Ekonomi

10 bin yabancıya çalışma izni verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen yıl 10 bin 705 yabancıya çalışma izni verdi.

20 Mayıs 2009 03:00

Geçen yıl süreli çalışma izni verilen yabancıların sayısı 6 bin 543'ü buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen yıl 10 bin 705 yabancıya çalışma izni verdi.

Alınan bilgiye göre, Çalışma Genel Müdürlüğü Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonunda geçen yıl yabancılara en fazla "süreli izin" verildi. Geçen yıl süreli çalışma izni verilen yabancıların sayısı 6 bin 543'ü buldu.

Türkiye'deki 3 bin 583 yabancının çalışma izni süresi uzatılırken, 32 kişiye "süresiz izin", 75 kişiye "süresiz uzatma izni", 456 kişiye "istisnai izin", 16 kişiye "bağımsız çalışma izni" verildi.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun'a göre yürütülen çalışmalarda, çalışma izni talepleri ulusal ekonomi ve istihdam politikaları dikkate alınarak değerlendiriliyor. İzin talepleri, ilgili mercilerden alınan ülke güvenliği, genel asayiş, kamu düzeni ve kamu sağlığı ile ilgili bilgiler çerçevesinde sonuçlandırılarak istihdama katkı sağlanıyor.

Çalışma izin verilen yabancılar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek denetimleri yapılıyor ve sosyal güvenlik primlerinin ödenip ödenmediği kontrol ediliyor. Bu şekilde, kayıt dışı istihdamla mücadeleye katkıda bulunuluyor.

Yabancılar çalışma izni verilmesi sürecinde insan ticaretiyle verilen mücadeleye de katkı sağlanıyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen "İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Görev Gücü" ile "İnsan Ticaretiyle Mücadelede Türkiye'nin Çabalarının ve Tüm İnsan Ticareti Mağdurlarının Adalete Erişiminin Desteklenmesi" Projesi çalışmalarına katkı veriliyor.

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun'a göre, uygulanan idari para cezaları şöyle:

-Bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 280 TL,

-Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 560 TL,

-Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işveren veya işveren vekillerine her bir yabancı için 5 bin 600 TL,

-Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2 bin 240 TL.

Bu fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanıyor.