Ekonomi

2009 SİGORTA İÇİN PARLAK BİR YIL OLMADI ANKARA (A.A)

28 Temmuz 2010 21:13

-2009 SİGORTA İÇİN PARLAK BİR YIL OLMADI ANKARA (A.A) - 28.07.2010 - Küresel ekonomik krizden etkilenen sigorta şirketleri için 2009 yılı parlak bir yıl olmadı. Sigorta, reasürans ve bireysel emeklilik şirketlerinin konsolide teknik karı 2008 yılında 533 milyon lira iken, 2009 sonu itibariyle 239,6 milyon liraya geriledi. Hazine Müsteşarlığı, ''Türkiye'de Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörleri 2009 Yılı Faaliyet Raporunu'' yayımladı. Rapora göre, 2009 yılı sonu itibariyle Türkiye sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinde toplam 57 şirket faaliyet gösteriyor. Türkiye sigortacılık sektörü 2002-2007 yılları arasında her yıl yüksek oranda reel büyüme sergiledi. Buna karşılık, küresel ekonomik krizin de etkisiyle 2008 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 oranda artışla 11,8 lira, 2009 yılında ise yüzde 5,57 oranında artışla 12,4 milyar lira prim üretimi ile tamamlandı. Prim üretimindeki artış oranları her iki yılda da enflasyon oranının altında kaldı ve sektör reel üretim açısından geriledi. -41,1 MİLYON ADET POLİÇE TANZİM EDİLDİ- Rapora göre, sigortacılık sektörü reel prim üretimi açısından küçülmüş olmakla birlikte, düzenlenen poliçe sayısı ve sigortalılara verilen teminat tutarı itibariyle büyümeye ve gelişmeye devam etti. Sigorta şirketleri tarafından geçen sene toplam 41 milyon 175 bin 35 adet poliçe tanzim edildi. Tanzim edilen poliçe sayısı 2008 yılına göre hayat dışı branşlarda yüzde 11,11, hayat dalında ise yüzde 31,48 oranında arttı. Rapora göre, 2009 yılında sigorta şirketleri tarafından sigortalılara toplam 24,9 trilyon lira teminat verildi. Verilen teminat tutarı 2008 yılına göre yüzde 9,97 oranında yükseldi ve GSYİH'nin 26 katına ulaştı. Sigorta şirketleri tarafından ödenen tazminatlar da 2009 yılında 8,6 milyar liraya ulaştı. Tazminat ödemelerinin 7,1 milyar liralık kısmı hayat dışı branşlarda, 1,5 milyar liralık kısmı ise hayat sigortalarında gerçekleştirildi. -KASKO SİGORTASI İLK SIRADA- Toplam direkt prim üretimi içinde Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası ile Zorunlu Mali Zorunluluk (trafik) Sigortası, önceki yıllarda olduğu gibi önemli bir pay oluşturmaya devam etti. Toplam prim üretimi son iki yılda gerilemesine rağmen Motorlu Kara Taşıtları Kasko Sigortası 2,65 milyar lira prim üretimi ve yüzde 21,75 oran ile tüm branşlar içinde en yüksek payı teşkil etmeye devam etti. -BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ- Türkiye'de 27 Ekim 2003 tarihinde uygulaması başlayan bireysel emeklilik sistemi, yüksek büyüme hızını 2009 yılında da devam ettirdi. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayısı 1 milyon 987 bin 940 kişiye, akdedilen sözleşme sayısı da 2 milyon 203 bin 491 adede ulaştı. Bu rakamlar, 2009 yılında katılımcı sayısının yüzde 13,90, sözleşme sayısının ise yüzde 14,01 oranında artmış olduğunu gösterdi. Yürürlükte bulunan bireysel emeklilik sözleşmeleri için sistemin uygulamaya başlandığı tarihten 2009 yılı sonuna kadar katılımcılar tarafından toplam 7 milyar lira katkı payı ödemesi yapıldı, katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesi sonucunda oluşan fonların değeri de 9,1 milyar liraya ulaştı. -ZORUNLU DEPREM SİGORTASI- 2009 yılı Zorunlu Deprem Sigortası açısından da olumlu neticelerin elde edildiği bir yıl oldu. 2007 yılında 2,6 milyon adet olan Zorunlu Deprem Sigortası poliçe sayısı 2008 yılında 2,8 milyon adede, 2009 yılı sonunda ise 3,4 milyon adede yükseldi. -DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI- Devlet Destekli Tarım Sigortaları için 2009 önemli bir yıl olarak kayıtlara geçti. 2008 yılında 260 bin 944 olan poliçe sayısı geçen yılın sonunda 306 bin 770 adede yükseldi. Türkiye finans sektörü içinde aktif büyüklüğüne göre sıralama yapıldığında, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörlerinin yüzde 3,19'luk payla bankacılık sektöründen sonra ikinci sırada yer aldığı görüldü. Sektörün varlık toplamı 2009 yılında yüzde 19,71 oranında yükseldi ve 33,4 milyar liraya ulaştı.