Ekonomi

100 bin yeni işsizimiz oldu

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 96 bin kişi artarak 2 milyon 237 bine, İşsizlik oranı da 0.2 puanlık artışla yüzde 9 düzeyine y&

16 Eylül 2008 03:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Haziran 2008 Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 766 bin kişilik bir artışla 69 milyon 628 bine, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 768 bin kişi artarak 49 milyon 946 bine yükseldi.

İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 462 bin kişi artarak, 22 milyon 557 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 58 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 519 bin kişi arttı.

Haziran 2008 döneminde istihdam edilenlerin yüzde 27.6'sının tarım, yüzde 19.4'ünün sanayi, yüzde 6.3'nünü inşaat, yüzde 46.8'inin hizmetler sektöründe olduğu belirlendi. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, tarım sektöründe istihdamın payının 0.8 puan azaldığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 0.4 puan, hizmetler sektörünün payının 0.5 puan arttığı, inşaat sektörünün payının ise değişmediği görüldü.

İstihdam edilenlerin; yüzde 72.6'sını erkek nüfus oluşturuyor. İstihdamdaki nüfusun yüzde 60.8'inin lise altı eğitimli olduğu belirlendi. İstihdamdakilerin yüzde 58.2'si ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 26.4'ü kendi hesabına ve işveren, yüzde 15.4'ü ücretsiz aile işçisi konumunda bulunuyor. İstihdam edilenlerin yüzde 61.7 ile en büyük bölümü "1-9 kişi arası" çalışanı olan işyerlerinde çalışıyor. Çalışanların yüzde 3.2'sinin ek bir işi bulunuyor. Çalışanlardan yüzde 4.3'lük bir bölüm mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor. Ücretli olarak çalışanların yüzde 86.5'i sürekli bir işte çalışır durumda.

İşsizlerin profili

Ülke genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 96 bin kişi artarak 2 milyon 237 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0.2 puanlık artışla yüzde 9 düzeyinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 11.5, kırsal yerlerde ise 0.3 puanlık azalışla yüzde 5.2 oldu.

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.2 puanlık artışla yüzde 11.7'ye çıktı. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 10.3, kadınlarda ise 0.7 puanlık artışla yüzde 17.3 oldu.

İşsizlerin; yüzde 70.2'sini erkek nüfus oluşturuyor. Yüzde 56.4'ü lise altı eğitimli olan işsizlerin, yüzde 27.5'i bir yıl ve daha uzun süredir iş bekliyor. İşsizler sıklıkla (yüzde 30.3) "eş-dost" aracılığıyla iş arıyor. İşsizlerin 1 milyon 852 bin kişi ile yüzde 82.8'i daha önce bir işte çalışmış. Daha önce bir işte çalışmış işsizlerin yüzde 52'sinin "hizmetler", yüzde 22.8'inin "sanayi", yüzde 17.4'ünün "inşaat", yüzde 7.8'inin ise "tarım" sektöründe çalıştığı belirlendi.

İşgücü durumu (Haziran; Bin kişi)

2007 2008

Kurumsal olmayan sivil nüfus 68.862 69.628

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 49.178 49.946

İşgücü 24.236 24.793

İstihdam 22.095 22.557

İşsiz 2.141 2.237

İşgücüne katılma oranı(%) 49.3 49.6

İstihdam oranı(%) 44.9 45.2

İşsizlik oranı(%) 8.8 9.0

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 11.5 11.7

Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(%) 18.4 17.6

Eksik istihdam oranı (%) 3.3 3.6

Genç nüfusta eksik istihdam oranı(1)(%) 3.5 4.0

İşgücüne dahil olmayanlar 24.941 25.153

(1) 15-24 yaş grubundaki nüfusETİKETLER

haber