Gündem

2024 bütçe teklifi: TSK'nın alacağı at, eşek, katır ve köpeklerin standartları ile fiyatları belirlendi

19 Ekim 2023 14:19

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yıl içerisinde alacağı at, eşek, katır, köpeklerin standartları ve fiyatları belirlendi. TSK, yıl içerisinde ata en fazla 34 bin 200 lira verebilecek. Yük hayvanı olarak kullanmak istediği at ve katırın fiyat sınırı ise 17 bin 300 lira olarak sınırlandırılırken, kurt köpeğinin fiyatı 8 bin 700 ve kangal köpeğinin fiyatı da 5 bin 600 lirayı geçmeyecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde; TSK’nın ihtiyacı olan hayvanların parasal sınırı belirlendi.

Teklife göre, TSK at için en fazla 34 bin 200 lira bütçe ayırabilecek. TSK, yük hayvanı olarak at, eşek ve katır alabilecek. TSK’nın alacağı katır ve atın standartları da bütçe teklifinde belirlendi. TSK’nın alacağı köpek cinsleri ise teklifte iki cins olarak açıklandı. Teklife göre, TSK, sadece kurt köpeği ve kangal köpeği alabilecek. Kurt köpeğinin fiyatı kangala oranla 3 bin 100 lira daha maliyetli olacak.

Teklife göre, TSK’nın alabileceği hayvanların özellikleri ve fiyatları şöyle olabilecek:

“. Süvari bineği, beygir. Yüksekliği en az 1 metre 45 santimetre, en yüksek 1 metre 65 santimetre olacak. TSK bu ata en fazla 34 bin 200 lira,

. Topçu bineği, beygir. Yüksekliği en az 1 metre 50 santimetre, en yüksek 1 metre 70 santimetre olacak. TSK bu ata en fazla 28 bin 500 lira,

. Diğer binekler, beygir. Yüksekliği en az 1 metre 43 santimetre, en yüksek 1 metre 60 santimetre olacak. TSK bu ata en fazla 28 bin 500 lira,

. Mekkare, beygir. Yüksekliği en az 1 metre 36 santimetre, en yüksek 1 metre 52 santimetre olacak. TSK bu ata 17 bin 300 lira,

. Mekkare, katır. Yüksekliği en az 1 metre 36 santimetre, en yüksek 1 metre 50 santimetre olacak. TSK bu eşeğe 17 bin 300 lira,

. Köpek, kurt. Boyut şartı aranmayacak. Ancak en fazla 8 bin 700 lira,

. Köpek, kangal. Boyut şartı aranmayacak. Ancak en fazla 5 bin 600 lira verilebilecek.”