Ekonomi

32 ilde binden fazla devlet arazisi satışa çıkartıldı; üstelik 8 taksit imkânıyla!

Arazilere talip olanlardan 5 yıl süreyle emlak vergisi ve Katma Değer Vergisi alınmayacak

04 Mart 2020 09:57

Türkiye genelindeki 50 bin kamu lojmanından ekspertiz işlemleri tamamlananları ihale ile satışa çıkaran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir taraftan da kamu hizmeti için gerekli olmayan araziler için ihaleye çıkıyor.

32 ilde binden fazla arazi satış listesine alınırken, arazilere talip olanlardan ise 5 yıl süreyle emlak vergisi ve Katma Değer Vergisi alınmayacak. Ödeme tarafında alıcılara kolaylık sağlanan arazilerin 4'te 1'i peşin olarak alınırken geri kalan bedel ise 2 yıl içerisinden 8 eşit taksite bölünebilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazları bir bir satışa çıkarıyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde 32 ilde 1290 Hazine arazisi için ihaleye çıkıldı. İmarlı ve imarsız çeşitli büyüklüklerdeki araziler için en yakın ihale tarihi ise 4 Mart olarak belirtilirken, arazilerin satışı için ay sonuna kadar ihale takvimi planlanıyor.

yenisafak.com'un haberine göre; ihale ilanı açılmış 32 il arasında en fazla arazinin 522 adet ile Ankara, 252 adet ile ise Konya'da yer alıyor. Söz konusu illeri ise sırasıyla Çorum, Afyonkarahisar ve Antalya izliyor.

8 taksit imkânı

İhaleyi kazananlardan taşınmazın satış bedelinin 4'te 1'i peşin olarak alınırken geriye kalan kısmı ise azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte de bölünebiliyor.

Bu taksitlere satışın yapıldığı yılda geçerli olan kanuni faiz oranı uygulanıyor. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi halinde faiz hesabı, tahsil tarihi itibariyle hesaplanıyor.

Taksitlendirilen taşınmazlarda satış borcu bitmeden banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilmesi halinde ise tapu verilme imkanı bulunuyor.

İhaleye katılacaklarda aranan şartlar

Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

Gerçek ve Tüzel Kişilerin Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

Gerçek ve Tüzel Kişilerin İhale saatinden önce (tahmin edilen bedelin yüzde 10’undan az olmamak üzere yüzde 30’una kadar) geçici teminatı yatırmış olmaları,

İşin gereğine göre Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Emlak/Millî Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiler, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri,

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge vermeleri gerekiyor.