Gündem

"2'nci Abdülhamid, Yahudilerin Filistin'de toprak satın almasına izin verdi"

Prof. Mustafa Balcıoğlu ile Doç. Dr. Sezai Balcı tarafından hazırlanan "Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu" raflardaki yerini aldı

28 Ağustos 2017 12:54

Tarih profesörü Mustafa Balcıoğlu ve  Doç. Dr. Sezai Balcı tarafından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgeler referans alarak hazırlanan “Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu” adlı kitapta, Musevi Rothschild Ailesi’nin Osmanlı padişahları ile olan ilişkilerine yer verildi. Kitapta 2'nci Abdülhamid'in Yahudilerin Filistin'de toprak almasına izin verdiği iddiası yer aldı.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, kitapta 2'nci Abdülhamid zamanında Rothschildler’in Filistin’de koloniler kurdukları, Abdülhamid’in Filistin’de yaşayan yerli ve yabancı Yahudilerin toprak satın almalarına izin verdiği öne sürülüyor.

Rothschilder Ailesi

"Türk ordusunu finanse etmişler"

Kitapta Rothschild ailesi ile Osmanlı Devleti arasındaki ilk temasın 2. Mahmut döneminde başladığı belirtiliyor. Bu ilişkinin 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan itibaren kesintisiz devam ettiği kaydediliyor.

Osmanlı'nın, Temmuz 1853’te 40 bin tüfek, 2 bin şişhane, 10 milyon fişek, 50 milyon kapsül satın aldığı belirtilen kitapta, bu silahlar için Rothschildler’e 10 milyon 514 bin 976 kuruşluk ödeme yapıldığı Maliye Nezareti’nin belgeleriyle yer alıyor.

Kitapta; Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Tuna kalelerindeki Türk ordusuna gerekli olan finansmanın Avusturyalı Stametz-Şirketi üzerinden, Rothschild ailesi tarafından üstlenildiği, Rothschildler’in temsilcisi Nathaniel de Rothschild’in, 1834’te Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne ödeyeceği tazminatı teslim etmek için İstanbul’a gelip Sultan II. Mahmut’la görüştüğü, Rothschild ailesinden borç alınması için yapılan girişimlere Prens Metternich’in destek sağladığı da belirtiliyor.

Padişah yüzde 4 faizle borç almış

Kitapta dikkat çeken bölümlerden birini de, 2'nci Abdülhamid’in Rothschild ailesinden iki kez borç aldığına dair belgeler oluşturuyor.

1891’de alınan 6 milyon 316 bin 920 sterlin tutarındaki borcun faizi belgelerde yüzde 4 olarak belirtiliyor. Borcun geri ödeme süresinin 60 yıl olarak tanzim edildiği arşivlere yansımış.

2'nci Abdülhamid tarafından 1894’te alınan ikinci borç tutarı ise 8 milyon 212 bin 340 sterlin. 61 yıl vadeli alınan borcun 15 Ekim 1955’e kadar geçerli olduğu, her yıl 329 bin 249 sterlin tutarındaki meblağın İngiltere Bankası’na ödeneceği belgelerde yer alıyor.

"Osmanlı'dan devrolan borçları
Türkiye Cumhuriyeti ödedi"

Kitaba göre, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne intikal eden Rothschild borçları, Lozan Antlaşması gereğince Rothschild ailesine geri ödendi. Rothschild üyeleriyle görüşen Osmanlı hükümdarları 2. Mahmut, Abdülmecid ve 2. Abdülhamid'in aile üyelerine birçok defa nişan takdim ettiği de kitapta yer aldı. Ayrıca, 2. Abdülhamid zamanında Rothschildler’in, Filistin’de koloniler kurdukları, Abdülhamid’in Filistin’de yaşayan yerli ve yabancı Yahudilerin toprak satın almalarına izin verdiği kaydedildi.

10 bin sigara hediyesi


2. Abdülhamid’in 1888’de Baron Rothschild ile görüşmesi o dönem Beyoğlu’nda çıkan Moniteur Européen gazetesi tarafından tespit edilirken, gazetenin, 30 Temmuz 1888 tarihli haberine kitapta yer veriliyor.

2. Abdülhamid, Rothschild ile 27 Temmuz 1888 Cuma günü öğleden sonra gerçekleşen görüşmede kendisinden Anadolu Demiryolları’nın yapım işinin üstlenmesi teklif ederken, Rothschildler’e hususi olarak yaptırdığı 10 bin sigarayı hediye ediyor.

Bu görüşmenin detayları o dönemki Moniteur Européen gazetesi tarafından şöyle aktarılıyor:

“Baron Rothschild ile kerimesi dün Talya vapuruyla Dersaadet’i terk eylemişlerdir. Talya Vapuru Pire’ye uğrayıp sonra Ancona ve Marsilya’ya gidecektir.

Baron Rothschild’in geçen cuma selamlığından sonra 27 Temmuz 1888 Yıldız Sarayı Hümâyûnu’nda gördüğü iltifat Hazret Cihanbânî ve huzûr Hümâyûn’a kabulden fevkalgaye mahzûz olduğu temin ediliyor.

Zât Hazret Padişahî Baron ile bir saat kadar müddet mülakat ederek envai ulunmuştur ve Anadolu şimendiferlerinin Baron tarafından teşkil edilecek bir heyetsarrafiye tarafından inşa arzusunu dermiyân buyurmuşlardır.

Bu arzu Cihanbanî Mösyö Rothschild’ce büyük mahzûziyeti celbetmiş olup mumaileyh tedkik keyfiyet edeceğini vaad eylemiştir. Baron’un mazhar olduğu envai iltifatlardan başka avdeti esnasında ZâtHazret Padişahî kendisine bilhassa imâl ettirilmiş on bin aded sigara hediye buyurmuşlardır.” (CNN TÜRK)