Gündem

17 Aralık savcılarına soruşturma izni verilmeyen konulara Bozdağ’dan onay

Celal Kara, Zekeriya Öz ve Ali Güngör hakkında soruşturmaya izin verilmeyen konular için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ devreye girdi

04 Haziran 2014 20:39

17 Aralık soruşturmasını yürütürken dosyadan el çektirilip görev yeri değiştirilen ve daha sonra da haklarında soruşturma açılan savcılar Celal Kara, Zekeriya Öz, Ali Güngör hakkında HSYK 3.Dairesi’nin oyçokluğu ile soruşturma izni vermediği konulara Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kendi inisiyatifi ile soruşturma izni verdi. Bozdağ, müfettiş Vedat Ali Tektaş’ın savcı Zekeriya Öz’ün mal varlığını yetki verilmediği halde araştırdığı iddiasıyla HSYK 3.Dairesi'nce istenilen inceleme izin talebine de onay vermedi.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesi, 17 Aralık sürecinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan, daha sonra da Bolu’ya düz savcı olarak atanan Zekeriya Öz hakkında, müfettiş raporuna gazete haberleri dayanak yapılarak yansıyan “Fatih Belediye Başkanı ile görüştü” iddiasına oy çokluğu ile soruşturma izni vermemişti.

Ayrıca Öz hakkında yine müfettiş raporunda yer alan, ancak oy çokluğu ile soruşturmaya gerek görülmeyen , “Başsavcı Turan Çolakkadı’ya bilgi vermediği, mazeret izinleri” konularına da Bakan Bozdağ, soruşturma izni verdi. Öte yandan HSYK 3.Dairesinin savcı Öz’ün mal varlığının araştırılması konusunda müfettiş Vedat Ali Tektaş’a yetki verilmediği, buna rağmen araştırma yaparak yetkisinin dışına çıktığı gerekçesiyle inceleme izni talep edilmişti. Bakan Bozdağ, Tektaş hakkındaki inceleme iznine onay vermedi. Bu arada kurulun yetki aşımı olarak gördüğü, Öz’ün mal varlığı araştırılması hakkında da soruşturma izni verdi.

HSYK 3.Dairesi'nin savcı Celal Kara ile ilgili “şüphelilerin isimlerini UYAP’a girmedi”, Ali Güngör hakkında da “görevini tarafsız bir şekilde yapamayacağı” iddialarının araştırılması için müfettiş iddiasının kurul tarafından reddedilen bölümlerine de Bakan Bozdağ onay verdi.

 

Düzenleme HSYK yasası ile yapılmıştı

 

17 Aralık sürecinden sonra HSYK’nın yapısına ilişkin değişik yapılmış, Anayasa Mahkemesi bu değişiklikte yer alan hususları kısmen iptaline karar vermişti. Daha önce kurul üyelerinin oy çokluğu ile aldığı kararlarda, bakan soruşturma izni verilmeyen konularda son sözü söyleme hakkına sahip değildi. Ancak yasa değişikliği ile daire üyeleri tarafından oy çokluğu ile alınan kararlarda soruşturma izni verilmeyen konularda bakanın vereceği karar belirleyici olarak değiştirildi.

 

AYM’nin gerekçesinde Bakan’ın disiplin soruşturmalarında son söz hakkına değinildi. AYM’nin HSYK yasasını iptal gerekçesinde hakim ve savcıların disiplin soruşturmasında bakana verilen yetkiler şu şekilde değerlendirilmişti:

“hakim ve savcılar hakkında araştırma ve gerektiğinde inceleme ve soruşturma işlemlerinin kurul müfettişlerine yaptırılabilmesi için ilgili dairenin teklifi ve HSYK Başkanının oluru gerekmektedir. Bu iki koşulun gerçekleşmemesi halinde, hâkim ve savcılar hakkında inceleme ve soruşturma yapılabilmesi olanak bulunmamaktadır.

Nitekim, Anayasa’nın 159.maddesi 7.5.2010 günü, 5982 sayılı kanun ile yapılan değişikliğin gerekçesinde hâkim ve savcıların hakkında inceme ve soruşturma izni verilmesi yetkisinin Adalet Bakanına ait olması hususunun iç ve dış kamuoyunda eleştiri konusu yapıldığı belirtilerek, “kurulun görevlerine ilave olarak getirilen en önemli yenilik ise, halen Adalet Bakanlığına ait olan hâkim ve savcıların denetlenmesi yetkisinin tamamen kurula devredilmesidir. Yine hâkim ve savcılar hakkında inceleme ve soruşturma izni, kurulun ilgili dairesinin teklifi üzerine, kurul başkanının oluruyla verilecektir” denilmiştir.”