Özel Dosya

12 Mart Muhtırası

12 Ağustos 2008 03:00

 

Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Cumhuriyet Senatosu’na;

  1. Parlamento ve hükümet süre gelen tutum, görüş ve icraatları ile yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sosyal ve ekonomik huzursuzlar içine sokmuş, Atatürk’ün bize hedef verdiği çağdaş, uygarlık seviyesine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve Anayasa’nın öngördüğü reformları tahakkuk ettirememiş olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği ağır bir tehlike içine düşürülmüştür.
  2. Türk milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuvvetleri’nin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzüntü ve ümitsizliği gidecek çarelerin partiler üstü bir anlayışla meclislerimizce değerlendirilerek mevcut anarşik durumu giderecek ve Anayasa’nın öngördüğü reformları Atatürkçü bir görüşle ele alacak ve inkılap kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırıcı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili zaruri görülmektedir.
  3. Bu husus süratle tahakkuk ettirilmediği takdirde Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.

 

Memduh Tağmaç     Faruk Gürler        Celal Eyiceoğlu       Muhsin Batur

     Org.Genelkurmay    Org.KKK             Org. DKK               Org.HKK

     Bşk. MGK üyesi      MGK üyesi          MGK üyesi             MGK üyesi