Ekonomi

2011 YILI BÜTÇESİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A)

15 Ekim 2010 18:47

-2011 YILI BÜTÇESİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''2010 yılı sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerini 297 milyar, bütçe gelirlerini 252,8 milyar, bütçe açığını 44,2 milyar, faiz dışı fazlayı 5,3 milyar lira olarak öngörüyoruz'' dedi. Bakan Şimşek, düzenlediği basın toplantısıyla 2011 yılı merkezi yönetim bütçe verilerini açıkladı ve bu yılın ocak-eylül dönemi ekonomik gelişmelerini değerlendirdi. Şimşek toplantıda, 2010 yılı Ocak-Eylül dönemi bütçe gerçekleşmeleri ve 2010 yılsonu gerçekleşme tahminleriyle ilgili bilgi verirken, bu yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 297 milyar, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 252,8 milyar, bütçe açığının 44,2 milyar, faiz dışı fazlanın 5,3 milyar lira olarak öngörüldüğünü kaydetti. Bu tahminler doğrultusunda 2010 yılı başlangıç bütçesine göre, bütçe giderlerinin yüzde 3,5 (10 milyar TL), bütçe gelirlerinin ise yüzde 6,8 (16 milyar TL) oranında arttığını, bütçe açığının ise 6 milyar lira azalarak 50,2 milyar liradan 44,2 milyar liraya düştüğünü ifade eden Şimşek, 2010 yılı bütçesinde yüzde 4,9 olarak öngördükleri bütçe açığının milli gelire oranının yılsonunda yüzde 4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Şimşek, giderlerdeki artışın özellikle altyapı yatırım harcamalarındaki artıştan, gelirlerdeki artışın ise Bakanlığın gösterdiği yüksek performansa ve ekonomik büyümeye bağlı olarak vergi gelirlerinde ortaya çıkan olumlu sonuçlardan kaynaklandığını ifade etti. 2010 yılı bütçe ödeneklerine yatırımlar için ilave 11 milyar lira kaynak ayırdıklarını bildiren Şimşek, ''Yatırımlara ilave ettiğimiz bu tutar olmasaydı 2010 yılı bütçe açığımız yüzde 4 yerine muhtemelen yüzde 3'ün biraz altında gerçekleşecekti. Yani Türkiye bir anlamda bir krizin hemen sonrasında Maastricht kriterlerini tutturmuş olacaktı'' dedi. -''...BU RAKAMLARI TUTTURMADA KARARLIYIZ, İDDİALIYIZ''- 2011-2013 Mali Plan döneminde merkezi yönetim bütçe dengesi ve faiz dışı denge hedeflerine de değinen Şimşek, Orta Vadeli Mali Planda, 2011 yılı merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,8 olarak gerçekleşeceğini, 2012 ve 2013 yıllarında ise sırasıyla yüzde 2,4'e ve yüzde 1,6'ya düşeceğini öngördüklerini, genel devlet açığının ise 2013 yılında yüzde 1'e yakın gerçekleşeceğini söyledi.  Şimşek, 2011 yılında öngörülen açığın bu senenin epey altında olduğunu belirterek, ''2011 yılı bir seçim yılı ve bu rakamları tutturmada da kararlıyız, iddialıyız. Ben, bu rakamları rahat bir şekilde tutturacağımıza inanıyorum'' diye konuştu. Mali Plan döneminde, faiz dışı fazlanın ise GSYH'ye oranının 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla yüzde 1,2, yüzde 1,5 ve yüzde 1,7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Şimşek, mali plan döneminde uygulayacakları maliye politikası ile büyümeye istikrar kazandırmayı, istihdamı artırmayı ve kamu dengelerini iyileştirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Mali plan döneminde bu hedef ile uyumlu bütçe açığı ve kamu borç stokunun milli gelire oranının azaltılacağına işaret eden Şimşek, Türkiye'nin bütçe açığını bu dönemde ciddi bir şekilde düşüren nadir ülkelerden birisi olacağını ifade etti. Sağlık, eğitim ve sosyal nitelikli harcamalara öncelik vererek toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi ve beşeri sermayenin niteliğini arttırmayı hedeflediklerinin altını çizen Şimşek, orta ve uzun vadede ekonominin verimliliğini ve üretken yapısını destekleyen karayolu, demiryolu, havalimanı, raylı sistem, baraj ve sulama ile bilgi ve iletişim teknolojileri gibi altyapı yatırımlarına ağırlık verileceğini söyledi. Şimşek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak için Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi başta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyapı projelerine devam edileceğini bildirdi. Mali plan döneminde uygulanacak gelir politikalarının temel amacının büyüme, yatırım ve istihdamı desteklemek ve ekonomide kayıtdışılığı azaltmak olduğunu, bu amaç doğrultusunda vergi politikalarının uygulanmasında proaktif bir strateji izleneceği ve vergilemede istikrar ve öngörülebilirliğin esas alınacağını anlatan Şimşek, vergi sisteminin etkinlik, basitlik ve vergilendirmede adalet ilkeleri doğrultusunda gözden geçirilmeye devam edileceğini söyledi. Vergi kanunlarında yer alan istisna, muafiyet ve vergi indirimi hükümlerinin, ekonomik ve sosyal politikalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek vergi mevzuatının sadeleştirilmeye devam edileceğini belirten Şimşek, istisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamalarının mali boyutunun tespitine yönelik çalışmaların da süreceğini bildirdi. -VERGİ TABANININ ARTIRILMASI DÜZENLEMELERİNE DEVAM EDİLECEK-  Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının, uygulama tecrübesi ışığında güncelleneceğini, söz konusu plan kapsamında kayıtdışılıkla mücadeleye tüm kurumların ve toplum kesimlerinin katılımının sağlanacağını kaydeden Şimşek, bu plan döneminde kayıtiçi faaliyetlerin özendirileceği, denetim kapasitesinin ve vergi tahsilatında etkinliğin artırılacağını, yaptırımların caydırıcılığının güçlendirileceğini vurguladı. Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve vergi tabanının genişletilmesine yönelik yasal ve idari düzenlemelere devam edileceğini bildiren Şimşek, bu çerçevede küresel kriz nedeniyle vergi ve prim borçlarını ödemede güçlüğe düşen mükelleflere vergi ve prim aslından vazgeçmeksizin ödeme kolaylığı getirdiklerine dikkati çekti. Piyasa faiz oranlarının düşmesini de dikkate alarak gecikme ve tecil faizinin düşürülmesi konusunda yasal süreci başlattıklarını söyleyen Şimşek, ''Aylık gecikme zammını yüzde 1,95’ten 1,40’a indiriyoruz. (Yıllık yüzde 23,4’ten 16,8’e). Tecil faizi oranını ise yüzde 1,58’den yüzde 1’e indiriyoruz (Yıllık yüzde 18,96’dan 12’ye)'' diye konuştu.