yasa dışı ticaretin önüne geçilmesi için gümrük idarelerinin yerel özelliklerinden sıyrılıp, uluslararası arz zincirinin bir halkası haline gelmesi kritik önem taşımaktadır. Dünya ticaretinde maliyetlerin yaklaşık yüzde 15'ini gümrük işlemleri oluşturmaktadır. OECD tarafından yapılan bir araştırmaya göre; bu oranda yüzde 1'lik bir azalma bile dünya ekonomisine yaklaşık 40 milyar dolarlık bir katkı sağlayacaktır. Bu da arz zincirinin sorunsuz işlemesinin, refah ve kalkınma açısından ne kadar olumlu sonuçları olacağını göstermektedir.'' Dünya Gümrük Örgütünün ''21. Yüzyılda Gümrükler'' başlıklı strateji belgesinde belirttiği önceliklerin gümrük idareleri tarafından layıkıyla yerine getirilebilmesinin kilit noktasının, gümrük-iş dünyası ilişkilerinin sürekli ve verimli çalışan bir mekanizmaya dönüştürülmesi olduğuna işaret eden Yazıcı, ''Gümrük idareleri tarafından  küresel mali krizin etkilerinin azaltılmasına yönelik alınacak önlemlerin başarı şansı, bu önlemlerin iş dünyasıyla işbirliği içerisinde geliştirilmesi ve uygulanmasına bağlıdır. Bu yaklaşım tarzı, alınacak önlemlerin başarıya ulaşmasını önemli ölçüde tetikleyecektir'' şeklinde konuştu. -''200 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM...''- Türk Gümrük İdaresi olarak iş dünyası ile etkin işbirliği içerisinde, gümrüklerde verilen hizmetin kalitesini artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Yazıcı, bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile işbirliği içerisinde sınır kapılarını yenilediklerini ve sınır kapılarını x-ray tarama cihazlarının yanı sıra diğer modern ekipmanla donattıklarını hatırlattı. Bakan Yazıcı, ''Gümrük-özel sektör işbirliğinin en güzel örneklerinden birinin sergilendiği bu çalışmalar çerçevesinde şu ana kadar 200 milyon doların üzerinde yatırım yapılmıştır. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan bu yatırımlar kamu bütçesine hiçbir yük getirmeden gerçekleştirilmiştir'' dedi. Gümrük Müsteşarlığının yeni teşkilat yasası tasarısı ile kurulması planlanan Gümrük Konseyinin gümrük-özel sektör diyaloğu için kalıcı bir platforma dönüşmesini hedeflediklerini ifade eden Yazıcı, ayrıca AB'ye uyum çalışmaları çerçevesinde 2009 yılında yenilenen Gümrük Kanunu ile ''yetkilendirilmiş yükümlü'' uygulamasını başlattıklarını, bu uygulamanın, kanunlara uyum ve mali yeterlilik açısından kendini kanıtlayan dış ticaret erbabına gümrük işlemlerinde çok önemli kolaylıklar sağladığını anımsattı. -KOLAYLAŞTIRICI TEDBİRLER...- Gümrük-iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesinin, her iki tarafın karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde üzerine düşenleri yapmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti: ''Gümrük idaresi, statükodan uzak, dinamik ve tümüyle basiretli bir tacir vizyonu içinde, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak her tür kolaylaştırıcı tedbiri almalıdır. Bu çerçevede; engelci, zaman kaybettirici olarak algılanan bürokrasinin azaltılması, işlemlerin hızlandırılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi, elektronik gümrük uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, ticaret erbabının önündeki yasal ve uygulamaya dönük belirsizliklerin ortadan kaldırılması, gümrük mevzuatı ve uygulamalarının oluşumu aşamasında ticaret erbabının sürece etkin şekilde dahil edilmesi, iş dünyasıyla ortaklaşa bir şekilde yolsuzlukla mücadele edilmesi ve bu yolla şeffaflığın ve etik değerlerin hakim kılınması hususları gümrük idarelerinin önceliklerini teşkil etmelidir.'' -''TİCARET ERBABINA DA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR''- Gümrük-iş dünyası işbirliğinin geliştirilmesinde temel rol, her ne kadar gümrük idaresinde gibi gözükse de bu işbirliğinin sürekliliğinin sağlanmasında ticaret erbabına da önemli görevler düştüğünün altını çizen Yazıcı, ticaret erbabının da yasal yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye gayret etmesi, gümrük idaresini ticareti kolaylaştırıcı uygulamaların geliştirilmesi noktasında doğru ve etkin bir şekilde yönlendirmesi gerektiğini söyledi. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, ''Ayrıca yolsuzlukla mücadelede gümrük idarelerince alınan tedbirleri destekleyici bir yaklaşım sergilemelidir. Gümrük ve iş dünyası arasında böylesi bir işbirliği ve anlayış, gümrüklerin çok daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır'' diye konuştu.