Gündem

10 soruda 'varlık barışı'nın koşulları

"Varlıklarını beyan edenlere-getirenlere herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacağı güvencesi' sağlanıyor"

23 Mayıs 2018 12:30

Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, 30 Nisan'da Meclis'e gelen vergi barışı ve imar barışını kapsayan yasada, varlık barışına ilave edilen hükümleri değerlendirdi. Varlık barışında merak edilen soruları cevaplayan Karabıyık, "Varlık Barışı ile genel olarak ‘kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor ve varlıklarını beyan edenlere-getirenlere herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacağı güvencesi’ sağlanıyor" dedi. 

Karabıyık'ın vergi barışında merak edilen sorulara verdiği yanıtlar şöyle: 

1- Hangi varlıklar ülkeye getirilebiliyor?

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları getirilebiliyor.

2-Varlıkların son bildirim tarihi ne zaman?

30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirengerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler.

Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi de gerekiyor.

3- Varlıkların değeri üzerinden ne kadar vergi ödenecek?

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranındahesapladıkları vergiyi, 31 Aralık 2018 tarihine kadarvergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyecekler.

4- 31 Temmuz’a kadar getirilirse vergi yok mu?

Sayılan varlıklar eğer; 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirilirse, yüzde 2 vergi de istenmiyor. Temmuz sonuna kadar varlıklarını Türkiye’ye getiren şirket ve şahısların herhangi bir vergi ödemesi gerekmeyecek.

5- İncelenmeme güvencesi sağlanıyor mu?

Sayılan varlıklar Türkiye’ye getirildiğinde ‘vergi incelemesi yapılmayacağı’ güvencesi veriliyor... Yasa metninde; bu varlıklar nedeniyle ‘hiçbir suretle vergi incelemesi yapılmayacak’ ‘vergi tarhiyatı yapılmayacak’ deniliyor...

6- İncelenmeme güvencesi kalkabiliyor mu?

Ancak bu güvence hakkı ortadan kalkabiliyor da... Yüzde 2 oranındaki hesaplanan vergi eğer vadesinde ödenmezse incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor. Varlıkların bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şartları ihlal edilirse de incelenmeme güvencesi ortadan kalkıyor.

7- Yurtdışı kredilerin kapanmasında kullanılabilir mi?

Sayılan varlıklar; defterlerde görünen kredilerin en geç 30 Kasım 2018 tarihine kadar kapatılmasında da kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın varlık barışı hükümlerinden yararlanılır.

8- Hangi varlıklar beyan edilebilir?

Yurtiçinde; yurtdışından farklı olarak taşınmazlar da barış kapsamına dâhil edilebiliyor. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar varlık barışı kapsamında değerlendirilebiliyor.

9- Son bildirim tarihi ne zaman?

Yurtdışı varlıkların bildirimi banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleşecekken, yurtiçi varlıklar için bildirim 30 Kasım 2018 tarihine kadar vergi dairesine yapılacak. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Kasım 2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

10- Vergi ne kadar ödenecek?

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenebilecek.

31 Temmuz 2018 tarihine kadar; vergi dairesine beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak (yurtdışı varlıklarda olduğu gibi) yine vergi ödenmesi gerekmiyor.