Gündem

10 ülkeden 44 Erasmuslu öğrenci, çalışanlarla bir araya gelecek

Mavi İstanbull ve Danish Intercultural Organisation tarafından yürütülen proje Erasmus + programları tarafından destekleniyor

18 Ocak 2016 20:51

Erasmus+ programı çerçevesinde 21-30 Ocak 2016 tarihlerinde İstanbul’da ‘We are multipliers’ adlı bir proje gerçekleşecek. 

10 ülkeden 44 kişinin katılacağı eğitim kursunda ‘gençlerle çalışanlar’ı bir araya getirecek. Gençlik alanında çalışanlar, gençlik organizasyonları ve gençler görgü ve deneyim paylaşımı yanı sıra çeşitli imkanlar hakkında bilgilendirilecek. 

Danimarka, Estonya, Slovakya, Litvanya, Polonya, İspanya, Macaristan, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti’nden katılımcılar 8 gün boyunca çalışma alanlarında yeteneklerini geliştirecekler. Kişisel öğrenme süreçlerini geliştirebilme, farklı hedef grupları ile çalışabilme ve ‘kültürlerarası öğrenme’ kavramını anlamak üzerine sivil (informal ve non-formal) eğitim metotlarıyla öğrenecekler. 

İnformal - Yarı yapılandırılmış eğitim, günlük hayatın içinde gerçekleşen, rastlantısal, aileden, arkadaşlardan, akranlardan, meslektaşlardan, kısacası herkesten öğrenilen bir eğitim türüdür. Kişinin gözlemleri, yaşadıkları ile gerçekleştiği ve ilgi alanlarıyla doğrudan ilişkili olduğu için, daha eğlenceli, akılda kalıcı, farkında olmadan olsa da daha öğretici bir eğitim türüdür. Hemen hemen hiç organize edilmeyen, rastlantısal, kendiliğinden oluşan öğrenmedir. 

Non-formal - Yapılandırılmamış eğitim, bir diploma veya sertifika programı için uçtan uca yapılandırılmamış olsa da, bir konu uzmanı, konusunda deneyimli bir kişi tarafından verilen eğitimdir. 

Kişinin ilgili alanlarına göre katıldığı hayat boyu eğitim programları buna örnek olabilir. Kişi ilgi alanlarına göre tercih ettiği için daha öğretici, yetkinlik ve bilgi geliştirici olduğu söylenebilir. 

‘We are multipliers’ eğitim kursu, yerel uzmanlar, çarpanları ve seminer katılımcıları ile deneyimlerini paylaşacak ve yeni bağlantılar kurmaya açık yerel gençlik kurum ve kuruluşlarının katılımana açık olarak gerçekleşecek. Estonya’dan Heleri Alles ve Janar Eismann’ın birlikte yönetecekleri çalışmalar sonunda katılımcılara birer belge verilecek. Projenin ilk bölümünde yer alacak tanışma kaynaşma oyunları ve kişisel gelişime yönelik çeşitli eğitimlerin ardından somut olarak Erasmus + programları tanıtılacak ve getirdiği imkanlar değerlendirilecek. Farklı hedef grupların ihtiyaçlarının nasıl çözümleneceği üzerinde çalışılarak, bu hedef gruplarının nasıl motive edileceği ve hangi metotlarla bilgilendirildiklerinde bu bilgilerin onlar için yararlı olacağı üzerinde durulacak. 

Eğitim kursu sonunda katılımcılar kendi öğrenme sonuçlarını uygulama şansına sahip olacaklar. Katılımcılar farklı yerlerde, örneğin bir imam hatip lisesinde, farklı hedef gruplara örneğin daha az fırsatlara sahip gençler, işsiz gençler, yerel belediye çalışanları, gençlik örgütlerine, eğitim kursunda alınan bilgileri aktararak paylaşacak. Katılımcılar böylece farklı kültürel ortamlarda bilgi paylaşımı deneyimlenecek. Bu deneyimleme eğitim kursunu görünür kılarken, yerel kurumlar ve gençlere yönelik bazı faydalar getirebilmesi adına da önemli olacak. 

Mavi İstanbull ve Danish Intercultural Organisation tarafından yürütülen proje Erasmus + programları tarafından destekleniyor.