Ekonomi

2011'DE 232,2 MİLYAR LİRA VERGİ TOPLANACAK ANKARA (A.A)

15 Ekim 2010 18:07

-2011'DE 232,2 MİLYAR LİRA VERGİ TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - 2011 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısına göre, önümüzdeki yıl 232,2 milyar lira vergi toplanacak. Bunun 67,8 milyar lirası katma değer vergisinden, 61,1 milyar lirası da özel tüketim vergisinden gelecek. 2011 yılında gelir vergisi yoluyla 47,3 milyar liralık, kurumlar vergisi yoluyla da 23,1 milyar liralık vergi tahsilatı yapılacak. Motorlu taşıt sahipleri de yeni yılda 5,9 milyar lira motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek. 2011 yılında bütçe giderleri ile gelir kalemi öngörüleri şöyle: BÜTÇE GİDERLERİ          : 312,5 milyar TL  -Personel Giderleri      :  72,3 milyar TL  -SGK Devlet Primi Gid.   :  12,7 milyar TL  -Mal ve Hiz.Alım Gid.    :  30,0 milyar TL -Faiz Giderleri          :  47,5 milyar TL  -Cari Transferler        : 115,8 milyar TL -Sermaye Giderleri       :  21,7 milyar TL  -Sermaye Transferleri    :   4,3 milyar TL   -Borç Verme              :   6,4 milyar TL   -Yedek Ödenekler         :   1,7 milyar TL   Faiz Hariç Giderler      : 265,0 milyar TL BÜTÇE GELİRLERİ          : 279,0 milyar TL    Vergi Gelirleri          : 232,2 milyar TL  -Gelir Vergisi           :  47,3 milyar TL -Kurumlar Vergisi        :  23,1 milyar TL  -Dahilde Alınan KDV      :  26,8 milyar TL  -İthalde Alınan KDV      :  41,0 milyar TL    -Özel Tüketim Vergisi    :  61,1 milyar TL  -Motorlu Taşıtlar Vergisi:   5,9 milyar TL   -BSMV                    :   4,3 milyar TL   -Harçlar                 :   7,8 milyar TL   -Damga Vergisi           :   5,7 milyar TL Vergi Dışı Gelirler      :  46,8 milyar TL Bütçe Açığı              :  33,5 milyar TL   Faiz Dışı Fazla          :  14,0 milyar TL