Ekonomi

"194 bin 775 sözleşmeli personel, memur kadrolarına atandı" ANKARA (A.A)

05 Kasım 2011 12:24

-"194 bin 775 sözleşmeli personel, memur kadrolarına atandı" ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 25 Ekim 2011 tarihi itibariyle 194 bin 775 sözleşmeli personelin, memur kadrolarına atandığını bildirdi.  Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, 2 Haziran 2011 tarihli ve 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1'inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen geçici 37'inci maddesi hükmü çerçevesinde, 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin B bendine ve 4924 sayılı Kanun'a tabi olarak istihdam edilen sözleşmeli personelden şartları taşıyanların öngörülen sürede başvurması halinde memur kadrolarına atanacaklarının düzenlendiğini belirtti.  Bakan Çelik, önergede, sözleşmeli olarak çalıştıkları halde daimi kadrolara atamaları yapılmayan kamu çalışanlarının sayısının sorulması üzerine de, kamu kurum ve kuruluşlarında muhtelif kanun, KHK ve Bakanlar Kurulu Kararları gereğince kamusal istihdamın icaplarına göre farklı farklı süre, şekil ve şartlarda sözleşmeli personel istihdam edildiğine işaret etti. Belediyelerde, il özel idarelerinde, KİT'lerde, üniversitelerin akademik hizmetlerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin bunların başlıcaları olduğunu belirten Çelik, tüm sözleşmeli personelin aynı kategori altında birleştirilmesi suretiyle sayı tespiti yapılmadığını ifade etti.  Çelik, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin memur kadrolarına atanmalarının kanunla yapılabileceğini, halen 4/B'li çalışan personelin daimi kadroya atanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca yürütülen bir çalışma bulunmadığını kaydetti.