Gündem

2016 Şeffaflık Ödülleri sahiplerini buldu

Ödüller, Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde verildi

09 Aralık 2016 15:38

Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde 2016 Şeffaflık Ödülleri, medya dalında gazeteci Çiğdem Toker, kurumsal alanda Ovacık belediyesi adına Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yurttaş/sivil inisiyatif dalında Açık Açık Derneği’ne verildi. Kurumsal Teşvik ödülüne ise Novo Nordisk şirketi layık görüldü.

Şeffaflık Ödülleri; 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde yolsuzluğa karşı mücadeleye ilişkin çabaların desteklenmesi, şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirliği yerleştirmeye yönelik bireysel ya da kurumsal eylem veya girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla veriliyor.

Ödüller, bugün saat 11:30’da Elite World İstanbul Oteli’nde düzenlenecek törenle sahiplerini buldu.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’in "tüm gazetecilik yaşamı boyunca sürdürdüğü yolsuzluk karşıtı tutum ve çalışmalarıyla nedeniyle ödele layık görüldüğü" belirtildi:

“Sayın Toker’in kamu kaynaklarının toplumun yararına kullanılması adına; örtülü ödenek, çıkar çatışmaları, kamu ihaleleri, arazi rantları gibi konularda kaleme aldığı yazılar ve araştırmacı gazetecilik anlayışı, sivil toplum örgütleri ve tüm yurttaşlar için çok değerli ve önemlidir.”

Ovacık belediyesinin ‘yönetime dair her konuya halkın doğrudan katılmasına olanak tanıyan örgütlenme biçimi, demokrasinin tüm dünyada hakim şekilci uygulamasının çok ötesine geçerek katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliği yönetim anlayışının temel ilkeleri olarak belirlediğine’ dikkat çekildi: “Belediye binasına gelir gider tablosunun asılması derneğimizin benimsediği ilkelerin çarpıcı ve sıradışı bir uygulaması olarak değerlendirilmiştir. Doğaya ve doğallığa duyarlı üretim anlayışıyla emeği merkezine alan bir sürdürülebilir kalkınma politikası uygulaması da birçok yerel yönetim biriminin örnek alabileceği bir üretim ve paylaşım modelidir.”

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu

Yurttaş/sivil inisiyatif
dalında Açık Açık Derneği

 

Açık Açık Derneği’nin de ‘şeffaflık ve hesap verebilirliğini artırmak adına hayata geçirdikleri değerli çalışmalar’ı bulunduğuna işaret edildi: “Dernek yurttaşların/sivil topluma katılım ve katkılarını artırmak, sivil toplum kuruluşlarının şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarında uluslararası kıstaslara uygun bir şekilde faaliyet göstermesini sağlamak adına yürüttükleri çalışmalarla  güçlü bir demokrasinin güçlü bir sivil toplum ile mümkün olduğunu ve sivil toplum kuruluşlarının savundukları ilkeleri uygulama konusunda öncü olmaları gerektiğini tüm topluma hatırlatmaktadır.”

 

Novo Nordisk Yakın Doğu Bölge Ofisi’ne teşvik

 

Novo Nordisk Yakın Doğu Bölge Ofisi, ‘iş dünyasında şeffaflığı yaygınlaştırmak ve yolsuzlukla mücadele etmek adına değerli uygulamalarıyla’  ödüle lâyık görüldü: “‘Uyum eğitim ve politikalarını, şirket içi etik kodları yaygınlaştırmak, daha etkili kılmak adına hazırlanan yaratıcı ve eğlenceli uyum programları, iş dünyasında etik iş anlayışını yaygınlaştırmak adına önemli bir çalışmadır.”

 

Başkan Özarslan: Şeffaf ve hesap
verebilir bir yönetim anlayışı

 

Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı E.Oya Özarslan ödüllerle ilgili olarak şunları söyledi: “Her geçen gün, güçlü ve refah içinde bir toplumun ancak özgürlükçü, adil, kaynaklarını verimli bir şekilde ve toplum yararına kullanan, yolsuzluktan arınmış bir sistemle mümkün olduğunu yeniden görüyoruz. 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde yurttaşlarımızı tüm karar vericiler ve kurumlar düzeyinde şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını talep etmeye çağırıyoruz.”