Ekonomi

2011 YILI BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI ANKARA (A.A)

10 Ocak 2011 11:46

-2011 YILI BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ YAYIMLANDI ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılmış ödenekler, memur ve sözleşmeli personel için dolu kadro ve pozisyonlar esas alınarak 2011 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan katsayı ve sözleşme ücretleri üzerinden, işçiler için sürekli işçi pozisyonlarından dolu olanlar ile vize edilmiş geçici işçi pozisyonları esas alınarak mevcut toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak hesaplama çerçevesinde dağıtılacak. Maliye Bakanlığı'nın 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince ayrıntılı harcama programı, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarınca ayrıntılı finansman programı hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları içeren Tebliğe göre, kamu idareleri, ayrıntılı harcama programı ve ayrıntılı finansman programı tekliflerini 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kendilerine tahsis edilen ödenekler üzerinden hazırlayacaklar.  2010 yılında olduğu gibi, 2011 yılında da bu programların harcama kısmı tertip düzeyinde hazırlanıp, Bakanlık tarafından bu düzeyde vize edilecek. Ayrıntılı harcama programı ve ayrıntılı finansman programı teklifleri hazırlanırken; uygulanmakta olan ekonomik program, önceki yıllar bütçe gider ve gelir gerçekleşmeleriyle programların vize oranları, 2011 yılına devredilecek nakit imkanları, teşkilat yapılarındaki değişiklikler, mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği ve diğer özel durumlar dikkate alınacak. Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tefrik edilmiş ödenekler; memur ve sözleşmeli personel için dolu kadro ve pozisyonlar esas alınarak 2011 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan katsayı ve sözleşme ücretleri üzerinden, işçiler için sürekli işçi pozisyonlarından dolu olanlarla vize edilmiş geçici işçi pozisyonları esas alınarak mevcut toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak hesaplama çerçevesinde dağıtılacak. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi ve bütçe işlemleri ile serbest bırakılan ödeneklere, harcama veya finansman programlarının Ocak ayında yer verilecek. Ocak ayı harcamasının serbest bırakılan ödeneklerin üzerinde olması durumunda harcama tutarı dikkate alınacak. İşçi ikramiyelerine ilişkin ödeneklerle uluslararası kuruluşlar için öngörülen ödeneklerin dağılımı, ödemenin yapılacağı ay dikkate alınarak yapılacak. Bütçelerinde Net Finansman öngörülen idarelerden hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerle sosyal güvenlik kurumları, nakit ihtiyacının karşılanmasında öncelikle Net Finansmanı kullanacak şekilde ayrıntılı finansman programı düzenleyecekler. Kamu idarelerinden alınan teklifler, ekonomik program uyarınca değerlendirilecek ve gerektiğinde idarelerle görüşme yapılmak suretiyle miktar ve oran olarak nihai hale getirilerek vize edilecek. -TEKLİF FORMLARI 19 OCAK'A KADAR BAKANLIĞA VERİLECEK- İdarelerin ayrıntılı harcama programı teklif formları üst yöneticiler tarafından imzalanarak 19 Ocak 2011 tarihine kadar Bakanlığa iletilecek. İlgili idareler bu teklifleri e-bütçe üzerinde onaylayacaklar. Ayrıntılı finansman programı harlayacak olan kurumlar da programlarını gider, gelir ve net finansman bilgilerini birlikte değerlendirerek hazırlayacaklar. Net Finansman ve Net Borçlanma öngörülen idareler, Net Finansmanın hangi aylarda kullanılacağını, Net Borçlanmanın hangi aylarda yapılacağını ayrıntılı finansman programı formunda gösterecekler. Toplam borçlanma ve likit değerlere ilişkin finansman girişleri 31 Aralık 2010 tarihli veriler dikkate alınarak yapılacak. İdarelerin ayrıntılı finansman programı teklif formları, üst yöneticiler tarafından imzalanarak 19 Ocak 2011 tarihine kadar Bakanlığa iletilecek. İlgili idareler teklifleri e-bütçe sisteminde onaylayacaklar. Ayrıntılı finansman programlarında yer alan hazine yardımları öngörü mahiyetinde olup; hazine yardımları idarenin ay içi bütçe gerçekleşmesi ve nakit durumu dikkate alınarak, ilgili genel bütçeli idare bütçesinde yer alan hazine yardımı ödeneğinin serbest bırakılmasını takiben tahakkuk ettirilecek.