Ekonomi

"ENFLASYON HEDEFİ SAPARSA HÜKÜMETE MEKTUP YAZACAĞIZ" ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 13:25

-"ENFLASYON HEDEFİ SAPARSA HÜKÜMETE MEKTUP YAZACAĞIZ" ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "enflasyon hedefleri yıl sonları için belirlediğimizden ilgili yılın sonunda enflasyonun hedeften belirgin olarak sapması durumunda hükümete bir açık mektup yazacağız" dedi. Yılmaz, 2011 Yılı Para ve Kur Politikası'nı açıkladığı basın toplantısında, Enflasyon Hedeflemesi Rejimi çerçevesinde, şeffaflık ve hesap verme ilkelerini uygulayabilmek için kamuoyunca gözlenebilir ve somut bir ölçüt ortaya koyabilmek için, nokta hedefler etrafında belirsizlik aralığı ilan ettiklerini hatırlattı.  Enflasyon belirsizlik aralığının dışına çıktığında hesap verme yükümlülüğünün devreye girdiğini kaydeden Yılmaz, belirsizlik aralığının enflasyon hedeflemesine geçildiği dönemden bu yana hedef etrafında her iki yönde 2 yüzdelik puan olarak uygulandığını söyledi.  Yılmaz, kontrol dışında kalan işlenmemiş gıda ve tütün gibi kalemlerin fiyatlarında öngörülemeyen oynaklıkların Türkiye'de belirsizlik aralığının göreli olarak daha geniş tutulmasının temel sebebi olduğuna işaret ederek, özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarında yaşanan aşırı oynaklıkların enflasyonun yıllık frekansta dalgalı bir seyir izlemesine neden olduğunu kaydetti.  -''İŞLENMEMİŞ GIDA FİYATLARINDA OYNAKLIK AB ÜLKELERİNDEN DAHA YÜKSEK''-   Türkiye'de işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklığın AB ülkelerine kıyasla belirgin olarak daha yüksek olduğunu belirten Yılmaz, ayrıca bu durumun büyük ölçüde yapısal unsurlardan kaynaklanmasının kısa vadede işlenmiş gıda fiyatlığındaki oynaklığın devam edeceğini gösterdiğini söyledi.  Yılmaz, bu çerçevede, önümüzdeki dönemde de belirsizlik aralığının her iki yönde 2 yüzdelik puan olarak korunup, gerçekleşen enflasyon ile hedef enflasyon arasındaki farkın mutlak değeri 2 yüzdelik puanı aştığı takdirde hesap verme yükümlülüğünün devreye gireceğini bildirdi.  2011 yılında hesap verme yükümlülüğünü uygulama biçiminde değişiklik olmayacağını belirten Yılmaz, enflasyon hedeflerinin yıl sonları için belirlendiğinden ilgili yılın sonunda enflasyonun hedeften belirgin olarak sapması durumunda, hükümete bir açık mektup yazacaklarını kaydetti.  Yılmaz, ayrıca Enflasyon Raporu'nun da hesap verme sorumluluğunun pekiştirilmesi açısından destekleyici bir işlev görmeye devam edeceğini söyledi ve şöyle devam etti: ''Bu çerçevede, enflasyonun yıl içinde de üçer aylık dönemlerin sonu itibariyle yıl sonu hedeflerden 2 yüzdelik puandan fazla farklılaşması durumunda sapmaya yol açan nedenler ile hedefe ulaşılması için alınan ve alınması gereken önlemleri, Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyuna açıklayacağız.  Hedef enflasyonun orta vadede nereye gideceği bilgisini içerirken, tahmin, enflasyonun hedefe doğru ilerlerken izlemesi öngörülen seyri ifade etmektedir. Dolayısıyla iktisadi bilimlerin orta vadede enflasyon hedefimizi, daha kısa vadelerde ise enflasyon tahminlerimizi referans alması uygun olacaktır.'' -PARA POLİTİKASI KARARLARI-   Yılmaz, para politikasının temel iletişim araçlarının Enflasyon Raporu ve Para Politikası Kurulu Duyuruları olduğunu hatırlatarak, Kurul'un önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde aylık olarak toplandığını anlattı.  Toplantının hemen ardından Para Politikası Kararı'nın ve kısa gerekçesinin bir basın duyurusu ile internet sayfalarında açıklandığını kaydeden Yılmaz, 2011 yılı için Para Politikası Kararı duyurusunun yayımlanma saatinin 14.00 olarak belirlendiğini bildirdi. Yılmaz, duyurunun İngilizce çevirisinin de yine aynı gün yayımlanacağını söyledi.   Kurul'un ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özetinin ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde internet sayfasında İngilizce çevirisi ile birlikte yayımlanacağını ifade eden Yılmaz, Enflasyon Raporu'nun yılda 4 defa yayımlanmaya ve raporun kamuoyuna tanıtımının basın toplantısı ile yapılmaya devam edeceğini kaydetti ve şöyle devam etti: ''Para ve kur politikası çerçevesine ilişkin kamuoyu ile paylaşılan duyurular Başkan tarafından, Merkez Bankası'nın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında Bakanlar Kurulu ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na yılda 2 defa yapılan sunumlar, her ay enflasyon verilerinin açıklanmasını takibeden iş günü içinde yayımlanan aylık fiyat gelişmeleri raporu, yılda 2 kez yayımlanan finansal istikrar raporu, Merkez Bankası yetkililerinin yurt içi yurt dışı toplantılarda yaptığı sunum ve konuşmalar ile diğer basın duyuruları da ekonomik görünüm ile uygulanan ve uygulanacak politikalar ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesinde önemli rol oynamaya devam edecektir.  Merkez Bankası tarafından yayımlanan çalışma tebliğleri, kitapçıklar, ekonomi notları ile düzenlenen konferanslarda iletişim politikasının önemli unsurları olmayı sürdürecektir.''

ETİKETLER

haber