Gündem

2B'lerin gelirleri afet yasasına aktarılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı afet taslağına göre anlaşma yolu esas alınacak.

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı afet taslağına göre anlaşma yolu esas alınacak. Yeni taslağa göre afet riski altındaki alanlarda ve rezerv yapı alanlarındaki taşınmazlar üzerinde, her türlü yapılaşma, kullanım ve işletme konularında geçici kısıtlamalar uygulanabilecek.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslağa göre afet riski altındaki alanlarda bulunan taşınmazların kamulaştırılmasında anlaşma yolu esas alınacak. Ancak anlaşmanın sağlanamaması durumunda “acele” kamulaştırmaya gidilebilecek. Projeler, TOKİ ya da belediyeler aracılığıyla yürütülecek. Vergi gelirleriyle trafik cezalarının bir bölümü ve 2B arazilerinin satışından elde edilecek gelirin yüzde 90’ı yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere “afete hazırlık” hesabına aktarılacak.


Cumhuriyet gazetesine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni deprem yasa taslağını tamamladı. Cumhuriyet’in ulaştığı Afet Riski Altındaki Yapı ve Alanlar Hakkında Yasa Taslağı, riskli yapıların belirlenmesinden yıkımına kadar, tartışma yaratacak önemli düzenlemeleri içeriyor.Geçici kısıtlamalar


Taslağa göre afet riski altındaki alanlarda ve rezerv yapı alanlarındaki taşınmazlar üzerinde, her türlü yapılaşma, kullanım ve işletme konularında geçici kısıtlamalar uygulanabilecek. Afet riski altındaki alanlarda Hazine’ye ait taşınmazlar; bir kamu hizmetine tahsisli olanlar, ön izin verilmiş veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar, TOKİ ve idareye bedelsiz olarak devredilecek. Tahsis ve devir tarihinden itibaren beş yıl içinde amacına uygun olarak kullanılmayan taşınmazlar, bedelsiz olarak resen Hazine adına tescil edilecek.


Taslağa göre, bakanlığın talebi üzerine mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayır vasıflı taşınmazlara, muhtemel afete maruz bölgelerdeki ailelerin nakledilmesi ve kamu yatırımlarının yapılması amacıyla vasıf değişikliği yapılabilecek.


Vatandaşların mağdur olmaması için bakanlık, vatandaşlarla anlaşma yoluna giderken konut, işyeri mülkiyeti verilmesi veya geçici tahsisi, kira yardımı yapılması, hibe dahil her türlü özel hukuk işlemini yapmaya yetkili olacak. Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için Bakanlık veya talebi halinde TOKİ ve İdare tarafından kamulaştırma veya acele kamulaştırma yapılabilecek.Yıkım işlemleri


Yapılan yazılı bildirime karşın afet riski altındaki alanlar içinde ve dışındaki riskli yapıların tahliye edilmemesi durumunda, bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıkım işlemleri, mahalli idarelerin de katılımı ile mülki amirler tarafından yaptırılacak.


Yasa kapsamında yapılacak iş ve işlemlerde kullanılmak üzere bakanlığın tasarrufunda afete hazırlık hesabı açılacak. Bu hesaptaki paralar yalnızca afete hazırlık için kullanılacak. Buna göre yapılacak kamulaştırma, projeler için afete hazırlık hesabı açılıyor. Taslakta, “Bu hesaptaki paralar sadece afete hazırlık için kullanılır” ifadesi yer aldı. Vergi gelirlerinden elde edilecek gelirlerin Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek belli bir oranı afet hesabı için kullanılacak. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerine oran yüzde 10’u, diğer deprem bölgelerine ise yüzde 5’i aşamayacak.


Trafik cezalarının yüzde 1’i, imar yasasına aykırı olarak verilen cezaların yüzde 50’si, AFAD tarafından kurumlara depreme hazırlık için aktarılacak kaynak bu hesabın gelirlerini oluşturacak. Ayrıca orman sınırları dışına dışına çıkarılan yerlerden, yani 2B’lerden elde edilecek gelirlerin yüzde 90’ı da bu hesaba aktarılacak.